BALUMI 8

1Ali luulu, i haha gutiho nsango u ku banhu abo bali muli Kilisto Yesu. 2Nguno u muli Kilisto Yesu, i shilagilo sha ng'wa Moyo shanitungulile, shuninja u mu shilagilo sha shibi na kucha. 3Iki u mhayo uyo gwali gutadulikanile kwitwa mu nzila ya shilagilo, isho shiti na nguzu kulwa nguno ya bugokolo wa mili, u Mulungu wagwitile aho wantuma u Ng'wana wakwe kwiza, ali mu suso ya mili gwa shibi kulwa nguno ya shibi; u mu mili gwenuyo ushinha nsango i shibi. 4U mu bise yushikilijiwa iyo igongilwe na butungilija bo mu shilagilo, a bise abo tutashimizilaga mu nhungwa ja mili, abo tukashimizilaga mu nhungwa ja shiimoyo. 5Nguno abo bali na kikalile ka kulondeela nhungwa ja mili, bakadililaga ya mili. Aliyo abo bali na kikalile ka kulondeela nhungwa ja shiimoyo, bakadililaga ya ng'wa Moyo Ng'wela. 6I liganiko lya nhungwa ja mili, lijiliilile mu kucha, aliyo i liganiko lya nhungwa ja kufuma kuli Moyo likenhaga bupanga na mhola. 7Nguno i liganiko lya nhungwa ja mili lili lya wanishi u kuli Mulungu, liti na widohya u ku shilagilo sha ng'wa Mulungu; niyo litudula u kwita i giko na hado yaya! 8Nose abo bakashimizilaga mu nhungwa ja mili batudula u kunyeja u Mulungu. 9Kwike a bing'we muti ba nhungwa ja mili, muli ba nhungwa ja ng'wa Moyo, nguno u Moyo wa ng'wa Mulungu akikalaga mu bing'we. Aliyo ulu ose-ose ati nanghwe u Moyo wa ng'wa Kilisto, u ng'wenuyo ati wakwe. 10Huna luulu u Kilisto ulu ali mu bing'we, u mili gwing'we guchile kulwa nguno ya shibi, aliyo u moyo guli mpanga kulwa nguno ya butungilija. 11Niyo u Moyo wakwe uyo akanjuucha Kilisto kufuma mu bafu ulu wikala mo u mu bing'we, uyo akanjuucha Kilisto ng'wenuyo akwiyinha bupanga ni mibili ying'we i ya kucha, mu nzila ya ng'wa Moyo uyo ali mu bing'we. 12Huna luulu badugu bane, tuli na bugasa, gwike iti kulwa mili, giki twikale mu nhungwa ja mili. 13Nguno ulu ng'wikala mu nhungwa ja mili numho ng'wakumbula kucha, aliyo ulu ng'ushibulaga i shitile sha mu mili kulwa nguzu ja ng'wa Moyo, mukubiza bapanga. 14Nguno pye abo bakatongeelagwa na Moyo wa ng'wa Mulungu, bali baana ba ng'wa Mulungu. 15Iki mutanukulile moyo gwa busese, giki mushoke hangi kwikala mu booba; aliyo ng'wamalile kung'wanukula Moyo wa kung'wita kubiza baana; u muli wei tukalilaga "Aba," Baba. 16U wei u Moyo akakaanilaga hamo ni myoyo yise giki tuli baana ba ng'wa Mulungu. 17Nose ulu tuli baana, hu kuhaya tuli bingiji, bingiji u kuli Mulungu, bingiji hamo nanghwe u Kilisto; ulu tuluhiwa hamo nanghwe, giki nu kugunguhiwa tulagunguhiwe hamo nanghwe. 18U nene nakububalaga u buluhi w'ikanza lya haha giki butigelile u kugelanijiwa ni likujo ilo likoolechiwa kulwa nguno yise. 19Niyo i shiseeng'wa shilindanile mu kwisagilwa kutaale kushisha lishike i likanza lya koolechiwa a baana ba ng'wa Mulungu, bamanike. 20Nguno i shiseeng'wa shili ha silili ya busugi bo mihayo iti na solobo, iti kulwa butogwa washo, aliyo kulwa nguno yakwe uyo ashituulile a ha silili ya busugi wenubo, mu kwisagilwa. 