BALUMI 5

1Huna luulu iki tubalililwe butungilija kulwa kuzunya, tuli na mhola u kuli Mulungu, mu nzila ya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 2U muli we u ng'wenuyo, tulugulililwe nyango gwa kwingila u mu wiza ubo twimiilile mubo kulwa kuzunya; na tukuyegaga kulwa kuliisagilwa i likujo lya ng'wa Mulungu. 3Hama niyo iti giko duhu, aliyo tukuyegaga nuulu aho tukuluhiagwa, nguno tumanile giki u buluhi bukinhaga wiyumilija. 4U wiyumilija bukaguzuhyaga, i nguzu jikinhaga kwisagilwa. 5Hama u kwisagilwa kutiko kutudimya minala, nguno u Mulungu wamala kupumunhila butogwa bokwe u mu myoyo yise kulwa ng'wa Moyo Ng'wela uyo watwinha. 6Iki nuulu aho twali tutaali bagokolo, aliyo aho lyang'wa i likanza, u Kilisto ucha kulwa banhu babubi. 7U munhu ili shilambu no u kwifunya kunchilila munhu ungi, nuulu akabiza ntungilija; hamo ulu munhu wawiza aliho uyo ashikile kugima kwifunya kunchilila! 8Aliyo u Mulungu u ng'wene atoolekegije u butongwa bokwe umo atutogelilwe mu giki, u Kilisto akatuchilila a bise aho twali tutaali banhu ba shibi. 9Huna luulu iki tubalililwe butungilija mu nzila ya mininga gakwe, hu kuhaya u muli we tukupijiwa, twinge u mu bupelanu bo ng'wa Mulungu. 10Iki ulu aho twali tutaali banishi gukadulika gwa kwitwa a bise kubiza na busangi nanghwe u Mulungu, mu nzila ya kucha kwa Ng'wana wakwe, huna luulu i haha iki tuli na busangi nanghwe, tukupijiwa u mu bupanga bokwe. 11Na hangi iti giko duhu, aliyo tukuyegelaga u muli Mulungu kulwa nguno ya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, uyo kulwa nguno yakwe i haha twamalile kubiza na busangi hamo na Mulungu. 12Huna luulu, umo shibi shikingilila mu si mu nzila ya ng'wa munhu umo, ni licha likingila mu nzila ya shibi, lyubakubanija pye a banhu; nguno pye bali na shibi. 13Niyo i shibi shiliho kufuma kale, na a haho shali shitaali kubiza ho shilagilo u mu si; nuulu iki i shibi shitabalagwa aho shitiho shilagilo. 14Aliyo i licha lisugile kwingiila kuli Adamu kushisha kuli Musa, niyo lyali libasugile na a babo batiitile shibi sha kulenganila na bukenaaguji bo ng'wa Adamu, uyo wali bulolelo bokwe uyo wali ahelilwe kwiza. 15Aliyo u buhubi buti git'umo shili i shakwinhwa; nguno ulu giki bingi bakingila mu kucha kulwa buhubi bo ng'wa munhu umo, i shigongo sha ng'wa Mulungu ni shakwinha isho shifumile mu shigongo sha ng'wa Munhu umo, u Yesu Kilisto, kulwa nguno ya bingi, shili shitaale no shikilanigije. 16Hama i shakwinhwa shitabizile git'umo gali a matwajo ga shibi shakwe u munhu uyo umo; nguno u bulamulwa ubo buliho kulwa buhubi bo ng'wa munhu umo, bukatwalaga mu nsango; aliyo i shakwinhwa isho shiliho kulwa buhubi bo banhu bingi, shikwingijaga mu butungilija. 17Nguno ulu kulwa buhubi bo ng'wa munhu umo i licha lisugile mu nzila yakwe u munhu ng'wenuyo, ili kutinda no abo bakushanukulaga i shigongo i shitaale, ni shakwinhwa sha butungilija; a bene bakubiza basugi u mu bupanga, mu nzila ya ng'wa Munhu umo, u Yesu Kilisto. 18Huna luulu, git'umo pye a banhu babalililwe nsango kulwa buhubi bo ng'wa munhu umo, ili giko nu mu shitile sha butungilija i sha ng'wa Munhu umo, a bose bakubalilagwa butungilija wa bupanga. 19Na hangi git'umo banhu bingi bakiitwa kubiza ba shibi kulwa bushitiigwa bo ng'wa munhu umo, ili giko nu mu wigwi bo ng'wa Munhu uy'umo, bingi bakwitagwa kubiza batungilija. 20Aliyo i shilagilo shikiza kulwa giki bongeje kukwila u buhubi; kwike aho shakwila i shibi, i shigongo hu shukwila na kutinda ho. 21Ibize giki umo shibi shili na busugi mu nzila ya kucha, ni shigongo nasho u muli Seeba wise Yesu Kilisto shisuge mu nzila ya butungilija, kushisha mu bupanga bo welelo na welelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\