KUKUNDULILWA 6

1Huna numona u Ng'wana wa Ngholo walitaligula limo lya matungijo mpungati genayo. U mu shiseeng'wa shipanga i shine, niigwa shimo shayomba n'ilaka giti lya kupalaluka kwa mbula; giki, "Nzugu!" 2Kulola i giki, nubona falasa yape. U ndamhiji wayo wali na buta; winhwa ngikili, huna uja alipyena nyapyeni. 3U Ng'wana wa Ngholo aho wataligula itungijo lya kabili, niigwa Shiseeng'wa sha kabili u mu Shiseeng'wa shipanga shenisho; shuhaya, "Nzugu!" 4Yufuma falasa yingi, i yene yaza, uyo wali ayidamhilile winhwa lilushu itaale, winhwa budula bo kuyinja i mhola u mu si; a banhu bandye kwibulaga boi bike! 5Aho wataligula itungijo lya kadatu, niigwa i sha kadatu u mu Shiseeng'wa shipanga; shuhaya, "Nzugu!" Kulola i giki, nubona falasa yapi, uyo wali ayidamhilile wali n'ipimilo u mu nkono gokwe. 6Niigwa giti ilaka lyafuma a ha gati ya Shiseeng'wa shipanga i shine shenisho; lilihaya giki, "Ngelekelo imo ya ngano ku denali imo, na ngelekelo idatu ja shayili ku denali imo; a maguta a gene galekage giko, pyi nu walwa!" 7Aho wataligula itungijo lya kane, nuliigwa i lilaka lya Shiseeng'wa shipanga i sha kane; shuhaya, "Nzugu!" 8Aho nataali nalolile nubona falasa ya bushini; uyo wali ayidamhilile i lina lyakwe witanagwa Lufu, wakuubijiagwa na Kulimu! Binhwa budula bo kuja balibulaga na lilushu, na nzala, na mahuuya, na mashiinu ga mu mapoolu; bamale lobo ya banhu ba mu si. 9Aho wataligula itungijo lya katano nubona a ha silili ya ng'walilo myoyo ya banhu abo baali babulagwa kulwa nguno ya mhayo go ng'wa Mulungu, na kulwa nguno ya bukaaniji ubo baali babudimile. 10Baalilaga n'ilaka lya higulya balihaya giki, "Ukwikala ulindiilile kushisha nanali Seeba ng'wela na Ntungilija? Utubalamulaga a bikaji ba mu si ubamalile shiili kulwa mininga gise?" 11Huna binhwa buli ng'wene shizwalo shape, buwilwa bifuule ho kakanza kado, kushisha ling'we i lisaabu lya batumami bichabo, abo nabo bali hihi kubulagwa, git'umo bakiitilwa a boi! 12Aho wataligula itungijo lya katandatu nubona yabiza ho nyahinga nhaale; i liimi lyuhindihala, lyubiza giti igunila lya booya buhindihazu, nu ng'weji gwalaluka pyi u gose, gubiza giti mininga. 13I sonda juyumodaguka ha si, git'umo nti gukalagagijaga maholoosha gago ulu gutinginyiwa na nyaga ntaale. 14I ligulu nalyo lyinjiwa ho, lyubiza giti shitabo shilingilwe; na buli lugulu, na a majinga a gose, shinjiwa a ha wikalo washo! 15A batemi ba mu si na a batongeeji, hamo na a bataale ba mabita ga bashilikale, na a basabi, na a banhu ba makaya; pye na a basese na a babo bali mu wiyabi, bandya kwibisa mu ngulu, mu mapilinga ga mawe. 16Buyujiwila i ngulu na a mawe giki, "Tupondejagi mutubise twinge u ku bushu bokwe uyo igashije h'Isumbi lya butemi, nu bupelanu bo Ng'wana wa Ngholo tuwibise! 17Nguno u lushiku lo kupelanilwa kwabo lwashikaga; nani uyo akugema kwima ho?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\