KUKUNDULILWA 5

1Huna nubona shitabo u mu nkono gwakwe u gwa bulyo, uyo wali igashije a h'Isumbi lya butemi. Shali shandikilwe u mu gati na a higulya, hama shutungwa matungijo mpungati. 2Kuhayimanila nabona malaika wa nguzu alihamuka n'ilaka itaale alihaya giki, "Nani uyo igeleelilwe kugataligula a matungijo gasho i shitabo, na kushikundula?" 3Atigelile nuulu umo, pye hose na hose u ng'wigulu nu mu si, nuulu ni mu gati ya si; atilongile wa kudula kushikundula i shitabo shenisho, nuulu kushilola duhu yaya! 4Nakalila no nguno akagaya nuulu umo, uyo igeleelilwe kushikundula i shitabo shenisho, nuulu kushilola! 5Aliyo umo wa Banamhala uniwila giki, utalilage; nolage uyo ali Shimba ya luganda lo ng'wa Yuda, uyo ali Nji go ng'wa Daudi. U ng'wenuyo hu mpyeni, hu ng'wene akugataligula a matungijo mpungati ga shitabo shenisho, ashikundule! 6Huna a ha gati-gati y'Isumbi lya butemi numona Ng'wana wa Ngholo wimiilaga, wali apindiwe ni Shiseeng'wa shipanga i shine, hamo na a Banamhala. Wabonekanaga giti giki wali wasinzwa, na wali na mapembe mpungati na miso mpungati. I yeniyo h'i Myoyo ya ng'wa Mulungu iyo ikatumagwa kuja hose pyi u mu si. 7Ushika ushisola i shitabo u mu nkono gwa bulyo gwakwe uyo wali wigasha h'Isumbi lya butemi. 8Aho washisola i shitabo, i Shiseeng'wa shipanga i shine na a Banamhala abo makumi abili na bane bugwa u ku butongi bokwe u Ng'wana wa Ngholo. Buli ng'wene wali na ndono; na baali na nzweso ja zahabu jokalile ngazu go ng'waso gwawiza, hu bulombi wa beela. 9Bandya kuhelelekeja kwimba lyimbo ipya; balihaya giki, "Wigeleelilwe u bebe kushisola i shitabo, nu kugataligula a matungijo gasho, nguno ukasinzwa. Huna kulwa mpango gwa mininga gako wankomoolelile banhu u Mulungu, kufuma mu ng'anda na ndimi jose, na mahanga gose. 10Wabiitile kubiza butemi kulwa ng'wa Mulungu wise; ubiita kubiza bagabiji, na bakubiza basugi u mu si." 11Huna nubona, hama niigwa n'ilaka itaale lya bamalaika baali balipindije i Lisumbi lya butemi, ni Shiseeng'wa shipanga na a Banamhala. I lisaabu lyabo baali buhi na buhi, makumi ga mashihumbi, nghangala mashihumbi makumi! 12Bahamukaga n'ilaka itaale balihaya giki, "U Ng'wana wa Ngholo uyo wali wasinzwa igeleelilwe kwanukula budula na busabi na masala, na nguzu. Hangi igeleelilwe ikujo na kugongoolwa, na kukumilijiwa!" 13Hama pyi i shiseeng'wa isho shili ng'wigulu na mu si, nu mu gati ya si, ni sha mu nyanza: pye gete i shose isho shili musho nushiigwa shilihaya giki, "U kuli we uyo igashije h'Isumbi lya butemi, nu kuli Ng'wana wa Ngholo, shiigeleelilwe kubiza ho bukumilija, n'ikujo, na bugongooji, na budula; kushisha welelo na welelo!" 14Nasho i Shiseeng'wa shipanga i shine shuhelelekeja shilihaya, "Alichene." A Banamhala abo makumi abili na bane bugwa ha si bunamya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\