KUKUNDULILWA 1

1U wenubu buli busombooji bo mihayo iyo Yesu Kilisto akinhwa na Mulungu, kuboolekeja a basese bakwe iyo yigelile ibize ho wangu. Wikundula na kwiyoolecha mu nzila ya kuntuma malaika wakwe kuli ntumami wakwe Yohana, 2uyo wali nkaaniji wa mhayo go ng'wa Mulungu, na wa bukaaniji bo ng'wa Yesu Kilisto mu yose, git'umo wali wibonela. 3Ali na mbango uyo akwisoma i mihayo ya buhangi wenubu, na a badegeleki abo bakwidima iyo yandikilwe mo; nguno i likanza lyegeelaga. 4Nene Yohana: Ku kanisa mpungati ijo jili mu Asia; shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli we uyo aliho, uyo waliho, na akwiza. Na kufuma ku myoyo mpungati iyo ili ku butongi w'Isumbi lyakwe lya butemi. 5Na kufuma kuli Yesu Kilisto u Nkaaniji Nsanyiwa, Myalwa wa kwandya, uyo akajuuka kufuma mu bafu, na Ntaale wa batemi ba mu si. Hu ng'wene uyo atutogilwe, uyo akatutungula utwinja mu shibi shise mu nzila ya mininga gakwe; 6utwita kubiza butemi, na bagabiji kulwa nguno ya ng'wa Ise Mulungu. U kuli we u ng'wenuyo libize ikujo na nguzu kushisha welelo na welelo: Alichene. 7Managa giki, akwiza na malunde, na buli liso likumona, pye na a babo bakanchima. Hama a ba mu si ng'anda jose, bakulila kulwa nguno yakwe. Ee, alichene! 8"U nene nali Alufa na Omega," alihaya Seeba Mulungu: "Hu ng'wene uyo aliho, na waliho, na akwiza; uyo ali Nduji wa shose." 9Nene Yohana, ndugu wing'we na ng'wiching'wi mu buluhi, nu mu butemi; pyi nu mu wiyumilija kulwa nguno ya ng'wa Yesu. Naali ng'wijinga likitanagwa Patimo, kulwa nguno ya mhayo go ng'wa Mulungu, na kulwa kunkaanila Yesu. 10Mu lushiku lo ng'wa Seeba nakikiilwa na Moyo, nahayimanila niigwa u ku numa yane ilaka itaale giti ly'ipembe. 11Lyuhaya giki, "Iyo uliyibona yandikage mu shitabo witwale ku kanisa mpungati: Efeso, na Similina, na Peligamo, na Siatila, na Salidi, na Filadelifia, na Lodikea." 12Nane nugaluka giki nalilole i lilaka ilo likuniyombyaga. Aho nagaluka, nubona makindikilo mpungati ga tala ga zahabu, 13na umo wa kubiza giti Ng'wana wa Munhu ali hamo nago a makindikilo ga tala genayo. Wali azwalile nghanjo ya bulihu bo kushika ku mhambala; u mu shikuba wali witunga nshipi go zahabu. 14U ntwe gwakwe gwali gwape, pyi ni nzwili, giti booya bo ngholo yape, giti mawe ga mbula; aliyo a miso gakwe gaali giti ndali ja moto. 15Hama i mhambala jakwe jali giti chuma shipembilwe mu moto, huna shuguuswa sheela pe. I lilaka lyakwe lyali giti nghuutumo gwa minzi mingi. 16U mu nkono gokwe u gwa bulyo oli na Sonda mpungati; u mu nomo gokwe lyafumaga mo lilushu lya buugi bubili, u bushu bokwe boteemagilaga giti kuteemagila kwa liimi ulu lilibaka mu budula bolyo pyi u bose. 17Aho namona, nugwa u ku magulu gakwe, nubiza giti naacha! Aliyo u wei unituulila nkono gwakwe gwa bulyo; uniwila giki, "Utogohage, u nene nali wa Kwandya na wa Kumalija, 18na nali Mpanga; na nghana nakacha, aliyo managa giki nali mpanga kushisha welelo bose. Hama hu nene nali najo i fungulo ja lufu ni ja kulimu. 19Ali luulu, i haha yandikage i mihayo iyo uliyibona yeniyi, iyo iliho i haha, ni yiyo ikubiza ho ulu yabita i yeniyi. 20I mbisila ya Sonda mpungati ijo wajibonaga mu nkono gwane gwa bulyo, na a makindikilo mpungati ga tala a ga zahabu, yiyi: I Sonda mpungati bali bamalaika ba kanisa mpungati, aliyo a makindikilo ga tala ayo mpungati, a gene h'i kanisa mpungati jenekili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\