KUKUNDULILWA 7

1Huna a ha numa ya yeniyo nubona bamalaika bane bimiilaga ku mhandi ja si bune wajo. Baali bidimiilile i miyaga ya si bune wayo, bihangija itizihuuyembela i si ni nyanza; nuulu itizuhuuyembela nti gose-gose. 2Numona na malaika ungi aliza kufuma ku bufuma-liimi, wali n'imenghelo lya ng'wa Mulungu mpanga; ubahamukila n'ilaka itaale a bamalaika a bane, abo baali bazunilijiwa kwikenaagula i si ni nyanza. 3Ubawila giki, "Mutizikenaagula i si ni nyanza ni miti; kushisha tubamenghe ku bushu a batumami ba ng'wa Mulungu wise!" 4Huna nuliigwa i lisaabu lyabo abo bakamenghwa; baali shihumbi igana na makumi ane na shine (144,000) ba kufuma mu buli luganda lo Baisilaeli. 5U mu luganda lo ng'wa Yuda, bumenghwa 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Lubeni 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Gadi 12,000. 6A ba mu luganda lo ng'wa Asheli 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Nafutali 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Manase 12,000. 7A ba mu luganda lo ng'wa Simioni 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Lawi 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Isakaali 12,000. 8A ba mu luganda lo ng'wa Zabuloni 12,000. A ba mu luganda lo ng'wa Yosefu 12,000. Na a ba mu luganda lo ng'wa Benjamini 12,000. 9Ha numa ya henaho, aho nataali nalolile nubona ibita lya banhu itaale no, atiho nuulu umo uyo adugije kubasolooja; baali ba kufuma mu mahanga gose, na ng'anda jose, ba ndugu jose na ndimi jose. Baali bimiilile u ku butongi w'Isumbi lya butemi, nu ku butongi bo Ng'wana wa Ngholo, bazwalile shizwalo shape. U mu makono gabo baali babuukije matambi ga miti ya nhende. 10Bahamukaga n'ilaka itaale balihaya giki, "U bupiji buli bo ng'wa Mulungu wise uyo igashije h'Isumbi lya butemi; hamo na Ng'wana wa Ngholo." 11Huna pye a bamalaika abo baali balipindije i Lisumbi lya butemi, na a Banamhala ni Shiseeng'wa shipanga i shine, bugwa bachimigije u ku butongi w'Isumbi lya butemi, bunamya u Mulungu. 12Buhaya giki, "Ee, kukumilija na kugongoola na masala na kulumba, n'ikujo na budula na nguzu; shiigeleelilwe kuli Mulungu wise welelo na welelo: Alichene!" 13Huna umo wa Banamhala ulungalunga; uniwila giki, "Banani abo bazwalile shizwalo shape benaba, na hangi bafumile hali?" 14Nane nung'wila, "Seeba wane; u bebe h'uyo umanile!" Huna uniwila giki, "A benaba hu bene abo bafumile mu buluhiwa u butaale; i shizwalo shabo baashifula mu mininga ga Ng'wana wa Ngholo. 15H'i nguno yene bali ku butongi w'Isumbi lya butemi lya ng'wa Mulungu, bakuntumamilaga liimi na bujiku mu hekalu yakwe. Nanghwe uyo igashije h'Isumbi lya butemi akubafiikija n'iheema lyakwe. 16Batalatuuba hangi, nuulu nota batalakolwa, nuulu liimi litalaboocha, pyi nuulu miyaga yose-yose italabakoya hangi. 17Nguno u Ng'wana wa Ngholo uyo ali ha gati y'Isumbi lya butemi, akubadiima na kubatongeela ku nzwinzi ja minzi mapanga. U Mulungu akushipyagula i shisoji shinge pyi u mu miso gabo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\