KUKUNDULILWA 8

1Aho walitaligula i litungijo lya mpungati hubiza sele-sele u ng'wigulu, ikanza giti lya nusu sa! 2A bamalaika mpungati abo baali bimiila ku butongi bo ng'wa Mulungu, nubabona binhwa mapembe mpungati. 3Na malaika ungi wiza wimiila ha ng'walilo; wali winhwa ngazu ningi mu shinje ya zahabu, giki azuukije hamo na bulombi wa beela bose, a ha ng'walilo gwa zahabu uyo gwali ku butongi w'Isumbi lya butemi. 4Huna i lyochi lya ngazu nu bulombi wa beela bose, shufuma u mu nkono go ng'wa malaika ng'wenuyo, shilidundumuka shilinhile ku butongi bo ng'wa Mulungu. 5Hama u malaika wisola i shinje uyokaja makala ga moto kufuma a ha ng'walilo henaho, uguponeja mu si; shubiza ho bupalaluki na mihilimo na ndabi na nyahinga. 6Huna a bamalaika mpungati abo baali na mapembe, bibeeja-beeja giki bandye kugang'ang'aaja. 7Nghana u wa kwandya uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; yugwa a ha si mbula ya mawe, na moto gusangiligije na mininga; selusi imo ya si yubakila, na selusi imo ya miti yujiga, na a maswa a madoto gujiga pye. 8Nu malaika wa kabili uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; lishikolo itaale lya kubiza giti lugulu lyuponejiwa mu nyanza likubakaga moto. Selusi imo ya minzi ga mu nyanza yugaluka kubiza mininga. 9Huna selusi imo ya shiseeng'wa i sha mu nyanza isho shili na bupanga shushila kucha, na selusi imo ya meli jukenaaguka. 10Nu malaika wa kadatu uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; yika Sonda kufuma ng'wigulu ilibaka moto giti lichenge itaale. Yugwila ha selusi imo ya myongo, ni nzwilo ja minzi. 11I lina lyayo i Sonda yeniyo ikitanagwa Bululu. Selusi imo ya minzi gulula; banhu bingi bushila kucha kulwa nguno ya bululu bo minzi. 12Nu malaika wa kane uling'ang'aaja i lipembe lyakwe; selusi imo ya liimi yutulwa, na selusi imo ya ng'weji, na selusi imo ya sonda i jose. Selusi imo ya shose ishi yubiza mu giiti; hu kuhaya selusi imo ya makanza ga liimi yubiza mu giiti; na a makanza a ga bujiku naho giko. 13Kuhayimanila nabona mbeshi ililala ng'wigulya, nuyigwa ilihamuka n'ilaka itaale ilihaya giki, "Bagwilwa makoye, bagwilwa makoye a banhu abo bali mu si kulwa nguno ya malaka ga mapembe ga bamalaika a badatu, ayo gashiiga u kung'ang'aajiwa!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\