KUKUNDULILWA 22

1Akiita unoolekeja mongo gwa minzi mapanga mateemagizu giti ilole; gwali gufumiilile a h'Isumbi lya butemi lya ng'wa Mulungu na Ng'wana wa Ngholo. 2Gwahuumaga kubitila a ha gati-gati y'ibbala-bbala lyamo. U ku ngegu ja mongo gwenuyo, i lipandi ili ni lipandi ili, gwaliho nti gwa bupanga, gwatwajaga mbika ikumi n'ibili ja matwajo; mu katwagije ka buli ng'weji. A maduutu gaho ga kulagulila mahanga. 3Niyo litubiza mo izumo na hado yaya u mu nzengo gwenuyo; i Lisumbi lya butemi lya ng'wa Mulungu na Ng'wana wa Ngholo likubiza ng'wenumo, hama a batumami bakwe bakubiza balamya bakwe. 4Bakububona u bushu bokwe, ni lina lyakwe likubiza lyandikilwe u ku bushu wabo. 5Butubiza ho bujiku na hado yaya, na itiho nguno ya kubiza na bupe bo tala nuulu bo liimi, nguno u Seeba Mulungu ng'wenekili h'uyo akubiza Isana lyabo, bakusuga shiku ja welelo na welelo. 6Hama uniwila giki, "I mihayo yeniyi ili ya nghana, niyo shiigelile isanyiwe. Huna luulu, u Seeba Mulungu wa myoyo ya bahangi, wantumaga malaika wakwe kwiza kuboolekeja a batumami bakwe, i mihayo iyo shiigelile ibize ho wangu." 7"Managa giki naliza wangu, ali na mbango u wa kwidima i mihayo ya buhangi ubo wandikilwe u mu shitabo shenishi!" 8U nene Yohana hu nali ng'wene uyo nakiyigwa na kwibona i mihayo yeniyi. I mihayo yeniyi aho niyigwa nu kwibona nibona, nakagwa ku magulu gakwe u malaika uyo wanoolekejaga, nugwa giki naanamye! 9Aliyo u wei uniwila, "Lekaga u kwita i giko, u nene nane nali ntumami ng'wiyo duhu, hamo na a badugu bako a bahangi, na a babo bidimile i mihayo ya mu shitabo shenishi, namyage Mulungu!" 10Huna uniwila giki, "Yaya u kwibisa i mihayo ya mu shitabo shenishi, nguno i likanza lyegeelaga. 11Uyo ati ntungilija ni ongejage kwita iyo iti ya butungilija, u nsoso nanghwe ongeje kwisosohaja; nu ntungilija ni ongejage kwita i ya butungilija, u ng'wela nanghwe ongeje u kwiyeeja. 12Managa giki naliza wangu, nali nayo ni mheela yane. Buli munhu nakung'winha mheela ya kulenganila na shitwa shakwe. 13U nene nali Alufa na Omega, nali wa Kwandya na wa Kumalija, Wandijo na Bukalikijo. 14Bali na mbango abo bafulile shizwalo shabo, giki banukule budula bo kubiza na ngabo u ku nti gwa bupanga, hama badule kubita a ha mibita, bingile u mu nzengo. 15Aliyo a hanze jiliho mva, na balogi, na bajingi, na babulagi, na balamya ba shiikolile; na a balomolomo, abo batogilwe kwita ya bulomolomo. 16Nene Yesu nantumaga malaika wane kwika ku kanisa jose, ize kumukaanila. Hu nene uyo nali Nji go ng'wa Daudi na wa luganda lokwe; nali Sonda ng'weku ya mu makingo." 17U Moyo nu Ntoolwa balihaya, "Nzugu!" Hama uyo aliigwa ni ahayage giki, "Nzugu!" nu yuyo akolilwe nota ni izage. Uyo alitogwa ni anukulage dalali minzi mapanga. 18U nene nalinghugula buli munhu u wa kwiyigwa i mihayo ya buhangi wa mu shitabo shenishi giki, ose-ose uyo ongeja mhayo a higulya ya yeniyi, u Mulungu akung'ongeja u buluhiwa ubo wandikilwe u mu shitabo shenishi. 19Hama nuulu ose-ose winja mhayo u mu yose iyo yandikilwe u mu shitabo sha buhangi wenubu, u Mulungu akung'wingija u ngabo gwakwe a ha nti gwa bupanga, nu mu nzengo ng'wela. 20U Nkaaniji wayo i mihayo yeniyi alihaya, "Ee, naliza wangu." Alichene, nzugu Seeba Yesu. 21Shigongo sha ng'wa Seeba Yesu shibize hamo na banhu bose a ba ng'wa Mulungu: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\