KUKUNDULILWA 4

1Yubita i yeniyo; aliyo aho nataali nalolile, kwimanila nabona nyango gulugukile u ng'wigulu. Nuliigwa hangi i lilaka i lya kubiza giti ly'ipembe, ilo naali naliigwa a ha wandijo. Lyuniwila giki, "Linhaga wize kuunu nakoolekeje mihayo iyo yigelile ibize ho ulu yabita i yeniyi." 2Haho na haho ningijiwa mu nguzu ja ng'wa Moyo; nubona Isumbi lya butemi lituulilwe u ng'wigulu, na umo aligasigije. 3Uyo wali aligasigije wabonekanaga giti iwe ilabagizu lya yaspi na kalinelio, n'ita lya baashi lya kwikola na zumalidi lyali lilipindije i Lisumbi lya butemi. 4Na masumbi gangi makumi abili na ane g'ikujo gaali galipindije i Lisumbi lya butemi lyenilo; a ha masumbi genayo baali bigashije ho Banamhala makumi abili na bane, bazwalile shizwalo shape na ngikili ja zahabu u ku mitwe yabo. 5A h'Isumbi lya butemi henaho jafumaga ho ndabi na mihilimo na bupalaluki; hama u ku butongi w'Isumbi lya butemi jaliho tala mpungati jabakaga, i yeniyo Myoyo mpungati ya ng'wa Mulungu. 6Na nyanza ya kung'weka-ng'weka giti ilole yaliho u ku butongi walyo i Lisumbi lya butemi. A ha gati-gati shaliho Shiseeng'wa shipanga shine shilipindije i Lisumbi lya butemi; shali na miso mingi u ku butongi nu ku numa. 7I Shiseeng'wa shipanga i sha kwandya shabonekanaga giti shimba; i Shiseeng'wa shipanga i sha kabili shabonekanaga giti ndama, i Shiseeng'wa shipanga i sha kadatu shali na bushu giti bo munhu, i Shiseeng'wa shipanga i sha kane shali giti mbeshi ikulalaga. 8I Shiseeng'wa shipanga shine shenisho buli shene shali na manana atandatu, niyo shali shokalile miso hose-hose, pyi nu mu gati ya manana; hama shitifuulaga liimi na bujiku, shikikalaga shilihaya giki, "Ng'wela, Ng'wela, Ng'wela; Seeba Mulungu nduji wa shose, uyo waliho, uyo aliho, na akwiza!" 9I Shiseeng'wa shipanga ulu shilingongoola na kunkumilija na kunumba uyo igashije h'Isumbi lya butemi, uyo ali mpanga kushisha welelo bose, 10a Banamhala abo makumi abili na bane bakagwaga u ku butongi bokwe uyo igashije a h'Isumbi lya butemi, kunu balinamya, u wei uyo ali mpanga kushisha welelo bose. Hama i ngikili jabo bakajiponejaga ha si u ku butongi w'Isumbi lya butemi, u kunu bakuhayaga giki, 11"U bebe Mulungu na Seeba wise wigeleelilwe kwanukula ikujo na kukumilijiwa, na budula. Nguno hu bebe uyo ukashibeeja pyi i shikolo, niyo shibeejiwe na shiliho kulwa nguno ya butogwa wako!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\