BALUMI 6

1Hu kuhaya tuhaye ginehe ho a henaho, tuduuke mu shibi giki i shigongo shongeje kukwila? 2Na hado yaya; i gisi ulu tuchile u ku shibi, numho tukubiza bapanga ginehe hangi u musho? 3Nuulu hamo mutamanile giki pye abo tubatiijiwe muli Kilisto Yesu, tubatiijiwe mu kucha kwakwe? 4Hu kuhaya u mu kubatiijiwa tukajikwa hamo nanghwe twingila mu kucha; ibize giki, umo Kilisto akajuuka kufuma mu bafu mu nzila y'ikujo lya ng'wa Ise, giko na a bise tushimizile mu bupanga bupya. 5Nguno ulu tusangijiwe hamo nanghwe u mu kucha kwakwe, tukubiza hamo nanghwe nu mu kujuuka kwakwe. 6Tumanile giki u bumunhu wise u bo kale bomala kukong'wa ha nsalaba hamo nanghwe, u mili gwa shibi gukenaagulwe, tutizongeja hangi kwikala mu busese bo shibi. 7Nguno uyo achile ng'wene atungulilwe u ku mihayo ya shibi. 8Huna luulu, ulu tuchile hamo nanghwe u Kilisto, tuzunije giki tukubiza bapanga hamo nanghwe. 9Nguno tumanile giki u Kilisto wamala kujuuka kufuma mu bafu, atiko kucha lukangala lungi, i licha litiko kunsuga hangi. 10U mu kucha kwenuko akashichilila i shibi lukangala lumo lwenulo duhu, aliyo i haha u mu bupanga, ali mpanga kuli Mulungu. 11Na a bing'we ing'wigeleelilwe ng'wibone giki muchile u ku shibi, aliyo u muli Kilisto Yesu muli bapanga kuli Mulungu. 12Huna luulu, i shibi shitizusuga u mu mili gwing'we u gwa kucha, nose ng'wikale mukuzunyaga kushikilija mihayo ya kwikumva kwa mili. 13Na hangi yaya nuulu kufunya ibudika lyose-lyose lya mili gwing'we, giki libize shitumamilo ku mihayo iti ya butungilija, kulwa kwita shibi. Aliyo ifunyagi kuli Mulungu, mubize giti muli bapanga kufuma mu bafu, na a mabudika ga mibili ying'we gabize shilanga sha butungilija kulwa ng'wa Mulungu. 14Nguno i shibi shitumusuga a bing'we, iki muti ha silili ya shilagilo, aliyo muli ha silili ya shigongo. 15Numho hu kuhaya ginehe ho a henaho? Hamo giki tudugije kwita duhu i shibi, iki tuli ha silili ya shigongo? Iti giko na hado yaya! 16Mutamanile giki ulu ng'wifunya kubiza basese ba kung'wigwa ose-ose, numho ng'wabizaga basese bakwe uyo mukung'wigwaga ng'wenuyo? Ni ibizage kwituula ha silili ya shibi isho shikingijaga mu kucha, nuulu ha silili ya wigwi ubo bukingijaga mu butungilija! 17Kwike u Mulungu alumve, nguno nuulu iki ng'wali basese ba shibi i kale, aliyo mukidohya u mu ngholo jing'we ng'ubiza bigwi u ku mbika ya malange ayo mukinhwa gamutongeele. 18Huna aho ng'winjiwa u mu busese bo shibi, ng'witwa kubiza basese ha silili ya butungilija. 19Nalilungalunga ning'we mu mbika ya kalungalungile ka banhu bose, nguno ya bugokolo bo bumunhu wing'we. Nose hu kuhaya giki, umo ng'wagafunijaga a mabudika ga mibili ying'we i kale ku busese wa busoso na bubi, giki ng'wite ya malofu, i haha gafunyagi luulu a mabudika ging'we genayo gabize mu busese ha silili ya butungilija, gejiwe. 20Nguno aho ng'wali basese ba shibi ng'wali mu wiyabi, ubo buti bo mu butungilija. 21I gisi u ng'wikanza lyenilo ng'wapandikaga solobo ki? Tuhaya i haha i mihayo yeniyo ikumudimyaga minala duhu ulu ng'wiyizukwa, nguno u ku nghalilo yaho liliho icha! 22Aliyo iki i haha mutungulilwe u mu busese bo shibi, ng'wingijiwa mu busese bo ng'wa Mulungu, muli nayo i solobo ying'we; hu kwejiwa, i nghalilo yaho bupanga bo welelo na welelo. 23Nguno i mheela ya shibi ili kucha, aliyo i shakwinha sha ng'wa Mulungu, shili bupanga bo welelo na welelo muli Kilisto Yesu Seeba wise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\