KUKUNDULILWA 18

1Aho yabita i yeniyo, numona malaika ungi wa budula butaale alika kufuma ng'wigulu; i likujo lyakwe lyuyakiila i si. 2Uhamuka n'ilaka lya nguzu alihaya giki, "Yagwaga, yagwaga i Babeli i nhaale. Bobizaga wikalo wa masamva, n'ihalo lya myoyo misoso ya mbika jose, n'ipandi lya buli noni jabubi na ja malofu. 3Nguno pye a mahanga ging'wile i divai ya bujingi bokwe, iyo ikaseeseejaga. A batemi ba mu si baalijingilaga nanghwe, na a basuluja ba mu si balusabilaga u mu budula bo busabi bokwe ubo wandoosha!" 4Hama niigwa ilaka lingi kufuma ng'wigulu lilihaya giki, "Bing'we banhu bane, fumagi ng'winge mo, lekagi u kwisangija u mu bukenaaguji bokwe, mutizugwilwa nsango gokwe ning'we. 5Nguno i shibi shakwe shaseesekelile kushisha ng'wigulu; nu Mulungu owizukilwe u bukenaaguji bokwe. 6Ng'winhagi nanghwe git'umo olubinhilaga u wei, ng'winhagi nghangala ibili iyo yigeleelilwe katumamile kakwe. Ngelekelagi u mu shikombe isho olubagelekelaga bangi, niyo na kutinda ho! 7Ng'winhagi buluhi na bupina u mu shikolo isho shalung'winhaga kwikumilija na kudoosa. Nguno olikalaga wiwila u mu ngholo yakwe giki, 'U nene nigashije giti nali ntemi nkima, nati naachilwa, hangi natalabona bupina!' 8Huna luulu, u butulwa bokwe bukungwila mu lushiku lumo: icha na bupina na nzala. Hanuma akupemva moto ashile ho gete; nguno u Mulungu, u Namuji wakwe, ali Seeba wa nguzu. 9"A batemi ba mu si abo baalijingilaga nanghwe na kuyegela mu budooshi bokwe, bakulibona i lyochi lya kupemva kwakwe bandye kutula nghungu bakunilaga. 10Kulwa kubogoha u buluhiwa bokwe, bakwimiila kule balilila buhaya giki, 'Babeli wagwilwa makoye, bebe nzengo ntaale gwa nguzu, wagwilwa makoye. Nguno u kulamulwa kwako gwakwikiila ng'wikanza limo!' 11"Na a basuluja ba mu si bakumpinihalila bandye kunila, nguno atiho ungi wa kubagulila i miligo ya shikolo shabo; 12miligo ya zahabu na feza na mawe ga mpango ntaale na luulu, na myenda ya kitaani yawiza, na ya nzulunge na ya halili, na yaza; na miti ya buli mbika na shikolo sha kubeejiwa kufuma mu mapembe ga mhuli, na sha miti ya gembe, na sha chuma shibbupu, na shisinza, na sha mawe gape; 13na shisanjo sha mu shiliwa na maguta ga kwibila, na malaashi, na divai na maguta ga kuzugila shiliwa, na busu na busiga, na ng'ombe na ngholo na falasa na magogoteni, na mibili ya banhu, nu bupanga wabo! 14Bakunila balihaya giki, 'Ni litwajo ilo bupanga wako walulihahaalilaga lyakwingaga; pyi ni shikolo i shose i shawiza na sha mpango ntaale shakukenaagukilaga, shitalabonwa hangi na hado yaya!' 15A basuluja ba shikolo shenishi abo wali wabasabya, bakwikiga kule bakudetemaga, bagogohaga a makoye ayo gangwilaga. Bakulijiwa bupina 16balihaya, 'Gwagwilwa makoye, gwagwilwa makoye u nzengo ntaale, uyo gwalikalaga guzwalilile myenda yawiza ya kitaani na ya nzulunge, na yaza. Nzengo uyo gwalikalaga gukulabagilaga kulwa zahabu na mawe ga mpango ntaale, na luulu! 17Nguno u busabi u bose ubu bojimiila ng'wikanza lya sa imo duhu!' "Na hangi buli ntaale wa meli na buli ng'wene uyo akashimizilaga mu meli, pye a batumami ba mu meli, abo milimo yabo ili mu nyanza, bakwikiga kule 18bakulilaga ulu bulibona i lyochi lya kupemva kwa nzengo gwenuyo; bakulila balihaya, 'Nzengo ki hangi uyo gushikile kulenganijiwa nu nzengo u ntaale uyu!' 19Hama bakwandya kwisaamagulila lubuubu u ku mitwe yabo, kunu balilila nghungu kulwa bupina butaale; balihaya, 'Gwagwilwa makoye, gwagwilwa makoye u nzengo u ntaale, uyo kulwa busabi wago gwalubasabyaga pye abo bali na meli mu nyanza; gwabiza buyiki ng'wikanza lya sa imo duhu!' 20Bebe igulu yegaga kulwa nguno yago, pye na a bing'we beela, na a batung'wa na a bahangi; iki u Mulungu wagugwisijaga nsango u nzengo gwenuyo, kulwa nguno ying'we!" 21Huna malaika wa nguzu usola iwe itaale giti lya kushela, uliponeja mu nyanza kunu alihaya, "U nzengo u ntaale, u gwa Babeli gukugwishiwa na shiligityo shitaale giki; na gutalabonekana hangi na hado yaya! 22Litaliigwiwa ilaka lya batuji ba ndono nuulu lya bimbi, nuulu batuji ba ng'oma, nuulu mbiilulu, nuulu mhembe italiigwiwa na hado yaya; nuulu kooli wa kubeeja shose-shose atalilonga mo u muli bebe na hado yaya, nuulu nghilimo gw'iwe lya kushela gutaliigwiwa u muli bebe nuulu kamo. 23Nuulu ka bung'weku ka chenge katalang'weka gete u muli bebe; nuulu ilaka lya ntooji litaliigwiwa u muli bebe na kamo yaya, nuulu lya ntoolwa nduhu; nguno a basuluja ba mu ng'wako hu bene abo baali bataale u mu si. Walikalaga ugalemba-lemba pye a mahanga ga mu si kulwa bulogi boko! 24U muli we gaabonekanile mininga ga bahangi na ga beela, na a bose a ba mu si abo babulagwa!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\