MATAYO 5

1Aho wagabona a mabita ga banhu, ulinha mu lugulu uukigasha. Bahayung'wegeela a bahemba bakwe, 2wandya kubalanga alihaya giki, 3"Bali na mbango a bahabi mu moyo; nguno u butemi bo ng'wigulu buli wabo. 4Bali na mbango abo bali na bupina; nguno bakulungujiwa. 5Bali na mbango a bidohya; nguno bakubiza bingiji ba si. 6Bali na mbango abo lutuubo na nota yabo shili ha kukooba butungilija; nguno bakushikiligijiwa i nghumbu jabo. 7Bali na mbango a bachiji ba shigongo; nguno bakuchilwa shigongo. 8Bali na mbango a beela mu moyo; nguno bakumona u Mulungu. 9Bali na mbango a batuuji ba mhola; nguno bakwitanwa bali baana ba ng'wa Mulungu. 10Bali na mbango abo bakuluhiagwa kulwa kwita yawiza; nguno u butemi bo ng'wigulu buli wabo. 11"A bing'we muli na mbango ulu bakumusondagulaga na kumuluhya, na kumulembekeja ya bubi bo buli mbika kulwa nguno yane. 12Yegagi na kuzalabana, iki muli na mheela nhaale u ng'wigulu. Nguno h'umo babaluhijaga na a bahangi a ba kale, abo baaliho aho bing'we mutaali kubiza ho!" 13"A bing'we muli munhu gwa si, aliyo u munhu ulu gulinda gusuuka, angu gudugije kusanduchiwa ki hangi? Gukubiza gwamalaga i ngofyoolo ku buli nimo gose-gose, ulu iti kuponyiwa hanze duhu na kupandagilwa na banhu! 14A bing'we mul'isana lya si, u nzengo ulu guzengelilwe ha ngulya gutudula kushikijiwa. 15Na hangi a banhu batabachaga tala bikundikija itangwa, aliyo bakikindikaga h'ikindikilo lya tala; u mu giko h'ikubatiimila pye abo balimo u mu numba. 16H'umo ili nu ku bing'we, shiigelile i lisana ling'we liyubatiimila a banhu, bashibone i shitile shing'we i shawiza, bankuje u Sing'we uyo ali ng'wigulu." 17"Mutiziganika giki u nene nizile kushinja i shilagilo nuulu a bahangi. Yaya natizile kwita giko, nizile kwishikilija i yeniyo. 18Nguno nalimuwila mu nghana yose giki, katinga ho kadone nuulu ka nuguta kamo u mu shilagilo, kushisha aho igulu na si shikubita, na buli mhayo gushikilijiwe. 19Huna luulu nalimuwila giki, ose-ose uyo ukenaagula shilagilo shimo shaho, nuulu shibize shido na ginehe, hama ubalanga na bangi kwita giko, u munhu ng'wenuyo akubiza ati na ngofyoolo nuulu hado u mu butemi bo ng'wigulu. Aliyo uyo wita git'umo ili, huna ubalanga na bangi kwita chene; u ng'wenuyo akubiza ntaale u mu butemi bo ng'wigulu. 20Kulwa nguno nalimuwila giki, u butungilija wing'we ulu butakilile a ha butungilija bo balangi ba shilagilo nu bo Bafalisayo, mutudula u kwingila u mu butemi bo ng'wigulu. 21"Mukigwaga guhayiwe u ku bakulugenji giki, 'Yaya u kubulaga; na buli ng'wene uyo ubulaga wigeleelagwa nsango.' 22Aliyo u nene nalimuwila giki, buli ng'wene uyo ampelanilile ng'wiye igeleelilwe kupandika nsango. Niyo nuulu munhu ung'wila munhu ungi mhayo gwa koolecha kundalaha, u ng'wenuyo nanghwe shing'wigeleelilwe kushishiwa kwibanza. Nuulu hamo ung'wila giki, 'U bebe uli likuduhu.' U nghayi ng'wenuyo wigeleelagwa nsango gwa mu nyanza ya moto! 23Nose luulu ikubeelela ibize giki, nuulu ulifunya shakwinha shako ha ng'walilo, huna wizukwa giki uli na wilemeelwa na nduguyo, 24shilekage henaho ha butongi bo ng'walilo, uje tame ukigwindanye nu nduguyo, huna wize ushifunye i shakwinha shako. 