KUKUNDULILWA 16

1Hanuma niigwa ilaka itaale kufuma u mu hekalu lilibawila a bamalaika abo mpungati benabo giki, "Jagi mukashipumunhile mu si isho shilimo u mu nzweso ja bupelanu bo ng'wa Mulungu!" 2U wa kwandya uja uukashipumunhila mu si isho shali u mu lweso lokwe; pye abo baali na lumengho lwa shiinu na a babo bashilamyaga i shiikolile shayo bugulumukilwa malonda mabi no, hama masaatu kingi nasho! 3U wa kabili uukashipumunhila mu nyanza isho shali u mu lweso lokwe; a minzi gugaluka gubiza giti mininga ga nfu! Pye i shiseeng'wa shipanga i sha mu nyanza shushila kucha. 4U wa kadatu uukashipumunhila isho shali u mu lweso lokwe mu myongo na mu nzwilo ja minzi; gubiza mininga! 5Nung'wigwa u malaika u ntaale wa minzi wahaya giki, "Watungilija u bebe ng'wela, uyo uliho, na waliho kwingiila kale; iki u wenubu hu bulamuji wako! 6Nguno a benaba bitagula mininga mingi no ga beela na ga bahangi, h'i nguno yene ulibinha nabo mininga bang'we; u mhayo gwenuyu gubigeleelilwe!" 7Huna nugwigwa u ng'walilo gulihaya giki, "Alichene Seeba Mulungu wa budula bose, u bulamuji wako buli bo nghana, hangi butungiligije!" 8U malaika wa kane ushipumunhila ha liimi isho shali u mu lweso lokwe, linhwa budula bo kubabbisha a banhu. 9A banhu bubbishiwa busebu butaale no, bandya kulidukagula i lina lya ng'wa Mulungu uyo akalagila shibize ho i sha kuluhya-luhya shenisho; na batagalukile nuulu hado, giki bandye kung'winha ikujo! 10U wa katano ushipumunhila isho shali u mu lweso lokwe h'isumbi lya butemi lyayo i shiinu; u butemi wa shiinu bubiza mu giiti; buyiluma ndimi a banhu kulwa makoye ayo gakabilongela. 11Bandya kundukagula u Mulungu wa ng'wigulu kulwa nguno ya makoye gabo, nu bubi wa malonda gabo ayo gabakoyaga. Aliyo batagalukile giki booye i shitile shabo! 12U wa katandatu ushipumunhila isho shali u mu lweso lokwe mu limongo i litaale, i Lifulati; gukama a minzi gamo giki ibeejiwe nzila ya batemi ba kufuma kiya. 13Hama nubona myoyo idatu misoso ya kwikola giti madanga; yufuma u mu nomo gwa Lishing'weng'we, nu mu nomo gwa shiinu, na mu nomo gwa nghangi nomolomo. 14I yoi ili myoyo ya mashetani iyo ikabeejaga mihayo ya kugekemaja; ikajaga hose-hose u ku batemi ba mu si, ikubalaalikaga kuja kwilwisha bulugu u mu lushiku lutaale lo ng'wa Mulungu wa budula bose. 15"Managa giki, naliza giti ng'wibi, ali na mbango u wa kusangwa ali miso ashilanghanile i shizwalo shakwe, atizusangwa ali duuhu manyegu, bakibona i minala ya duuhu yakwe!" 16I myoyo yeniyo ikababilingila kwipandi ilo likitanagwa u mu lulimi lwa Shihebulania giki Alimagedoni. 17U malaika wa mpungati ushipumunhila ku luyaga isho shali u mu lweso lwakwe; lyufuma ilaka itaale u mu hekalu lilihaya giki, "Yashila!" 18Huna jubiza ho ndabi na mihilimo na kupalaluka, yudinghima na nyahinga nhaale: itaali kubiza ho hangi nyahinga nhaale giko kufuma aho banhu bandija kwikala mu si. 19U nzengo u ntaale gugabanika mapandi adatu, i mizengo ya mahanga nayo yukenaaguka gete; u Mulungu ugwizukwa kugwinha shikombe sha divai ya bupelanu bokwe u nzengo u ntaale u gwa Babeli. 20Pye a majinga gujimiila, ni ngulu joya u kubonekana. 21Mbula ya mawe yidika kufuma ng'wigulu; gaali mataale ga kubiza na budito bo kilo giti makumi atano buli lyene. Yubatula a banhu, nabo buyundukagula u Mulungu kulwa nguno ya kuluhiwa ni mbula ya mawe yeniyo. I sha kuluhya-luhya shenisho shali shabubi no!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\