BALUMI 3

1Nose hu kuhaya iliho solobo ki u kuli munhu u kubiza Nyudaya? Nuulu iliho solobo ki u mu kusaalwa? 2Iliho mingi i yawiza; nguno i soolo ya mhayo hu bene abo bakinhwa u mhayo go ng'wa Mulungu. 3I gisi, ginehe hoi ulu bamo babo bubiza batazunije? Hu kuhaya giki u butuzunya wabo budugije kubukenaagula u busanyiwa bo ng'wa Mulungu? 4Iti giko na hado yaya! Leka u Mulungu abize wa kusanyiwa, aliyo buli munhu abize nomolomo, git'umo gwandikilwe giki, "U bebe wiyooleche uli ntungilija u mu kahayile kaako, nu mu kalamulile kaako ubize ntindi." 5I gisi u bukenaaguji wise ulu wenheleja kukumilijiwa kwa butungilija bo ng'wa Mulungu, numho tuhaye ginehe ho a henaho? Giki u Mulungu ati ntungilija iki akasaayaga? (A henaha nayomba mu kutumamila kiganikile ka banhu). 6Guti giko na hado yaya! Ulu chene numho u Mulungu akubalamula ginehe a ba mu si? 7Hama luulu i gisi, i nghana ya ng'wa Mulungu ulu ilongeja kukwila kulwa bulomolomo bone, nibuli u nene nataali nubuulwa giki nali nkenaaguji? 8Nibuli natizuhaya umo bamo ba basondaguji bise bakutwilembekejaga giki tukuhayaga, "Twitagi duhu i shibi, ikwilonga mo i misoga!" A benabo u nsango gwabo gutungiligije! 9I gisi luulu tuhaye ginehe? Hamo giki a bise tubakilile pye a bangi? Iti giko na hado yaya; nguno twamalaga kuhaya giki pye a banhu basugilwe na shibi, babize Bayudaya nuulu ba mahanga gangi Nuulu: Bayunani.'! 10Git'umo gwandikilwe giki, "Atiho ntungilija nuulu umo, 11atiho ng'witegeleja, atiho uyo akankoobaga Mulungu. 12Pye batalile, a bose bakenaagukile, atiho uyo akiitaga yawiza, nduhu nuulu umo! 13I limililo lyabo lili shigila shikundukile, i ndimi jabo bakajitumamilaga kulemba-lemba; i milomo yabo ikafunyaga busungu giti bo nghoboko. 14Buli ng'wene u mu nomo okalile shiduki na mazumo. 15A magulu gabo mangu kusuusuuba kuja kwita mininga. 16Buli hene aho bubita bakalekaga makoye na mayanga; 17i shimizile ya mhola batimanile. 18U mu miso gabo bati na logohano kuli Mulungu nuulu hado!" 19Ali luulu, tumanile giki pyi i mihayo iyo ihayiwe mu shilagilo, ihayiwe kulwa banhu abo bali musho, giki buli nomo guhuumujiwe, hama pye a ba mu si bigeleelwe kubiza ha silili ya bulamuji bo ng'wa Mulungu. 20Hu kuhaya u ku butongi bokwe atiho u wa kubalilwa butungilija kulwa kushikilija shilagilo; nguno u mu shilagilo gulimo mhayo gwa kumana shibi. 21Aliyo i haha, u butungilija bo ng'wa Mulungu ubo bukaanililwe mu shilagilo na mu bahangi, bomalile koolechiwa; kwike iti mu nzila ya shilagilo. 22U boi buli butungilija bo ng'wa Mulungu, ubo buliho kulwa bazunya bose mu nzila ya kunzunya Yesu Kilisto; butiho busolanhyiwa. 23Nguno pye a banhu bali na shibi, balebile a h'ikujo lya ng'wa Mulungu. 24Aliyo bakubalilagwa butungilija dalali kulwa shigongo shakwe, nguno ya bukomooji ubo buli muli Kilisto Yesu; 25uyo Mulungu akanfunya kubiza shitambo sha kwenha busangi kulwa mininga gakwe mu nzila ya kuzunya, u mhayo uyo akagwita kulwa wiyumilija bokwe, uboolecha u butungilija bokwe ubo botumamaga ni kale mu kuleka kushibalila nsango ni shibi isho shitagwa ng'wikanza lyene. 26I haha u Mulungu akuboolechaga u butungilija bokwe, giki abize ntungilija na wa kung'wisaabila butungilija buli ng'wene uyo unzunya Yesu. 27I gisi luulu, i haha buli hali u wikumilija? U wene bupamililwe hanze. Kulwa shilagilo ki, sha shitwa? Na hado yaya, ili kulwa shilagilo sha kuzunya. 28Nose luulu tulibona hape giki, u munhu akabalilagwa butungilija kulwa nguno ya kuzunya, mhayo uyo gutafumaga mu kushikilija shilagilo. 29Ulu chene numho kolaga u Mulungu ali Mulungu wa Bayudaya duhu, ati wabo a banhu ba mahanga a gangi? Yaya, ali wabo na a ba mahanga a gangi! 30Nguno aliho Mulungu umo wike; uyo akubabalila butungilija kulwa kuzunya pye a banhu; babize basaalilwe nuulu babize batasaalilwe, bose pye mu nzila ya kuzunya giko duhu. 31Hu kuhaya luulu tushikenaagule duhu i shilagilo kulwa nguno ya kuzunya? Gutajile giko na hado yaya, i shilagilo i shene tushidimile gete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\