BALUMI 10

1Badugu bane, i nghumbu jane u mu ngholo yane, nu bulombi ubo nakunombaga u Mulungu kulwa nguno yabo buli giki, bapijiwe. 2Nguno u nene nalibakaanila giki bali na bukalalwa butaale u kunkooba u Mulungu, kwike iti mu witegeleja! 3Batabumanile u butungilija bo ng'wa Mulungu, bakukoobaga kwimiila ha butungilija wabo boi benekili; balemile u kwidohya giki babize ha silili ya butungilija bo ng'wa Mulungu. 4Aliyo u Kilisto h'uyo ali bukalikijo bo shilagilo, ibize buli ng'wene uyo ali na kuzunya adule kubalilwa butungilija. 5Niyo u Musa ayandikile i mihayo ya butungilija bo kufuma mu shilagilo; ahayile giki, "U munhu wa kwiyita i yeniyi akubiza mpanga muyo." 6Aliyo u mhayo uyo gufumile mu butungilija kulwa kuzunya guliyomba giki, "Utizuhaya u mu ngholo yako, 'Nani akulinha u ng'wigulu?' " (Hu kuhaya kujung'wenha mu si u Kilisto). 7"Nuulu, 'Nani akwika kulimu?' " (Hu kuhaya akanjuuche u Kilisto kufuma mu bafu). 8Nose i gete guliyomba ginehe? "U mhayo guli hihi nangho, niyo guli mu nomo na mu ngholo yako." Hu gwene u mhayo gwa kuzunya uyo tukugulomeelaga. 9Nguno ulu unkaanila Kilisto na nomo gwako, na uzunya u mu ngholo yako giki u Mulungu akanjuucha kufuma mu bafu, ukupila. 10U munhu akubalilwa butungilija kulwa kuzunya u mu ngholo yakwe, na akupijiwa kulwa kukaanila na nomo gokwe. 11Iki i shandikwa shihayile giki, "Buli ng'wene uyo unzunya atuding'wa minala." 12Butiho busolanhyiwa a ha gati ya Bayudaya na a mahanga a gangi, u wei ali Seeba wa bose, nsabi ku bose abo bakaniliilaga. 13"Nguno buli ng'wene uyo ulililiila i lina lya ng'wa Seeba akupijiwa." 14I gisi luulu, badugije kuniliila ginehe uyo batanzunije? Nuulu badugije kunzunya ginehe uyo bataali kwigwa nghulu jakwe? Na hangi badugije kwigwa ginehe ulu batalomeelilwe? 15Na bakulomeela ginehe ulu batatumilwe? H'umo gwandikililwe; giki, "Gali masoga shido a magulu ga balomeeji ba Nghulu Jawiza!" 16Aliyo h'iti giki a bose bajizunije i Nghulu Jawiza; nguno u Isaya alihaya giki, "Seeba, nani uyo ayizunije iyo tukwilomeelaga?" 17H'umo ili, u kuzunya gukafumaga mu kwigwa, u kwigwa nako gukafumaga mu mhayo go ng'wa Kilisto. 18Aliyo leki nabuje: Angu, bataali u kwigwa? Bigwa no niyo, "I lilaka lyabo lisambaalile hose pyi u mu si; ni mihayo yabo ishikile ku bugelelo bo si." 19Nuulu hamo shi nahaye giki, a Baisilaeli batamanile? Aliyo i soolo ya mhayo u Musa alihaya giki, "Nakumudimya wilu kulw'ihanga ilo liti ihanga; na nakumupelanya kulw'ihanga ilo liti na witegeleja." 20Nu Isaya nanghwe alihaya mu bugimu; giki, "Baanipandikile abo baali batunikoobaga, naabonekanile u ku banhu abo baali batunikoobaga." 21Lelo u ku Baisilaeli, alihaya giki, "Nakudilaga liimi ji nambile makono gane kubitana banhu bashitiigwa na bahalali!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\