BALUMI 7

1Nuulu hamo shi badugu bane mutamanile i giki i shilagilo shikabizaga shinsugile u munhu aho ataali mpanga duhu? U gwenuyu nalibawila abo bashimanile i shilagilo. 2Ili git'umo nkima akabizaga atungilwe na shilagilo sha kwikala na ngoshi aho ataali mpanga, u ngoshi ulu ulinda ucha, u nkima ng'wenuyo wingaga u mu shilagilo sha ngoshi wakwe. 3Aliyo u ngoshi ulu ataali mpanga huna u nkima ng'wenuyo uneka, uja uukatoolwa na ngosha ungi, akwitanwa nshihani; ulu ucha u ngoshi akubiza watungulagwa u mu shilagilo shenisho, nuulu akatoolwa na ngosha ungi atubiza nshihani. 4H'umo ili nu ku bing'we badugu bane; a bing'we muchile u ku shilagilo iki muli mu mili go ng'wa Kilisto, mubize ba ng'wa ungi, uyo akajuuchiwa kufuma mu bafu; giki tuntwagije matwajo Mulungu. 5Nguno aho twali tutaali tulondeela nhungwa ja mili, u kwikumva kwa shibi uko kwatumamaga u mu mibili yise kulwa nguno ya shilagilo, kwalitwagijaga matwajo i licha. 6Aliyo i haha tutimo u mu shilagilo, tuchile u ku shikolo isho shali shitutungile i kale, tudule kutumama mu katongeelelwe kapya ka kufuma kuli Moyo, yaya a katongeelelwe a ka kale, a ka kutongeelwa na wandike. 7I gisi tuhaye ginehe hangi? Giki i shilagilo h'i shibi? Na hado yaya! Nguno ulu ni iti mu nzila ya shilagilo ni natashimanile i shibi; nu bubi wa kwikumva ni natabumanile ulu ni shiti shilagilo kuhaya giki, "Yaya u kwikumva." 8Aliyo i shibi shikashitumamila i shilagilo, u muli nene shutuula buli mbika ya kwikumva; nguno ulu gatiho malange i shibi shichile. 9Nose hu kuhaya giki, naali mpanga aho naali nati ha silili ya malange; aliyo aho shiza shilagilo, i shibi shupimbuka, 10u nene nucha. Na luulu i shilagilo isho shali shiigelile kunenhela bupanga, shuningija mu kucha u nene. 11Nguno i shibi shikapandika ng'wanya gwa kunilemba-lemba mu nzila ya shilagilo, shunibulaga. 12Huna luulu a malange gali meela, na gatungiligije, hama gawiza; ni shilagilo sheela na shitungiligije, niyo shawiza. 13Hu kuhaya giki u mhayo gwawiza gukabiza gwenha icha u kuli nene? Iti giko na hado yaya, aliyo u mu kwiyoolecha giki i shibi shili shabubi nghana, shikagutumamila u mhayo u gwawiza, shunenhela icha u nene. Na luulu u mu nzila ya shilagilo, i shibi shubonekana giki shili shabubi kuheeba! 14Nguno tumanile giki a malange gali ga shiimoyo, aliyo u nene nali wa nhungwa ja kulondeela mili; nagujiwe ku busese bo shibi, h'isho shinisugile. 15Nguno natagumanaga uyo nakagwitaga, nose natagwitaga uyo natogilwe kugwita, aliyo uyo nagukolilwe h'uyo nakagwitaga. 16Huna luulu iki nakagwitaga uyo natagutogilwe, u mu giko nakizunilijaga na a malange, giki gali gawiza. 17Hu kuhaya nati nene uyo nakiitaga, aliyo i shibi isho shikikalaga muli nene! 18Nguno namanile giki u muli nene, u mu bumunhu bone, butikalaga mo wiza; iki u kutogwa natogilwe, aliyo u kwita u gwawiza nalemeelilwe. 19Nakalemeelagwa gete u kwita i yawiza iyo nitogilwe, aliyo i yabubi iyo natitogagwa h'iyo nakiyitaga! 20Huna luulu, ulu nakagwitaga u mhayo uyo natagutogilwe, numho nati nene uyo nakiitaga; aliyo i shibi isho shikikalaga u muli nene. 21Nose nakubonaga giki, u muli nene galimo malange ayo gakuninhaga nghumbu ja kwita yawiza, aliyo bulimo na bubi. 22Nguno u mu gati ya bumunhu bone, nagayegelile a malange ga ng'wa Mulungu. 23Kwike nakubonaga Malange gangi, nago galiho gishishinikile u mu mili gwane nuulu: mabudika ga mili gwane.', gakwilwishaga na a malange ga mu maganiko gane, ganiita kubiza nsese ku malange ga shibi isho shilimo u mu mili gwane 24Aga, nashila buli! Nani akuniguna nagupuluguke u mili gwa kucha gwenuyu? 25Aliyo u Mulungu alumve u muli Seeba wise Yesu Kilisto. Nguno u bugima bo mhayo buli giki, u nene u mu maganiko gane, nakagatumamilaga malange ga ng'wa Mulungu. Aliyo u mu nhungwa ja mili, nali ha silili ya malange ga shibi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\