MATAYO 8

1Aho wika u mu lugulu, mabita mataale ga banhu gunondeela. 2Kuhayimanila munhu umo wa mbiji ong'wegeela, ugwa ku magulu gakwe unamya, kunu aling'wila; "Seeba, ulu utogwa udugije kuneeja." 3Nanghwe u Yesu ugoloola nkono unkuumya, kunu aling'wila; "Natogagwa elaga!" Haho na haho jeela i mbiji jakwe. 4Huna u Yesu ung'wila giki, "Ilanghanage, utizuwila munhu nuulu umo, aliyo jaga ukiyooleche kuli ngabiji, ukafunye na shakwinha git'umo Musa alagilile; bubize ho bukaaniji kubo." 5Huna u wei uja Kafalanaumu, aho washika u mu nzengo, munhu umo, ntaale wa bashilikale igana ung'wegeela. Ung'wikumbilija 6alihaya giki, "Seeba, aliho nsese wane alaalile mu kaya, ali na makoye mataale no kulwa busaatu bo mangwisha!" 7Nanghwe u Yesu ung'wila, "Tujage nakampije." 8Aliyo u ntaale wa bashilikale igana ng'wenuyo, unshokeja uhaya giki; "Seeba, u nene natigeleelilwe u bebe ushike a ha ng'wane, hayaga mhayo duhu, akupila u nsese wane. 9Nguno nane nali munhu uyo ali ha silili ya busugi; nu nene nali na bashilikale a ha silili yane. Nadugije kung'wila uyu giki, 'Jaga;' nghana akuja. Nuulu ungi giki, 'Nzugu;' nghana akwiza. Hama nuulu nsese wane nashikile kung'wila, 'Itaga giki;' na nghana akwita!" 10U Yesu aho wigwa giko ukumya, abo banondeelaga ubawila, "Nalimuwila gwa nghana giki, nataali kubona kuzunya kwa mbika giti iyi na hado yaya pye a hose u mu Isilaeli. 11Niyo nalimuwila bingi bakwiza, kufuma kiya na ng'weli, bigashe u mu butemi bo ng'wigulu hamo na Abulahamu na Isaka na Yakobo. 12Aliyo a baana ba ng'wikulu bakuponyiwa hanze ku giiti, bakalile na kushelanya mino kwenuko!" 13Huna u Yesu ung'wila u ntaale wa bashilikale igana ng'wenuyo giki; "Jaga, n'ibizage git'umo kusanya kwako kuli." I likanza lyenilo upila u ntumami wakwe. 14Huna u Yesu uukingila mu numba ya ng'wa Petelo, unsanga nina-bukwi wa ng'wa Petelo ali mu ndili adadililwe nswiza. 15Ushika unkuumya ha nkono gunekela u nswiza, ubuuka umeegeja shiliwa. 16Aho lyabiza lya mhindi a banhu bandya kung'wenhela bingi abo bakoyiagwa masamva, nanghwe uyugapeeja bo guhaya mhayo duhu; na a babo basaataga ubapija pye. 17U mu kwita giko akagushikilija uyo guhayiwe na nghangi Isaya giki, "U bugokolo wise akabubuucha wei; ni ndwala jise ujinja we." 18Ha numa ya yeniyo u Yesu aho wabona giki i libita lya banhu lyayung'okaliila na kumpindya hose-hose, ulagila baje ku nkilo. 19Kuhayimanila nangi nebe wa shilagilo wang'wegeela; ushika ung'wila giki, "Nangi natogilwe kukulondeela buli kwene uko ulaaje." 20Nanghwe u Yesu unshokeja uhaya giki, "I nyamhawa jili na myobo, ni noni ja kulala jili na chanjo; aliyo u Ng'wana wa Munhu ati na ha kulaaja nuulu ntwe gokwe!" 21Umo wa bahemba bakwe nanghwe ung'wila giki, "Seeba, nizunilijage naje tame nakanjike baba." 22Aliyo u Yesu ung'wila, "Bebe ng'wene nilondeelage duhu, balekage a bafu babajike a bafu babo." 23Huna wingila mu lyato, na a bahemba bakwe bunondeela mo. 24Kuhayimanila gwabuuka nyaga ntaale, yubipa no i nyanza, guyubuuka mahuuli gashikile kulitubija i lyato. Aliyo u wei wali walaala tulo. 25A bahemba bakwe bumisha balihaya; "Seeba tupijage twashila!" 26Nanghwe ubawila giki, "Bing'we ba kuzunya kudo, nibuli mulogoha giko?" Huna ubuuka uguhama u nyaga ni nyanza, hubiza sele-sele! 27A banhu benabo bakakumya kingi nasho, bandya kwibuja balihaya giki, "U ng'wenuyu i gete ni munhu ki, wakwigwiwa buyaga na miyaga na manyanza hose?" 28Bahayushika mu si ya Bagadala u ku nkilo gwa nyanza, banhu babili baali na masamva bumanhya nanghwe baling'wiziila kufuma ku mashigila. Baali bakali kibi no; nose i nzila yeniyo yali shilambu kubitilwa na munhu ose-ose. 29Kuhayimanila a banhu benabo bandya kulila balihaya giki, "Ng'wana wa ng'wa Mulungu uli na mhayo ki na a bise? Nibuli wiza kutuluhya, aliyo i likanza litaali u kung'wa?" 30Likasangwa lyaliho idale lya ngulubi ningi jadiimaga katanaalo u kwinga aho baali henaho. 31Huna a masamva gundayiila galihaya giki, "Ulu ulitupeeja tutwalage u ng'widale lya ngulubi ijo." 32Nanghwe ugawila, "Jagi." Nghana gufuma gukingila u mu ngulubi jenijo. Pyi i lidale liyita nhambo kujiliila ku lugegu lo nyanza, jukagwila mu minzi jung'wa nhuli, jucha! 33A badiimi bajo bupeela nhambo, buja buukikumucha u mu nzengo i mihayo yeniyo, ni ya banhu abo baali na masamva. 34Pye a banhu bufuma u mu nzengo kuja kunola u Yesu; aho bamona bung'wikumbilija inge u mu si yabo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\