BALUMI 11

1Kolaga hamo nahaye giki u Mulungu wabaponya gete a banhu bakwe? Guti giko na hado yaya! Manilagi duhu i giki, u nene uyu nali Ng'wisilaeli, wa bubyile bo ng'wa Abulahamu, mu luganda lo ng'wa Benjamini. 2U Mulungu atabaponije na hado yaya a banhu bakwe abo abamanile kufuma kale. Nuulu hamo mutamanile umo shandikwa shilinghayila Eliya, aho wanombaga Mulungu alibahaya Baisilaeli; giki, 3"Seeba, baabamalile kubabulaga a bahangi bako, ni myalilo yako bikambagula, nene duhu iyene naasaagile; niyo nu nene balibukooba u bupanga bone!" 4I lishosho lya kufuma ng'wigulu likang'wiziila lilihaya ginehe? "Nali na banhu bane shihumbi mpungati nisaagija, abo bataali kuntugija mazwi Baali!" 5H'umo ili nu ng'wikanza ili, buliho bushiigo ubo busolilwe kulwa shigongo. 6Nose ulu ili kulwa shigongo, hu kuhaya shitiho shitwa ho a henaho, nguno numho i shigongo shitubiza shigongo hangi. 7Numho luulu hu kuhaya ginehe ho? Guli giki, isho bakakoya-koyaga kushikooba na bukalalwa a Baisilaeli, bataali u kushipandika. Aliyo a basolwa bashipandika, lelo a bangi buguna. 8Git'umo gwandikilwe giki, "U Mulungu wabinha moyo gwa buhuulu-huulu, na miso gatadugije kubona, na matu gatadugije kwigwa nuulu hado, kushisha lelo iyi!" 9Nu Daudi alihaya giki, "Leka i shiliwa shabo shibize lutu, shibagwashe; shibize mheela yabo na shibipamye! 10Na a miso gabo gabbokule batizubona, ni migongo yabo bagunghumiwe ilali!" 11Nuulu hamo nahaye giki bagwa ilali, batubuuka hangi? Guti giko na hado yaya! Aliyo u buhubi wabo bukenheleja u bupiji bushike ku banhu ba mahanga, huna u mu mhayo gwenuyu a boi babize na wilu. 12I gisi u bukenaaguji wabo ulu wabiza busabi ku ba mu si, nu bulemehazu wabo wabiza busabi ku mahanga, al'u wiza wa kushikanyiwa kwabo luulu ahene bukushika ginehe! 13A bing'we ning'we banhu ba mahanga leki namuwile, u nene iki nali ntung'wa kulwa nguno ya banhu ba mahanga, naguyegelile u nimo gwane. 14Natogilwe babize na wilu a banhu b'ihanga lyane u mu mili, ulu yudulika bamo babo bapile mu giko. 15Nguno u kuponyiwa kwabo ulu kulenheleja kwegelejiwa kwa banhu ba mu si; al'u kwanukulwa kwabo luulu u kwene kukubiza ki, ulu iti bupanga kufuma mu bafu? 16Iki a matwajo ga wandijo ulu gali meela, numho gali meela pye na a gangi, nu nji ulu guli ng'wela, na a matambi gakubiza meela. 17Aliyo ulu matambi gangi gakabbutwa ginjiwa ho, huna u bebe uyo wali nzeituni gwa mu mapoolu wiza udimanijiwa hoi, nangho wandya kongheela bunooli hamo nago a matambi a gangi kufuma u mu nji gwa nzeituni, 18hu kuhaya utikumilijage kunu ukugadalahaga a matambi genayo. Nguno u mu kwikumilija kwako shiigelile wizukwe giki uti bebe uyo ugubukije u nji; u nji hu gukubukije u bebe. 19U bebe ushikile nuulu kuhaya giki, "A bana matambi benabo bakinjiwa nutuulwa ho nene!" 20Na nghana ulitungilija, aliyo gakinjiwa ho kulwa butuzunya; u bebe nangho wimiilile ho kulwa kuzunya, huna luulu ogohaga; utizigimba-gimba. 21Nguno u Mulungu ulu atagalekile a matambi a gaho na kale, nu bebe atukuleka ho! 22U mu mhayo gwenuyo shibonage i shigongo sha ng'wa Mulungu, nu bukali bokwe; u ku bagwile nkali no. Aliyo u kuli bebe, u Mulungu ali na shigongo, ulu ulembeela mo u mu shigongo shenisho. Nguno ulu iti chene nu bebe ukubbutwa uponyiwe! 23Na a babo ulu binga u mu butuzunya wabo bakushoshiwa, bize badimanijiwe hangi; nguno u Mulungu adugije u kubashosha ho hangi. 24Manilaga duhu giki, u bebe ukabbutwa kufuma ha nzeituni gwa ku mapoolu, udimanijiwa ha nzeituni gwa kuling'wa, gubiza gwitwa mhayo uyo guti gwaho na kale; hu kuhaya u ku boi guli nogu no u gwa kudimanijiwa hangi a ha nzeituni gwabo na kale! 25Nguno badugu bane guliho mhayo gwa mbisila, uyo natatogilwe muleke u kugumana, nose ng'wikale mukwikumilijaga. Baliho Baisilaeli bamo bagunu, niyo bakwikala giko kushisha ling'we i lisaabu lya banhu ba mahanga a bingiji. 26Huna na a Baisilaeli a bose bakupijiwa, git'umo gwandikilwe giki, "Nkomooji akufuma Sayuni, akung'wingija u Yakobo u bugomi bokwe. 27U wenubu hu bulagane bone nabo, ulu nubingija i shibi shabo." 28U mu kajile ka Nghulu Jawiza, bali banishi kulwa nguno ying'we, aliyo u ku mhayo gwa busolwa, bali baganja kulwa nguno ya bakulugenji. 29Nguno u Mulungu ati na magalu-galu u mu kinhile nu mu nhumamile yakwe. 30Ili git'umo ng'wali bashitiigwa u kuli Mulungu a bing'we i kale; aliyo i haha mukuchilagwa shigongo, kulwa bushitiigwa wabo. 31H'umo guli nu ku bene i haha, nabo bali bashitiigwa kulwa nguno ying'we, giki nabo babize ba kuchilwa shigongo, git'umo bing'we mukuchilagwa shigongo. 32Nguno u Mulungu abatuulile pye a banhu ha silili ya bushitiigwa, ooleche giki ali nchiiji wa shigongo ku banhu bose. 33Ee, bushimu wa busabi bo masala ga ng'wa Mulungu na witegeleja bokwe; a kalamulile kakwe kati ka kubonwa, ni nzila jakwe jikilile kamanilwe! 34"Nguno nani uyo wali alimanile i liganiko lya ng'wa Seeba? Nuulu nani uyo wali nganikiji wakwe? 35Nani uyo wang'winha shikolo, giki igeleelilwe ashokejiwe nanghwe?" 36Nguno pyi i shose shifumile kuli wei, shiliho kulwa nguno yakwe, niyo shili shakwe. Ikujo libize lyakwe welelo na welelo: Alichene!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\