KUKUNDULILWA 13

1Huna i Lishing'weng'we lyuja lyukimiila ha maseni ga ha nyanza. Kuhayimanila nabona shiinu yabumbuka kufuma u mu nyanza, yali na mapembe ikumi na mitwe mpungati. A ha mapembe gayo yali na ngikili ikumi, aliyo buli ntwe gwali na lina lya busondaguji. 2I shiinu iyo nakibona yeniyo yali ibange subi, lelo a magulu gayo gaali giti ga nduba, aliyo u nomo giti gwa shimba. U busugi walyo i Lishing'weng'we lyiyinha i shiinu yeniyo, pyi ni lisumbi lyalyo lya butemi; lyiyinha na budula butaale. 3I shiinu yeniyo u ntwe gwayo u gumo gwali n'igulagije lya kudula kwenheleja kucha; aliyo i ligulagije lya kudula kwenheleja kucha lyenilo, lyali lyapila. Pye a ba mu si bujinjimala bandya kwilondeela i shiinu yeniyo. 4Buyulilamya i Lishing'weng'we, nguno likayinha budula i shiinu yeniyo. Ni yoi i shiinu buyuyilamya, u kunu balihaya giki, "Nani u wa kulenganila nayo i shiinu yeniyi? Nani uyo adugije kwilwisha nayo?" 5I shiinu yeniyo ikinhwa budula bo kuhaya na nomo gwayo mihayo ya magaka na ya busondaguji; yinhwa ikanza lya myeji makumi ane n'bili, lya kubutumamila u budula wayo u kwita i giko. 6Huna yandya kugutumamila u nomo gwayo kunsondagula u Mulungu, na kulisondagula i lina lyakwe nu wikalo bokwe, pye na a bikaji ba ng'wigulu. 7Yinhwa na budula bo kwilwisha nabo a beela kushisha kubapyena, na budula higulya ya ng'anda jose ja banhu, na ndimi ja mahanga gose na gose. 8Huna luulu a bikaji ba mu si bakwilamya i shiinu yeniyo; pye a bose: buli ng'wene uyo lina lyakwe litandikilwe mu shitabo sha bupanga i sha Ng'wana wa Ngholo uyo wasinzwa kale, kufuma ha kuseeng'wa kwa si. 9Uyo ali na gutu ni igwage! 10Uyo ali wa kuding'wa nding'wa, akuja mu buding'wa; u wa kubulagwa bo lilushu, akubulagwa bo lilushu! U mu mhayo gwenuyu shiigelile a beela babize na wiyumilija u mu kuzunya. 11Kuhayimanila nabona shiinu yingi yagulumuka kufuma mu gati ya si, yali na mapembe abili giti ga Ng'wana wa Ngholo, kwike a kayombele kayo kaali git'umo likayombelaga i Lishing'weng'we! 12Nayo yatumamaga mu budula bose ubo yali nabo i shiinu i ya kwandya; yuyita pyi i si na a bikaji baamo kubiza balamya bayo i shiinu i ya kwandya, iyo igulagije lyayo lya kudula kwenheleja kucha lyali lyapila. 13Yandya kubeeja maleeba mataale; yuyenha na moto kufuma kwigulu gwika mu si a banhu balolile. 14Yuyubalemba-lemaba a bikaji ba mu si kulwa nguno ya maleeba ayo ikinhwa budula bo kugabeeja, kulwa kwitumamila i shiinu i ya kwandya; yuyubawila kubeeja shiikolile sha shiinu iyo yali n'igulagije lya lilushu, aliyo yali itaali mhanga. 15Yinhwa na budula bo kushinha myuyi i shiikolile sha shiinu, giki i shiikolile shenisho shidule kuyomba. Na hangi yubiza na budula bo kubenheleja kubulagwa pye abo bakulema kushilamya i shiikolile sha shiinu. 16Yulagila giki pye a banhu batuulilwe lumengho ha nkono gwa bulyo, nuulu ha bushu wabo; pye a bose bado na bataale, basabi na bahabi, babize bali mu wiyabi nuulu mu busese; 17na giki atizilonga ose-ose wa kugula nuulu kujinja ulu ati nalo u lumengho; ulu ati nalyo i lina lyayo nuulu i lisaabu lyayo i shiinu yeniyo. 18U mu mhayo gwenuyu galigongwa masala madeekanu; uyo ali na witegeleja ni alibeejage i lisaabu lyayo i shiinu yeniyo, nguno lili isaabu lya ng'wa munhu. I lisaabu lyenekili lili magana atandatu na makumi atandatu n'itandatu (666)!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\