MATAYO 4

1Ha numa ya yeniyo, u Yesu utongeelwa na Moyo kuja ku matogolo, kujugeng'wa na Shetani. 2Uukikala kwenuko shiku makumi ane, akudilaga nzala liimi na bujiku; nose utuuba! 3U ngemi ung'wiziila ung'wila giki, "Ulu uli Ng'wana wa ng'wa Mulungu, gawilage a mawe genaya gabize shiliwa." 4Nanghwe ushosha uhaya, "Yandikilwe giki, 'U munhu atudula kubiza mpanga kulwa shiliwa kwike, aliyo kulwa buli mhayo uyo gufumile mu nomo go ng'wa Mulungu.' " 5Huna u Shetani untwala ku nzengo ng'wela, aho wanshisha koi untuula higulya ya hekalu. 6Ung'wila giki, "Ulu uli Ng'wana wa ng'wa Mulungu al'iponejage ha si shi; nguno gwandikilwe giki, 'Akulagila bamalaika bakwe kulwako, nabo bakukubuucha mu makono gabo, utizipama lupambala lwako h'iwe!' " 7Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Yandikilwe hangi giki, 'Yaya u kungema u Seeba Mulungu wako.' " 8Ha numa hangi u Shetani untwala ku lugulu lulihu; uukandya kung'oolekeja pye a mabusugi ga mu si, hamo ni likujo lyago. 9Huna ung'wila giki, "Nakukwinha bebe pye a genaya, ulu ugwa ha si kunilamya." 10A henaho u Yesu ung'wila, "Ingaga a henaha Shetani, nguno gwandikilwe giki, 'Namyage Seeba Mulungu wako, na untumamile wei duhu!' " 11Huna u Shetani ung'wingila, bamalaika biza kuntumamila. 12U Yesu aho wigwa giki u Yohana waponyiwe mu jeela, akaja Galilaya. 13Kwike atalendile i Nazaleti, winga koi uja uukikala Kafalanaumu, mhandi ja Zabuloni na Nafutali; hihi na nyanza. 14U mhayo gwenuyu gubiza gwashikilija iyo ihayiwe na nghangi Isaya; giki, 15"Si ya Zabuloni na si ya Nafutali, nzila ya ku nyanza, ku nkilo gwa Yolodani; Galilaya ya banhu ba mahanga. 16A banhu ba mu giiti baabonile isana itaale, alichene, isana lyabaakilile abo wikalo wabo buli mu nengeeji gwa lufu!" 17Kufuma ikanza lyenilo, u Yesu wandya kulomeela alihaya giki, "Galukagi, nguno u butemi bo ng'wigulu wegeelaga!" 18Lushiku lumo aho alishimiza ku mbalama ya nyanza ya Galilaya, akababona banhu babili ba shikulu na shizuna, Simoni uyo witanagwa Petelo, na Andelea ng'wanong'wawe; baategaga ntego mu nyanza, nguno baali bategi ba ndilo. 19Ubawila giki, "Nilondeelagi, nakung'wita mubize bazubi ba banhu." 20Nghana haho na haho bileka i mitego yabo bunondeela. 21Aho waja ha butongi hado, ubabona bangi babili ba shikulu na shizuna, Yakobo ng'wana Zebedayo, na Yohana ng'wanong'wawe. Nabo baali mu lyato hamo na saabo Zebedayo, bakubeeja-beejaga mitego yabo: na a bene ubitana. 22Nabo haho na haho bunondeela, buneka u saabo ni lyato lyabo. 23Huna wandya kuja hose-hose u mu Galilaya akulangaga mu masinagogi gabo, na kulomeela Nghulu Jawiza ja butemi, hamo na kupija busaatu bo banhu, na bulemehazu bo buli mbika. 24U lukumo lokwe lusambaala hose pye, kushisha lushika mu si ya Sulia. Buyung'wenhela pye abo baali basaatu, na a babo baali na bulemehazu bungi na bungi bo mili. Pye wabapijaga, na a babo baluhiagwa masamva, na a ba lusalo lwa kugwa, na a ba busaatu bo kupola mili. 25Mabita mataale kufuma u mu Galilaya ng'wenumo guyunondeela; na bangi bafumaga Dekapoli, bangi Yelusalemu, ni Buyudaya i yose. Bamo bafumaga ku nkilo gwa mongo gwa Yolodani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\