KUKUNDULILWA 14

1Aho naalola hangi numona u Ng'wana wa Ngholo wimiilaga ha lugulu lo Sayuni; hamo na banhu shihumbi igana na makumi ane na shine (144,000) abo baali bandikilwe a ha bushu wabo i lina lyakwe ni lina lya ng'wa Ise. 2Niigwa n'ilaka kufuma ng'wigulu, giti lya nghuutumo gwa minzi mingi, na giti lya nghilimo ntaale gwa mbula. I lilaka ilo nakaliigwa lyenilo lyali giti lya batuji ba ndono bakutulaga ndono jabo. 3Bimbaga lyimbo ipya u ku butongi w'Isumbi lya butemi, ni Shiseeng'wa shipanga i shine, na a Banamhala. Atiho nuulu umo uyo adugije kulimana i lyimbo lyenilo, ulu iti abo shihumbi igana na makumi ane na shine (144,000) duhu, abo bagulilwe kufuma mu si. 4A benaba hu bene abo batisosohagije na bakima, nguno bali beela; hama hu bene abo bakanondeelaga u Ng'wana wa Ngholo buli kwene uko alija. Hu bene abo bagulilwe kufuma mu banhu giki babize matwajo ga kwandya kuli Mulungu na kuli Ng'wana wa Ngholo. 5Bali banhu abo butilongile bulomolomo nuulu hado u mu milomo yabo; nguno bati na shilingo. 6Hama numona malaika ungi alilala kwigulya mu malunde; wali na Nghulu Jawiza ja welelo bose kulwa kubalomeela pye a bikaji ba mu si; banhu ba mahanga gose, na ng'anda jose, na ndimi jose. 7Walomeelaga alihaya giki, "Ng'ogohagi Mulungu, na nkujagi we; nguno i likanza lya bulamuji bokwe lyashikaga. Namyagi we uyo ali meeja w'igulu na si na manyanza, pyi ni nzwilo ja minzi." 8Na malaika ungi wa kabili ukuubija; wiza alihaya giki, "Yagwaga, yagwaga i Babeli i nhaale, iyo yali yang'wisha mahanga gose divai ya bujingi wayo bo kupelanya!" 9Na malaika ungi hangi, wa kadatu; ubakuubija, wiza alihaya n'ilaka itaale giki, "Buli ng'wene uyo alayilamye i shiinu ni shiikolile shayo; nu lumengho lwayo uzunya kutuulilwa ha bushu nuulu ha nkono gokwe, 10nanghwe akwing'wa i divai ya bupelanu bo ng'wa Mulungu, iyo itatujiwe minzi nuulu hado; iyo iswizilwe huna yutuulwa mu shikombe sha bupelanu bo ng'wa Mulungu! Akuluhiwa mu moto gwa bugota bo shibiliti, ku butongi bo bamalaika beela na Ng'wana wa Ngholo. 11Abo bakwilamyaga i shiinu ni shiikolile shayo, pyi nu wa kwanukula lumengho lwayo, bati na kwifuula na hado yaya liimi na bujiku; i lyochi lyabo likwinunga ng'wigulya welelo bose! 12U mu mhayo gwenuyu buligongwa wiyumilija u ku beela abo bashidimile i shilagilo sha ng'wa Mulungu, na kwimiila ha kuzunya kwa ng'wa Yesu." 13Huna niigwa ilaka kufuma ng'wigulu lilihaya, "Andikaga giki, 'Bali na mbango a bafu abo balichila muli Seeba kwingiila haha: Alichene, alihaya Moyo; giki bifuule u mu milimo yabo i ya makoye, nguno i shitwa shabo shikubiza hamo nabo!' " 14Aho nataali nalolile giko kwimanila nabona ilunde lyape; a h'ilunde lyenilo wali wigasha ho wa kubiza giti Ng'wana wa Munhu. U ku ntwe wali na ngikili ya zahabu, u mu nkono gwakwe wali n'igeselo lyugi. 15Wiza na malaika ungi alifuma mu hekalu, unghamukila n'ilaka itaale uyo wali wigasha h'ilunde; ung'wila giki, "Litumage i ligeselo lyako lyandye kugesa, nguno lyashikaga i likanza lya kugesa, gaashikile a magesa ga mu si." 16Nghana uyo wali wigasha h'ilunde uliponeja mu si i ligeselo lyakwe, yandya kugeswa i si! 17Na malaika ungi hangi ufuma u mu hekalu ya ng'wigulu, nanghwe wali n'igeselo lyugi. 18Hama na malaika ungi hangi, u ng'wene ufuma ha ng'walilo, wali na budula higulya ya moto, unghamukila n'ilaka itaale uyo wali n'igeselo lyugi; uhaya giki, "Litumage i ligeselo i lyugi wikuminge i mikungo ya nzabibu gwa mu si, nguno yapile i mizabibu yago." 19Nghana u malaika ng'wenuyo uliponeja mu si i ligeselo lyakwe, wikuminga i mizabibu, wiponeja ng'wikamilo itaale lya divai ya bupelanu bo ng'wa Mulungu. 20I mizabibu yupandagilwa ng'wikamilo lya divai, hanze ya nzengo. Gufuma u ng'wikamilo lya divai lyenilo mininga mingi ga kushisha falasa ha lijamu, guhuuma nghuumo gwa kushika bu kule bo mailo giti magana abili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\