KUKUNDULILWA 19

1Aho yabita i yeniyo niigwa ilaka itaale giti ly'ibita itaale lya ng'wigulu lilihaya giki, "Haleluya, bupiji n'ikujo na budula shili sha ng'wa Mulungu wise; 2nguno u bulamuji bokwe buli bo nghana, na butungiligije. Iki wang'winhaga nsango u malahya ntaale, uyo wali wisosohaja i si kulwa bumalahya bokwe. Na hangi u Mulungu wagamalilaga shiili a mininga ga banhu bakwe, ayo wagiita na nkono gwakwe u malahya ng'wenuyo!" 3Bongeja kuhaya hangi giki, "Haleluya, ni lyochi lyakwe likwinunga kuja ng'wigulu welelo na welelo!" 4A Banamhala makumi abili na bane, ni Shiseeng'wa shipanga i shine bugwa balinamya Mulungu uyo igashije h'Isumbi lya butemi, kunu balihaya; "Alichene, Haleluya!" 5Huna liza ilaka kufuma a h'Isumbi lya butemi lilihaya giki, "Nkumilijagi u Mulungu wise pye a bing'we batumami bakwe; na a bing'we abo mung'ogohile, bado na bataale!" 6Hangi niigwa ilaka giti ly'ibita itaale, giti nghuutumo gwa minzi mingi, giti kupalaluka kutaale; nuliigwa lilihaya, "Haleluya, nguno u Seeba Mulungu wise, u wa budula bose, hu ng'wene u Nsugi! 7Tuyegagi tusangabale, tung'winhagi ikujo, nguno lyashikaga i likanza lya butooji bo Ng'wana wa Ngholo, nu Ntoolwa wakwe amaliilile. 8Azwalichiwe shizwalo shape shilabagizu sha kitaani yawiza." (Nguno i kitaani yawiza ili shitile sha butungilija, isho bakwitaga beela.) 9Huna uniwila, "Andikaga giki, 'Bali na mbango abo balaalikilwe kuja ku shigukulu sha butooji bo Ng'wana wa Ngholo.' " Hama uniwila hangi giki, "I yeniyi mihayo ya ng'wa Mulungu, ili ya nghana." 10Nugwa ku magulu gakwe giki naanamye; aliyo uniwila, "Lekaga u kwita giko, nu nene nali ntumami ng'wiyo duhu, hamo na a badugu bako abo bali na bukaaniji bo ng'wa Yesu. Namyage Mulungu, nguno u bukaaniji bo ng'wa Yesu guli moyo gwa buhangi!" 11Aho nataali nalolile kwimanila nabona haaluguka hangi u ng'wigulu, na falasa yape yimiilaga, uyo wali ayidamhilile akitanagwa Nsanyiwa, niyo h'uyo ali Nghana yenekili; uyo kalamulile na kalwile kakwe mu bulugu kali ka butungilija. 12A miso gakwe gaali giti ndali ja moto, u ku ntwe gokwe jaliho ngikili ningi; wali andikilwe lina ilo atiho munhu wa kulimana, ulu ati wei ng'wenekili duhu. 13Wali azwalile shizwalo shidabbiwe mu mininga; i lina lyakwe akitanagwa Mhayo go ng'wa Mulungu. 14A mabita ga bashilikale ba ng'wigulu ganondeelaga gadamhilile falasa jape, hangi gazwalile shizwalo shawiza sha kitaani yape. 15U mu nomo gokwe lyafumaga mo lilushu lyugi lya kubulagila mahanga; na hangi akubadiima na nangha gwa chuma, na akulipandagila i likamilo lya divai ya bukali na bupelanu bo ng'wa Mulungu wa budula bose. 16A ha shizwalo shakwe na a h'itango wali andikilwe i lina lyakwe; giki, NTEMI WA BATEMI, NA SEEBA WA BASEEBA. 17Hama numona na malaika wimiilaga ha liimi alijihamukila pyi i noni ijo jikalalaga ng'wigulya, alijiwila giki, "Ikumingagi ng'wize ku shigukulu shitaale, shigukulu sha ng'wa Mulungu. 18Nzugi mulye nyama ja mibili ya batemi, na ya bataale ba bashilikale, na banhu ba nguzu; na nyama ja falasa na badamhiji bajo, na nyama ja mibili ya banhu bose, babize bali mu wiyabi nuulu mu busese, bado na bataale." 19Huna nibona i shiinu, na a batemi ba mu si na a mabita gabo. Baali bikuminga kwilwisha bulugu nanghwe uyo wali adamhilile falasa ni libita lya bashilikale bakwe. 20Yuding'wa i shiinu, hamo nu nghangi u nomolomo, uyo yantumaga kuja wita shimanikijo akubalembagulaga a balamya ba shiikolile, abo baali banukula lumengho lwayo i shiinu. A babili benabo buponyiwa bali bapanga giko, mu nyanza ya moto uyo gukubakaga na bugota bo shibiliti. 21A bangi bene ubabulaga uyo wali adamhilile falasa; akababulaga na lilushu ilo lyafumaga mu nomo gokwe. Pyi i noni jikalya jilile i mibimba yabo, jiguta!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\