KUKUNDULILWA 2

1"U malaika wa kanisa ya Efeso ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya uyo ajidimile i Sonda mpungati mu nkono gwakwe gwa bulyo, na ali hamo na a makindikilo mpungati ga tala ga zahabu: 2Nimanile i milimo yako na a makoye ayo gakakukoyaga, pyi nu wiyumilija wako, ni giki utadugije u kwiyumilija kwikala na banhu babubi. Namanile ni giki wabagisiligije chiza abo bakwihayaga bali batung'wa, ubabona bati batung'wa, bakulomalomaga duhu. 3Niyo namanile ni giki uli ng'wiyumilija kulwa nguno ya lina lyane, hama uhandatilile, na utaali kugwa ngholo. 4Aliyo nali na mhayo gwa kukuhugula; giki, wabulekile u butogwa wako u bo kwandya. 5Huna luulu, izukilaga aho wagwilile ugaluke, wandye hangi kwita i milimo iyo witaga i kwandya. Ulu iti chene nakwiza u kuli bebe, nalyinje i likindikilo lyako lya tala a ha lwandi lwalyo. 6Kwike u mhayo gwawiza uyo uli nago guli giki, wikolilwe nangho i milimo ya Banikolayo, iyo nikolilwe nu nene. 7Uyo ali na matu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa. U wa kupyena nakunzunilija kulya a ha nti gwa bupanga uyo guli mu ngunda go ng'wa Mulungu.' 8"Nu malaika wa kanisa ya Similina ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya uyo ali wa Kwandya na wa Kumalija, uyo akacha, aliyo ubiza mpanga hangi: 9Nabumanile u buluhi wako nu buhabi wako, kwike uli nsabi. Nabumanile nu busondaguji wabo abo bakihayaga giki Bayudaya, aliyo bati bene; a boi bali isinagogi lya ng'wa Shetani. 10Utizubogoha u buluhi ubo bulihaya kukusanga, managa giki u Shetani ali hihi kumugema; bamo bing'we akumuponya mu jeela: na nghana mukuluhiwa ikanza lya shiku ikumi. Aliyo handatilaga, ubize ng'wishigwa nuulu kushisha mu kucha; nakukwinha ngikili ya bupanga. 11Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa. U wa kupyena atukuumiwa ni licha i lya kabili.' 12"Nu malaika wa kanisa ya Peligamo ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya uyo ali na lilushu lyugi lya buugi bubili: 13Namanile giki aho ukikalaga h'aho lili i lisumbi lya butemi lya ng'wa Shetani; aliyo u bebe ulidimile i lina lyane, utaali u kukuleka u kuzunya kwako umo unizunigije u nene, utalekanile nago nu mu shiku ja kubulagwa kwa ng'wa Antipa, u nkaaniji wane ng'wishigwa, uyo akabulagilwa mu nzengo gwing'we, umo akikalaga Shetani. 14Aliyo nali na mihayo ya kukuhugula; nguno uli na banhu balebe u ng'wenumo, abo badimile malange ga ng'wa Balaamu, uyo akananga Balaki mhayo gwa kubatuulila Baisilaeli sha kubipamya. Ubalanga na kulya shitambo sha kufunyiwa ku shiikolile, hamo na kwita bujingi. 15Hama uli nabo na bangi abo badimile malange ga Banikolayo. 16Huna luulu galukaga; ulu iti chene, nakwiza wangu u kuli bebe, nize nilwishe bulugu nabo na lilushu lya mu nomo gwane. 17Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa. U wa kupyena nakung'winha eemanu iyo ibisilwe, nakung'winha n'iwe lyape lyandikilwe lina ipya, ilo atiho wa kulimana, ulu ati u ng'wanukuji walyo duhu.' 18"Nu malaika wa kanisa ya Siatila ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya u Ng'wana wa ng'wa Mulungu, uyo ali na miso giti ndali ja moto, na mhambala ja kubiza giti chuma shipembilwe mu moto huna shuguuswa sheela pe: 19Nimanile i milimo yako, nu butogwa wako, nu kuzunya kwako, na a katumamile kako, pyi nu wiyumilija wako. Namanile ni giki i milimo yako i ya haha ikilile a ha ya kwandya. 20Aliyo nalikuhugula, nguno uzunije mihayo ya ng'wa Yezebeli, u nkima uyo akihayaga giki nghangi; uyo akabalangaga na kubahembeka batumami bane, wabalemba-lemba, wabingija mu bujingi na mu kulya shiliwa isho shikafunyiagwa shitambo ku mashiikolile. 21Naang'winhile ng'wanya gwa kugaluka, aliyo atatogilwe u kugaluka abuleke u bumalahya bokwe. 22Huna luulu managa giki nakumponya mu buliili; na a babo bakashihyaga nanghwe nakubaponya mu makoye ulu batagalukile bakalekana nasho i shitile shakwe. 23Hama a baana bakwe nakubamala kubabulaga! U mu giko pyi i kanisa jikumana giki u nene hu nali ng'wene uyo nakagisilijaga ngholo ja banhu na maganiko gabo. Hama hangi nakung'winha buli umo wing'we git'umo ing'wigeleelilwe kwanukula kulwa nhumamile yakwe. 24" 'Aliyo pye a bangi abo muli mu Siatila, abo mutagadimile a malange genaya, abo muti nayo i mihayo ya ng'wa Shetani iyo bakikumilijaga giki mishimu; a bing'we natumutuulilaga nigo gungi. 25Kwike duhu shumiilagi isho muli nasho kushisha nize. 26U wa kupyena, wilanghana chiza i milimo yane kushisha ku bukalikijo, nakung'winha budula higulya ya mahanga. 27Akubadiima na nangha gwa chuma, na akubabelagula umo shiseme sha malongo shikabelagukilaga. 28H'umo nu nene waninhila budula u Baba. Nakung'winha na sonda ya dilu. 29Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\