KUKUNDULILWA 3

1"Nu malaika wa kanisa ya Salidi ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya uyo ayidimile i Myoyo mpungati ya ng'wa Mulungu, ni Sonda iji mpungati: Nimanile i milimo yako, nguno uli na lina lya giki uli mpanga, aliyo uchile! 2Langhanaga wigunaane idaame i mihayo iyo ilihaya kushililikiila. Nguno natubonaga giki i milimo yako ishikanile u ku butongi bo ng'wa Mulungu wane. 3Huna luulu, yizukagwe iyo wamala kwiyanukula na kwiyigwa, idimage gete, hama ugaluke ooye. Ulu utalanghanile nakwiza giti ng'wibi; utudula u kulimana i likanza lya kwiza kwane. 4Aliyo utaali uli na mina magehu u mu Salidi, banhu abo bataali kusosohaja shizwalo shabo. A benabo h'abo bakushimiza hamo nane bazwalile shizwalo shape, nguno bigeleelilwe u mhayo gwenuyo. 5U wa kupyena akuzwalikwa shizwalo shape giko, hama natulijimya na hado yaya i lina lyakwe u mu shitabo sha bupanga; na hangi nakulikaanila hape i lina lyakwe u ku butongi bo ng'wa Baba, nu ku bamalaika bakwe. 6Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa.' 7"Nu malaika wa kanisa ya Filadelifia ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya u ng'wela, uyo ali Nghana yenekili; uyo ali na lufungulo lwa ng'wa Daudi. U wei h'uyo akalugulaga na atiho wa kulugala; nuulu ulugala atiho wa kulugula: 8Nimanile i milimo yako, huna luulu managa giki naamalile kukulugulila nyango, uyo atiho wa kugulugala; nguno nuulu iki uli na nguzu ngehu, aliyo nahene ugudimile u mhayo gwane; ni lina lyane utaali u kulilema! 9Managa giki a ba ng'wisinagogi lya ng'wa Shetani, abo bakulomalomaga bihaya giki Bayudaya aliyo bati bene, nakubiita bize batuje mazwi ku mhambala jako; hama nakubiita bamane giki nakutogilwe. 10Niyo u bebe iki ugudimile u mhayo gwane u gwa wiyumilija, nu nene nakukulanghana u bebe u ng'wikanza lya kugeng'wa, ilo lili hihi kwiza mu si, kulwa kubagema pye a bikaji ba mu si. 11Nizile wangu, shumiilage isho uli nasho, atizilonga wa kukutaaja i ngikili yako. 12U wa kupyena nakung'wita kubiza nghingi ya mu hekalu ya ng'wa Mulungu wane, na atinga mo na hado yaya; niyo i lina lya ng'wa Mulungu wane nakulyandika a hali munhu ng'wenuyo, ni lya nzengo go ng'wa Mulungu wane, u gwa Yelusalemu mhya uyo gukwika kufuma ng'wigulu kuli Mulungu wane, ni lina lyane i lipya. 13Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila i kanisa.' 14"Nu malaika wa kanisa ya Lodikea ng'wandikilage giki, 'I mihayo iyi aliyihaya u Alichene yenekili, u Nkaaniji nsanyiwa na wa nghana, u Ntaale wa shiseeng'wa sha ng'wa Mulungu: 15Nashimanile i shitwa shako, giki uti nedeku nuulu uti nsebu; hambu-hambu ulu ni wabiza nedeku nuulu nsebu. 16Huna luulu iki uli nunguzu, uti nsebu nuulu uti nedeku, nakukwigafula nakuswe winge u mu nomo gwane! 17Nguno ukwigimbaga uhaya giki, "Nali nsabi, naasaba nati na bugehelwa bose-bose!" Aliyo utamanile giki uli na makoye, uli kunese wa bakunese wa kupinihalilwa; hangi uli mboku, na uli duuhu! 18Nalikuyangula wize kuli nene, ugule zahabu ijo jejiwe bo kubitiwa mu moto nangho usabe; uzwale na shizwalo shape ukundikije i minala ya duuhu yako, wibile na bugota bo miso u ku miso gako wandye kubona. 19Pye abo nabatogilwe u nene nakabahamaga na kubahugula, huna luulu dililaga ugaluke. 20I haha nimiilaga ha nyango nalitula hoodi; buli ng'wene uyo uliigwa i lilaka lyane ugulugula u nyango gwakwe, nakwingila nalye nanghwe, nu wei hamo nu nene. 21U wa kupyena nakunzunilija kwigasha hamo nane a h'Isumbi lyane lya butemi; git'umo nu nene nali mpyeni na nigashije hamo na Baba h'Isumbi lyakwe lya butemi. 22Uyo ali na gutu ni ayigwage iyo Moyo alijiwila I kanisa.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\