BALUMI 2

1Huna luulu, u bebe uyo ukunamulaga ungi, managa giki, nu bebe uti na sha kwibuulila; niyo udeebe giki, umo ukunamulilaga ng'wiyo hu ukwilamulaga bebe ng'wenekili, nguno iyo ukwibalaga kubiza yabubi, nu bebe ukuyitaga. 2Aliyo tumanile giki u bulamuji bo ng'wa Mulungu ubo akabutumamilaga kubalamula abo bakiitaga mihayo ili giko, u wene buli bo nghana. 3U bebe uli munhu duhu, i gisi iki ukubalamulaga abo bakwitaga mihayo iyo nu bebe ukwiyitaga, ukwiganikaga giki ukugwiliga u nsango go ng'wa Mulungu? 4Nuulu hamo ukubudalahaga u wiza bo ng'wa Mulungu, nu wiyumilija bokwe, pyi nu bulindiiji bokwe? Utumanaga giki u wiza bokwe bulikuduta wingile mu kugaluka? 5Aliyo iki uli nganghanazu, ni ngholo yako itatogilwe u kugaluka, managa giki ukwibikilaga bupelanu a ha lushiku lo bupelanu, aho bulamuji bo ng'wa Mulungu bukukundulilwa mu butungilija. 6Nguno akungabila buli ng'wene kulenganila na nhumamile yakwe. 7A biyumilija mu kwita yawiza, na kukooba mihayo y'ikujo na kukumilija, a bachooji ba mihayo iyo iti ya kukenaaguka, a benabo akubinha bupanga bo welelo na welelo. 8Aliyo abo bakashimizilaga mu nhungwa ja malofu, a bachooji ba mihayo yabo ya benekili duhu, abo balemile kushimizila mu nghana, a bene bakumalilwa shiili mu bupelanu butaale! 9Bukubiza ho buluhi na makoye mataale kulwa buli munhu uyo akiitaga yabubi, abize Nyudaya nuulu w'ihanga lingi. 10Aliyo buli ng'wene uyo akiitaga mihayo yawiza, likubiza ho ikujo na kukumilijiwa na mhola kulwa nguno yakwe u wa giko, abize Nyudaya nuulu w'ihanga lingi. 11Nguno u Mulungu ati na busolanhya. 12Abo bakiitaga shibi aliyo bati na shilagilo, bakuyagala mu butubiza na shilagilo; na a babo bakiitaga shibi aliyo bali na shilagilo, nabo bakulamulwa mu nzila ya shilagilo. 13Iki u kuli Mulungu a batungilija bat'abo bakagelelaga kushidegeleka duhu i shilagilo, aliyo a biiti ba mihayo iyo yoolechiwe u mu shilagilo h'abo bakabalilagwa butungilija. 14Nguno na a banhu ba mahanga abo bati ha silili ya shilagilo ulu biita iyo yidomanigije na shilagilo sha kasumbilwe, u mu giko babizaga shilagilo ku boi benekili. 15U mu kwita giko bakoolechaga giki, a katongeelele ka shilagilo kandikile u mu ngholo jabo, nguno na a maganiko gabo gakabakaanilaga, nuulu kubalwilila; iki buli ng'wene ali na wiyanguji bokwe ng'wenekili ubo bukankaanilaga. 16H'umo ikubizila nu mu lushiku lo ng'wa Mulungu kwilamula i mihayo ya mbisila ja banhu mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisto, umo joolekegije Nghulu Jawiza ijo nakujilomeelaga nene. 17Aliyo u bebe ulu ukahayiagwa giki uli Nyudaya, na usendamilile shilagilo, hama ukikumilijaga giki umanile u Mulungu; 18ni yiyo ayitogilwe wimanile,, ni yawiza umanile u kwisola nguno ulangilwe i shilagilo; 19umanile na giki uli ntongeeji wa babboku, n'isana lya ba mu giiti; 20na giki uli nghuguji wa bachilu-chilu, na nangi wa banigini, iki ushimanile i shilagilo, ni nghana wideebile. 21Huna luulu, u bebe uyo uli nangi wa bangi, utilangaga u bebe ng'wenekili? Ukalomeelaga giki yaya u kwiba, aliyo u bebe ukibaga? 22Ukahayaga giki yaya u kushihya, aliyo u bebe ng'wenekili ukashihyaga? U bebe utitogagwa na shiikolile sha kulamiwa, aliyo u kunu uja ukwibaga sha mu maduku ga masamva? 23U bebe ukikumilijaga kulwa shilagilo, u kunu undalaha u Mulungu kulwa kushikenaagula i shilagilo? 24Nguno gwandikilwe giki, "I lina lya ng'wa Mulungu likusondagulagwa mu mahanga kulwa nguno ying'we!" 25Na nghana i chene u mhayo go kusaalwa guli na solobo ulu ubiza uli nshikilija washo i shilagilo, aliyo ulu ubiza uli nkenaaguji washo i shilagilo, u busaalwa wako bukubiza giti butusaalwa! 26I gisi u munhu nuulu ubiza atasaalilwe, aliyo akushimizilaga mu katongeelele ka shilagilo, u mu mbika yakwe ya butusaalwa atubalwa giki asaalilwe? 27U munhu uyo atasaalilwe ulu ushidima i shilagilo, akukwenheleja nsango u bebe uyo usaalilwe, ni shandikwa sha shilagilo uli nasho aliyo utashidimile. 28U Nyudaya higulya-gulya duhu ati Nyudaya u ng'wenuyo, nu yuyo asaalilwe higulya-gulya duhu nanghwe atasaalilwe. 29Aliyo u Nyudaya wa nghana, ng'wene ali wa bumunhu bo mu gati, nu busaalwa bo nghana buli mu ngholo, mhayo gwa mu moyo, iti mu kulondeela wandike duhu. U kukumilijiwa kwa ng'wa munhu uyo ali giko kutafumaga ku banhu, kukafumaga kuli Mulungu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\