KUKUNDULILWA 11

1Ha numa ninhwa idete lya kupimila, lya kubiza giti nangha; nuwilwa giki, "Buukaga wipime i hekalu ya ng'wa Mulungu nu ng'walilo; na a balamya baamo ubabale. 2Aliyo i gwalugwa ya hanze ilekage utizipima, nguno i yene binhilwe banhu ba mahanga; bakugutobanga u nzengo ng'wela ikanza lya myeji makumi ane n'ibili. 3Bakaaniji bane babili nakubinha budula bahange ikanza lya shiku shihumbi na magana abili na makumi atandatu, kunu bazwalile shizwalo sha magunila." 4A benaba hu yene i mizeituni iy'ibili; h'a makindikilo ga tala ay'abili, abo bakimiilaga ku butongi bo ng'wa Seeba, u ng'wenekili si. 5Ulu munhu ukooba kubiitila yabubi, gukafumaga moto u mu milomo yabo gwabakenaagula a banishi babo; h'umo shiigelile achile u wa kugaagaana kubiitila yabubi. 6A boi bali na budula bo kulilugala i ligulu itizutula mbula u mu shiku ja buhangi wabo. Na bali na budula bo kugagalucha a minzi gabize mininga; na badugije kwitula i si na mahuuya ga buli mbika nghangala jose-jose, git'umo butogelwa. 7Hama ulu bumala kufunya u buhangi wabo, ikugulumuka shiinu kufuma ng'wishimayenze, yize kwilwisha bulugu nabo; ikubapyena ibabulage. 8I mibili yabo ikulambalala hanze ng'wibbalabbala lya nzengo ntaale, uyo gukahayiagwa Sodoma na Misili, u mu kitanile ka kufuba; h'uko akakomelwa nu Seeba wabo. 9Banhu ba ng'anda jose na ndimi jose na mahanga gose bakwiyiloleela i mibimba yabo ikanza lya shiku idatu na nusu; niyo batuzunya giki ijikwe mu shigila i mibimba yeniyo. 10A bikaji ba mu si bakuyega na kayegele kataale kulwa nguno yabo a bahangi benabo, bakuyinongha kulwa kwihoja boi benekili na benekili, nguno a bahangi benabo baali babaluhya no a bikaji ba mu si. 11Aliyo aho jabita shiku idatu na nusu, moyo gwa bupanga kufuma kuli Mulungu gukabingila, bubuuka bimiila na magulu gabo! Abo bakabona bakagwilwa booba butaale no. 12Huna a bahangi benabo bigwa ilaka itaale kufuma ng'wigulu lilibawila giki, "Linhagi ng'wize kuunu!" Busolwa ilunde bulinha kuja ng'wigulu, kunu a banishi babo biloleelile. 13I likanza lyenilo yilonga nyahinga nhaale; imo ya ng'wikumi ya nzengo yukenaaguka, banhu shihumbi mpungati buyagala u mu nyahinga yeniyo; abo bakasaaga ho bakogoha na kogohele kataale no, bung'winha ikujo u Mulungu wa ng'wigulu. 14Bubiza bobita nu buluhiwa bo kabili; aliyo managi giki u buluhiwa bo kadatu buliza wangu. 15Nu malaika wa mpungati uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; guhamuka malaka mataale kufuma ng'wigulu galihaya giki, "U butemi bo mu si bobizaga bo ng'wa Seeba wise na Kilisto wakwe, akusuga shiku ja welelo na welelo." 16Huna a Banamhala abo makumi abili na bane, abo baali bigashije ha masumbi gabo g'ikujo ku butongi bo ng'wa Mulungu, bugwa bachimigije kunu balinamya Mulungu 17balihaya giki, "Tulikukumilija Seeba, bebe uyo uli Mulungu wa budula bose, uyo uliho, na waliho kufuma kale. Nguno wabusolaga u budula wako u butaale, huna i haha uli Nsugi. 18A mahanga gaali gapelanile, na luulu nangho lyashikaga i likanza lya bupelanu wako, ni lya kulamulwa kwa bafu, na kubinha mheela a batumami bako, a bahangi na a beela, na a bangi pye a bose, abo balikugije i lina lyako, bado na bataale; na kubakenaagula a bakenaaguji ba si!" 19Huna yulugulwa i hekalu ya ng'wa Mulungu u ng'wigulu, lyubonekana isandiko lya bulagane bokwe, ilo lili mu hekalu yakwe; jubiza ho ndabi na mihilimo na kupalaluka, na nyahinga na mbula nhaale ya mawe!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\