21Ni shiseeng'wa nasho shikutungulwa, shinge u mu busese wa bukenaaguki, shingile mu wiyabi w'ikujo lya baana ba ng'wa Mulungu. 22Tumanile giki pyi i shiseeng'wa shikuganghilaga na kusaatwa hataale kushisha ni haha yeniyi! 23Hama iti giko duhu, aliyo na a bise abo tuli na matwajo ga kwandya ga ng'wa Moyo, nise tukuganghilaga u mu bumunhu wise u bo mu gati, nguno tugulindiilile na nghumbu nhaale u mhayo gwa kwitwa a bise kubiza baana, hu kukomoolwa kwa mili gwise. 24Nguno tupijiwe kulwa kwisagilwa; i gisi u kwisagilwa ulu kwandya kubonwa, angu numho kuti kwisagilwa, nguno u munhu akushiisagilwa ginehe isho alishibona? 25Aliyo ulu tutushibonaga isho tushiisagililwe, tukushilindiila mu wiyumilija butaale. 26Niyo hangi u Moyo akatugunaanaga u mu bugokolo wise, nguno a bise tutamanile u kulomba git'umo shitwigeleelilwe, aliyo u Moyo akatulombelaga wei ng'wenekili, niyo mu buganghiji ubo butadugije kusomboolwa. 27Hama u Ngisilija wa ngholo ja banhu alimanile i liganiko lya ng'wa Moyo, uyo akabalombelaga a beela git'umo Mulungu atogelilwe. 28Tumanile giki, u ku banhu abo bantogilwe Mulungu, abo bitanwa mu kasolele kakwe, pyi i shikolo shikatumamaga mu busangi bumo kulwa kwenha yawiza. 29Nguno abo abamanile kufuma kale hu bene abo abasolile kufuma kale, giki babize mu suso ya Ng'wana wakwe; u wei u Ng'wana abize tang@i mu badugu bingi. 30Hama abo abasolile kufuma kale hu bene abo abitanile; abo abitanile hu bene abo ababalilile butungilija, abo ababalilile butungilija hu bene abo abagunguhije. 31Nose tuhaye mhayo ki u mu yose yeniyi? U Mulungu ulu ali ku lwandi lwise, nani uyo akutuchaama? 32Uyo atangugilile Ng'wana wakwe ng'wenekili gete, aliyo akanfunya kulwa nguno yise pye a bose, akuleka ginehe u kutwinha dalali pyi i shikolo hamo nanghwe? 33Nani uyo adugije kubabuula a basolwa ba ng'wa Mulungu? Nguno u Mulungu h'uyo akubabalilaga butungilija! 34Al'u wa kubasola bubi nani? U Nombeji wise u ng'wene ali ku nkono gwa bulyo gwa ng'wa Mulungu; h'u Kilisto Yesu uyo akacha, hama na kutinda ho a henaho, ujuuka! 35Nani uyo adugije kutulekanya nabo u butogwa bo ng'wa Kilisto? Hamo ulu buluhi, nuulu makoye, nuulu kuzwangana, nuulu nzala, nuulu buzuuka, nuulu nhabaala, nuulu lilushu? 36H'umo gwandikililwe; giki, "Liimi ji tukubulagagwa kulwa nguno yako, tubalilwe giti tuli ngholo ja kusinzwa!" 37Aliyo u mu yose iyi tuli batindi bataale, u muli we uyo atutogilwe. 38Nguno namanile hape giki, nuulu kucha, nuulu bupanga, nuulu bamalaika, nuulu basugi, nuulu isho shiliho, nuulu isho shilabize ho, nuulu mabudula; 39nuulu mihayo ya higulya no, nuulu ya ku shimu, nuulu shiseeng'wa shingi shose-shose: shitiho isho shidugije kutulekanya nabo u butogwa bo ng'wa Mulungu, ubo buli muli Kilisto Yesu Seeba wise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\