25Iyangulage nu ng'wilemeelwa wako, wiyigwe nanghwe wangu aho mutaali mu nzila. Atizukushisha kuli namuji, nanghwe u namuji akutuule mu makono ga nshilikale uponyiwe mu jeela. 26Nalikuwila gwa nghana giki, utufuma mo kushisha umale u kulipa pyi u bugasa wako; kushisha senti ya kumalija!" 27"Mukigwaga guhayiwe giki, 'Yaya u kushihya.' 28Aliyo u nene nalimuwila giki, buli ng'wene uyo unola nkima mu kung'wikumva, wamalaga kushihya nanghwe u mu moyo gokwe. 29Na luulu, nuulu liso lyako lya ku bulyo lyukwipamya likobolage uliponye ulekane nalyo, nguno ili hambu-hambu lijimiile ibudika lya mili gwako, kutinda i giki pyi u mili guponyiwe mu nsango gwa moto. 30Hama nuulu nkono gwako gwa bulyo gukuhubya, gubbutage uguponye, ulekane nago; nguno ili hambu-hambu lijimiile ibudika lya mili gwako duhu, kutinda i giki pyi u mili guponyiwe mu nsango gwa moto!" 31"Hangi guhayiwe giki, 'Ose-ose uyo uneka nke wakwe shiigelile ang'winhe talaka.' 32Aliyo u nene nalimuwila giki, uyo uneka nke wakwe kulwa nguno yingi yose-yose, ulu iti kulwa nguno ya bushihani, wang'witaga kubiza nshihani; hangi nu ngosha uyo untoola nkima alekilwe, nanghwe wingilaga mu bushihani." 33"Na hangi mukigwaga guhayiwe u ku bakulugenji giki, 'Yaya u kulahila nyamaama, aliyo nshikiligijage u Seeba i shilahilo shako.' 34Kwike u nene nalimuwila giki, yaya gete u kulahila kunu mukulihayaga igulu, nguno i lyoi lil'isumbi lya ng'wa Mulungu. 35Yaya nuulu kwihaya si, nguno i yoi ili butuulo wa mhambala jakwe; pyi nuulu nzengo gwa Yelusalemu yaya, nguno guli nzengo gwa Ntemi ntaale. 36Niyo nuulu kuguhaya ntwe gwako ni chene yaya; nguno u bebe uti na budula bo kubeeja luywili nuulu lumo duhu, lwape nuulu lwapi! 37Aliyo u mhayo gwing'we ulu gubiza 'Ehe,' ni ibizage 'Ehe.' Ulu 'Yaya,' numho 'Yaya.' Nguno pyi i yingi i ya kukila a ha yeniyi, ikafumaga kuli ng'wanishi!" 38"Mukigwaga guhayiwe giki, 'Liso kulwa liso,' na giki, 'Lino kulwa lino!' 39Aliyo u nene nalimuwila yaya u kwilwisha na munhu nghunga; huna luulu ulu ose-ose ukupaala ipi ku lusaya lo ku bulyo, ngalukijage nu lwandi u lungi! 40Nuulu ungi ugaagaana kukutwala kwibanza kulwa kukooba kukutaaja ishadi lyako, nekelage ni nghanjo yako. 41Nuulu hamo ungi hangi ukuhadikija kuja nanghwe lugendo lwa mailo imo, jaga nanghwe mailo ibili. 42Uyo ukulomba shikolo ng'winhage, niyo ulu munhu alitogwa kusola bugasa kufuma kuli bebe, yaya u kung'wima." 43"Mukigwaga guhayiwe giki, 'Ntogagwe nzenganwa ng'wiyo, aliyo u ng'wanishi wako nkolagwe!' 44Kwike u nene nalimuwila batogagwi na a banishi bing'we, hangi ng'ubalombela abo bakumuluhyaga. 45U mu giko hu mukubiza baana bakwe u Sing'we uyo ali ng'wigulu. Nguno u ng'wene ati na busolanhya, akabaakijaga i liimi lyakwe pye a banhu, a babubi na a bawiza; ni mbula akabinhaga a batungilija na a bati batungilija. 46I gisi mukupandika mheela ki ulu ng'ugelela kubatogwa duhu abo bamutogilwe a bing'we? Duhaya na a batobisha ba goodi bakiitaga giko duhu! 47Nuulu ng'ugelela kuyugisha badugu bing'we duhu, mukubiza mubalebije ki abo bataamanile Mulungu? 48Huna luulu, shiigelile mubize bashikanu git'umo ali u Sing'we uyo ali ng'wigulu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\