FILIMONI 1

1Nene Paulo ntungwa kulwa ng'wa Kilisto Yesu, na ndugu Timoteo. Kuli ntumami ng'wichiswi ntogwa Filimoni, 2n'ilumbu lise Afia, hamo na nshilikale ng'wichiswi Alikipo; ni kanisa iyo ikibilingaga mu kaya yako. 3Shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli Mulungu Siswe, na kuli Seeba wise Yesu Kilisto. 4Nakunumbaga u Mulungu wane, bul'ikanza ulu nalikuhaya u mu kulomba kwane. 5Nguno nakujiigwaga i nghulu ja kuzunya kwako, nu butogwa wako umo untogelilwe u Seeba Yesu, na a beela pye a bose. 6Na luulu nalikulomba u buzunya wako ubutumamile mu busangi, huna ukwideeba mu nghana pyi i yawiza iyo ili yise muli Kilisto. 7Naayegile no, hangi naalungujiwe no ndugu wane, kulwa butogwa wako; nguno ojizalabanije i ngholo ja beela. 8Huna luulu, nuulu iki u muli Kilisto nali nabo u bugimu bo kukulagila iyo yigelile wiyite, 9aliyo ili yawiza nakulombe, kulwa nguno ya butogwa. U nene Paulo na bunamhala bone giki, uyo i haha nali ntungwa kulwa ng'wa Kilisto Yesu. 10Nalikulomba kulwa nguno ya ng'wa Onesimo, u ng'wana wane muli Kilisto; uyo naamyalile mu butungwa bone. 11Na nghana wali ati na solobo u kuli bebe i kwandya; aliyo i haha ali na solobo u kuli bebe nu kuli nene. 12U munhu ng'wenuyo nuulu iki nalikushokeja; aliyo i chene u wei ali bupanga bone gete. 13Niyo naali natogilwe kwikala nanghwe nene, ayunigunaana ha ng'wanya gwako u mu nimo gwa Nghulu Jawiza, aho nataali natungilwe. 14Kwike naabonile iti chiza niite mhayo gose-gose aho nataali kugamana a maganiko gako; utiziita mhayo gwawiza mu buhadikijiwa, aliyo wite mu kwifunya. 15Nguno hamo h'i chene akakwingila ng'wikanza iguhi, giki abize wako shiku jose ja welelo na welelo; 16aliyo iti mu busese. I haha akilile a ha busese; u kuli nene ali ndugu ntogwa, lelo u kuli bebe na kutinda ho: u mu mili nu muli Seeba! 17Huna luulu, ulu ulinisanya giki nali ntumami ng'wiyo, ng'wanukulage giti ulinanukula nene. 18Hama nuulu wakuhuba mhayo gose-gose, nuulu hamo ali na bugasa kuli bebe, bubalilage kuli nene. 19Nene Paulo nandika na nkono gwane ng'wenekili giki nakulipa, nati na nguno ya kuhaya giki u bebe hu uli na bugasa u kuli nene. 20Alichene ndugu wane, nigunaanage mu giko u muli Seeba, ubuyeje muli Kilisto u bupanga bone. 21Nalikwandikila mu kusanya giki ukwita na kutinda umo nalikuwilila, nguno nabumanile u wigwi boko. 22Hama niyo nalisagilwa nakushoshiwa ku bing'we kulwa kulomba kwing'we; ali luulu, nilonja-longejage na ha kushikila. 23U Epafula u ntungwa ng'wichane muli Kilisto Yesu alikugisha, 24na a batumami bichane a ba Maliko nu Alistako nu Dema, hamo nu Luka, nabo balikugisha. 25Shigongo sha ng'wa Seeba Yesu Kilisto shibize hamo na moyo gwako: Alichene


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\