BALUMI 4

1Ali luulu, u mu mhayo gwenuyu tubuhaye kinehe u bupandiki bo ng'wa Abulahamu, u nkulugenji wise u mu mili? 2U Abulahamu ulu akabalilwa butungilija kulwa shitwa, numho ali nasho i sha kung'winha kwikumilija, kwike nahene iti ku butongi bo ng'wa Mulungu! 3I shandikwa shihayile ginehe i gisi? Tuhaya giki, "U Abulahamu akansanya Mulungu, huna ubalilwa butungilija!" 4Aliyo i mheela iyo akinhagwa ntumami itabalagwa giki shili shakwinhwa kulwa shigongo, i lyenilo igasa; u munhu ng'wenuyo shiigelile inhwe. 5Lelo uyo ati ntumami aliyo ubiza ansanije duhu uyo akabalilaga butungilija munhu nuulu nghunga, u kusanya kwakwe u munhu uyo ali giko, kukubalwa kubiza butungilija. 6Git'umo na Daudi alijihaya mbango ja ng'wa munhu wa kubalilwa butungilija na Mulungu mu butusendamila shitwa; alihaya giki, 7"Bali na mbango abo bakulekejiagwa bugomi wabo, na a babo shibi shabo shikukundikijiagwa. 8Ali na mbango uyo Seeba akung'wisaaba giki ati na bubi." 9I gisi, i mbango jeniji jiliho kulwa basaalilwe duhu, nuulu na a babo batasaalilwe? Twamalaga kuhaya giki, "U kusanya kwa ng'wa Abulahamu kukabalwa kubiza butungilija." 10Ikaja ginehe nose kuubalwa giko? Ng'wikanza ilo amalile kusaalwa, nuulu aho ataali kusaalwa? Iti ng'wikanza ilo amalile kusaalwa, aliyo aho ataali kusaalwa. 11Aho wasaalwa akanukula lumengho lwa butungilija, kulwa kuzunya uko wali nako na a haho ataali kusaalwa. U mu giko ali saabo na a babo bakuzunyaga nuulu bubiza batasaalilwe; nabo bakubalilagwa butungilija. 12Na a babo basaalilwe ali saabo, abo batagelelile ha kusaalwa duhu; aliyo bakashimizilaga nu mu kuzunya uko siswe Abulahamu wali nako na a haho ataali kusaalwa. 13U kwisagijiwa uko akinhwa Abulahamu na Myalwa wakwe, giki akubiza ng'wingiji wa si, atinhilwe kulwa kudima shilagilo, aliyo kulwa butungilija bo mu kuzunya. 14Niyo u wingiji ulu bubiza bo banhu ba shilagilo duhu, u kuzunya kukubiza kuti na solobo, numho nu kwisagijiwa kuti na ngofyoolo. 15Nguno i shilagilo shikenhelejaga bupelanu, aliyo aho shitiho shilagilo nu buhubi butiho. 16Huna luulu, u kwisagijiwa kutuulilwe kulwa bubyile bose wa ng'wa Abulahamu, giki kushikanyiwe ku bose mu nzila ya shigongo; iti ku banhu ba shilagilo duhu. Aliyo nu ku ba kuzunya kwa ng'wa Abulahamu, uyo ali siswe pye a bose. 17H'umo gwandikililwe; giki, "Naakutuulaga kubiza ise wa mahanga mingi". U Abulahamu ali giko u ku butongi bo ng'wa Mulungu uyo akansanya, u Mulungu uyo akabinhaga bafu bupanga, na kushihaya shikolo nuulu shitiho giti shiliho. 18Nguno nuulu aho shali shitiho sha kwisagilwa, u Abulahamu akazunya aho wisagijiwa giki akubiza ise o mahanga mingi; git'umo guhayiwe giki, "U bubyile wako bukubiza giko." 19Atalelengetile u mu kuzunya kwakwe, nuulu iki wali amanile giki u mili gwakwe gwali guchile ng'wila, nguno wali na myaka hihi igana; hama wali amanile ni giki i nda ya ng'wa Saala i ya bubyile yali yamala kucha. 20U kwisagija kwa ng'wa Mulungu atakwiganikile mu mahane-hane, aliyo u kuzunya kukanguzunhya, ung'winha ikujo u Mulungu. 21Nguno wali amanile giki, u Mulungu adugije kugwita uyo wali wang'wisagija; 22h'i nguno yene akabalilwa butungilija. 23Kwike gutandikilwe giki akabalilwa wei duhu. 24Aliyo na a bise tukubalilwa butungilija, a bise abo tunzunije uyo akanjuucha Yesu Seeba wise kufuma mu bafu; 25uyo akabulagwa kulwa buhubi wise, aliyo ujuuchiwa giki tubalilwe butungilija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\