KUKUNDULILWA 17

1Huna umo wa bamalaika abo baali na nzweso wiza, uniwila giki, "Nzugu nakoolekeje u nsango gokwe u malahya ntaale, uyo igashije higulya ya minzi mingi; 2uyo batemi ba mu si balikalaga bakwijingilaga nanghwe, pye na a bikaji ba mu si wali wabaseeseeja divai ya bumalahya bokwe." 3Na luulu unibuucha mu mbika ya shiimoyo, unitwala kwitogolo; nukamona nkima adamhilile shiinu yaza yokalile mina ga busondaguji; yali na mitwe mpungati na mapembe ikumi. 4U nkima ng'wenuyo wali azwalile shizwalo sha nzulunge na shaaza, hama hangi azwalilile na bulenji bo zahabu na mawe ga mpango ntaale na luulu. U mu nkono gwakwe wali na shikombe sha zahabu shokalile mihayo ya malofu na busoso bo bumalahya bokwe. 5U ku bushu bokwe wali andikilwe lina; giki, MBISILA, BABELI NTAALE, NINA WA BAMALAHYA, NA WA BUSOSO BO MU SI. 6U nkima ng'wenuyo nakamona wali aleebilwe mininga ga beela, na mininga ga bakaaniji ba ng'wa Yesu. Aho namona nukumya na kakumije kataale no! 7Aliyo u malaika uniwila, "Nibuli ulikumya? Nakukuwila i mbisila ya nkima ng'wenuyu ni ya shiinu iyo widamhilaga, iyo ili na mitwe mpungati na mapembe ikumi. 8I shiinu iyo wibonaga yali iliho i kwandya, i haha itiho, aliyo ili hihi kupuluka kwinga u ng'wishimayenze ije mu kuyagala. A bikaji ba mu si, abo mina gabo gatandikilwe mu shitabo sha bupanga kufuma ikanza lya kuseeng'wa kwa si, bakukumya ulu bibona i shiinu yeniyo, iyo yaliho, aliyo i haha itiho, hama hangi ililonge. 9A henaha lyagongwa iganiko lya masala; i mitwe iyo mpungati jili ngulu mpungati ijo ajigasigije u nkima ng'wenuyo, a benabo batemi mpungati. 10A batano bamala kugwishiwa, umo ataali aliho, lelo u ungi ataali u kwilonga, ulu wilonga shiigelile ashinge ho kakanza kado. 11I shiinu iyo yaliho kwandya aliyo i haha itiho, i yene ya kanaane, ili mu lukwa lumo na a babo mpungati, nayo ijile mu kuyagala. 12A mapembe ikumi ayo wagabonaga, a bene batemi ikumi; kwike bataali u kwanukula u busugi. Aliyo bakwanukula budula bo kusuga hamo nayo i shiinu ikanza lya sa imo. 13A boi balaganile mhayo gumo, gwa kuyinha budula na kwiguzuhya i shiinu yeniyo. 14Bakwilwisha bulugu nu Ng'wana wa Ngholo; aliyo u Ng'wana wa Ngholo akubapyena, nguno u ng'wene ali Seeba wa baseeba na Ntemi wa batemi, niyo abo bali nanghwe bali basolwa na basanyiwa." 15Hangi u malaika uniwila giki, "A minzi ayo wagabonaga agigasigije u malahya ng'wenuyo, a benabo banhu; buhi na buhi wa mahanga ga buli ndimi. 16I shiinu iyo wibonaga yeniyo ikwita inkolwe u malahya. Na a mapembe ayo ikumi nago gakunkolwa; huna luulu bakunkenaagula banzuuje baneke buyiki, nu mili gokwe bagulye ; huna bampembeele na moto ashile ho gete! 17Nguno u Mulungu wabinhile u mu ngholo jabo iganiko limo lya kubulekela shiinu u butemi wabo kushisha ishikiile i mihayo yakwe git'umo ayihelelile. 18U nkima uyo wamonaga ng'wenuyo, h'i linzengo i litaale ilo libasugile a batemi ba mu si!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\