BALUMI 1

1Nene Paulo nsese o ng'wa Kilisto Yesu, uyo nitanwa kubiza ntung'wa, nguno nakomilwe kulwa nimo gwa Nghulu Jawiza ja ng'wa Mulungu, 2ijo u Mulungu wali wajiisagija kufuma kale mu nzila ya bahangi bakwe, mu shandikwa sheela. 3H'i jene i nghulu ja Ng'wana wakwe, uyo u mu kabyalilwe ka mu mili afumile mu luganda lo ng'wa Daudi, 4ng'wene Yesu Kilisto Seeba wise, uyo kulwa kujuuka kwakwe kufuma mu bafu, akoolechiwa mu budula bo ng'wa Moyo wa wela, giki ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu. 5Hu ng'wene uyo muli we twanukulile shigongo na nimo gwa butung'wa kulwa mahanga gose; giki u mu lina lyakwe banhu bose bazunye na babize bigwi. 6Na a bing'we muli bamo babo, abo Yesu Kilisto abitanile; 7bose abo muli Lumi, abo Mulungu amutogilwe, na wang'witana kubiza beela: Shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli Mulungu Siswe, na kufuma kuli Seeba Yesu Kilisto. 8U mhayo gwa kwandya nalinumba u Mulungu wane muli Yesu Kilisto kulwa nguno ying'we bose pye, nguno u kuzunya kwing'we kukujaga kukumuchiwa hose pyi u mu si. 9U Mulungu uyo nakantumamilaga na moyo gwane gose mu nimo gwa kulomeela Nghulu Jawiza ja Ng'wana wakwe, ali nkaaniji wane giki buli gwa nakung'wizukagwa a bing'we. 10U mu kulomba kwane buli gwa nakulombaga giki, ulu yudulika u mu shiku jeniji, napandike ng'wanya gwa kushimiza lugendo lwawiza git'umo Mulungu atogelilwe, nize uko muli. 11Nguno nali na nghumbu ja kumubona nang'winhe shakwinha sha kufuma kuli Moyo, mubize na nguzu ja kwimiila. 12Hu kuhaya a bose tuguzuhiwe mu nzila ya kuzunya: u kwing'we nu kwane. 13Ali luulu badugu bane, natogilwe ng'witegeleje giki, jakwilaga i nghangala ja kumanugema u kwiza uko muli, nu kwene napandike matwajo git'umo nakupandikilaga ku mahanga gangi; aliyo nataali nachaamilwe kushisha ni lelo iyi. 14U nene nali na bugasa ku banhu bose, babize Bayunani nuulu ba mahanga gangi; babize ba masala nuulu bachilu-chilu. 15Nose u nene i nghumbu jane, jili kumulomeela i Nghulu Jawiza na a bing'we abo muli Lumi. 16Nguno u nene natiko kujibonela minala i Nghulu Jawiza, iki i joi hu jili budula bo ng'wa Mulungu kulwa kumpija ose-ose uyo uzunya; kwandija Bayudaya, na a ba mahanga a gangi. 17Nguno u mujo bukoolechiagwa butungilija bo ng'wa Mulungu, kwandija mu kuzunya na kukalikija mu kuzunya, git'umo gwandikilwe giki, "U ntungilija akubiza mpanga kulwa kuzunya." 18Aliyo u bupelanu bo ng'wa Mulungu bukundulililwe kufuma ng'wigulu kulwa nguno ya bukenaaguji bose, na shibi sha banhu abo bakatumamilaga bubi wabo kwifukiila i nghana. 19Nguno i mihayo ya ng'wa Mulungu iyo imanikile, iliho yoolechiwe hape u ku butongi wabo, Mulungu ng'wenekili ayoolekije. 20Ni mihayo yakwe iyo iti ya kubonwa, giti budula bokwe u bo welelo na welelo, nu bumulungu bokwe; i yeniyo nayo idugije kwitegelejiwa hape mu nzila ya kushibona i shikolo isho ashibeegije kufuma ha kuseeng'wa kwa si. Nose bati na nzila ya kwibuulila! 21Nguno nuulu baamana u Mulungu, nahene yaya u kunkuja giki ali Mulungu, nuulu kunumba yaya. Aliyo hu babiza babudigisiila gete u mu kiganikile kabo, nu buchilu-chilu bo mu ngholo jabo bukongejaga kubiza giiti! 22U mu kwikumilija kwabo giki bali na masala, hu bakongejaga kubiza babbuuli. 23Ni likujo lya ng'wa Mulungu uyo atiko kukenaaguka, bakaligaluchaga kubiza mu suso ya shiikolile sha banhu abo bakakenaagukaga, na sha noni, na shiinu ja magulu ane na ja kwigwesa ha si. 24Huna luulu kulwa yose yeniyo, u Mulungu abalekanigije bashimizile mu busoso wa kwikumva kwa ngholo jabo, bikale bakwikenaagujaga ikujo lya mibili yabo boi benekili. 25A ha ng'wanya gwa kushimizila mu nghana ya ng'wa Mulungu, bubiza ba kushimizila mu bulomolomo, mu mihayo ya kulamya shiseeng'wa na kushitumamila, kutinda kunamya u Nseemi, uyo ali nkumilijiwa wa welelo bose: Alichene. 26Kulwa yose yeniyi, u Mulungu abalekanigije bikale mu nhungwa ja malofu ja kwikumva kwa minala. Kushisha na a bakima babo bagalucha i nhungwa, bujileka i ja kugutumamila u mili umo kali kasumbilwe kaaho na kale, busola jiti ja kasumbilwe kaaho na kale. 27Na a bagosha hu gumo, nabo bajileka i nhungwa ja kusangila na bakima umo kali kasumbilwe kaaho na kale, bubiza ba kwiyikumva boi ku boi. Kushisha nose bagosha bakwiyitilaga mihayo ya minala na bagosha bichabo; u mu giko bakubizaga baanukuji ba mheela iyo ibigeleelilwe mu mibili yabo boi benekili, kulwa bukenaaguji wabo! 28Huna luulu, kulwa kubona giki bati na nguno ya kumana u Mulungu, nanghwe u Mulungu abalekanigije bikale mu masala mahuganu, biite mihayo iyo itigelile kwitwa. 29Bali banhu abo bokalile bubi wa buli mbika, busoso, kwikumva kwabubi, wilu, bubulagi, wilwisha, bulemba-lembi, bulembekeja, na busigani. 30Hama basonghanya, niyo batantogagwa u Mulungu. Banhu b'ibengwe, badooshi, bikumilija, bandya ba mihayo yabubi, hangi bati na wigwi ku babyaji babo. 31Bachilu-chilu, babulagi ba bulagane, naabo batamanile kusaatwa banhu, nuulu kuchila shigongo. 32Niyo hangi nuulu iki bamanile umo ahelelile u Mulungu, i giki abo bakiitaga ili giko bigeleelilwe nsango gwa kucha, nahene batagelelaga duhu a ha kwiyita i yeniyo, aliyo bakizunilijaga nabo abo bakiyitaga!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\