BALUMI 9

1Nalihaya gwa nghana muli Kilisto, natulomalomaga; nu moyo gwane gulinikaanila muli Moyo Ng'wela, 2giki buli lushiku u mu ngholo yane nali na bupina, na kusaatwa kutaale no. 3Nguno u nene ng'wenekili ni nilombela hambu-hambu nuulu kuzung'wa, nabize hanze ya ng'wa Kilisto kulwa nguno ya baana ba ng'wise, a badugu bane u mu mili; 4h'a Baisilaeli, abo mhayo gwa kwitwa kubiza baana guli gwabo, ni likujo, nu bulagane, nu gwa kwinhwa shilagilo, na a kalamije ako kigeleelilwe, ni ya wisagijiwa; pyi i yose yabo. 5Pye na a bakulugenji a basolwa bali babo, hama u mu kabyalilwe ka mili, nu Kilisto afumile mubo; uyo ali Mulungu wa bose, na nkumilijiwa wa welelo na welelo: Alichene. 6Kwike ahene u mhayo gwa ng'wa Mulungu gutachile mpandagilo, nguno bati Baisilaeli pye abo bafumile muli Isilaeli. 7Nuulu hangi iti giki pye abo bafumile mu bubyile wa ng'wa Abulahamu bali baana; nguno guhayiwe giki, "U bubyile wako bukwitanilwa muli Isaka." 8A makulu gaho gali giki, a baana ba mu mili bati baana ba ng'wa Mulungu, aliyo a baana ba kwisagijiwa h'abo babalililwe u mu bubyile. 9Nguno u mhayo gwa wisagija guhayile giki, "Nakushoka ikanza giti lyenili, huna u Saala akupandika ng'wana." 10Hama niyo guti giko duhu, aliyo nu Lebeka nanghwe akabuucha nda ya kufuma kuli ngosha umo, u siswe-nkulu u Isaka. 11A baana aho bataali kubyalwa, bataali kwita mhayo gose-gose gwawiza nuulu gwabubi, yali giki kashikiile a kasolele ka bugabanhya bo ng'wa Mulungu; 12mhayo uyo gutalondeelaga shitile, aliyo guliho kulwakwe u Nsoji. Huna luulu u Lebeka akawilwa giki, "U ntaale akuntumamila u ndo." 13Git'umo gwandikilwe giki, "U Yakobo nantogilwe, aliyo u Esau nankolilwe." 14I gisi a henaho tuhaye ginehe ho? Giki u Mulungu ati ntungilija? Iti giko na hado yaya. 15Nguno nu kuli Musa alihaya giki, "Nakunkulilwa uyo nalankulilwe, na nakunsaatwa uyo nalansaatwe." 16Nose u mhayo gwenuyu gutakuubilijaga giki uyu nganja kutinda, nuulu giki hamo mpeeji no; u goi guli mu kasolele ka ng'wa Mulungu, uyo akachilaga shigongo. 17Nguno u mu shandikwa akawilwa u Falao giki, "U bebe nakutuulile ho kulwa nguno ya mhayo gwenuyu, giki nabooleche u budula bone u muli bebe, na giki i lina lyane likumuchiwe hose pyi u mu si." 18Huna luulu akankulilagwa uyo utogwa kunkulilwa wei ng'wenekili, aliyo hangi akang'witaga kubiza ngunu uyo utogwa kung'wita kubiza ngunu. 19Namanile ukunibuja giki, "Hama nibuli luulu ataali usola banhu bubi, nani uyo adugije kuguhangija uyo aguhelile?" 20Yaya itujaga giko! U bebe uli munhu duhu; i gisi u bebe uli nani nose wandye kwishokeja na Mulungu? I shibumva shishikile kung'wila u mumbi washo giki, "Nibuli ulinibeeja giko?" 21Angu, u mumbi ati na budula bo kubumba shiseme sh'ikujo nuulu sha giko-giko duhu, u kwingiila u ng'wibumba i limo lyenilo duhu? 22Nuulu guliho mhayo ki ho, ulu giki u Mulungu wali atogilwe koolecha bupelanu bokwe, ni giki adugije kubiza na wiyumilija butaale u ku shiseme sh'ipelanya, isho ashibeegije kulwa kukenaagulwa? 23Nuulu hangi guliho mhayo ki ulu ubiza wali atogilwe koolecha busabi w'ikujo lyakwe, u ku shiseme sha kuchilwa shigongo isho shibeejiwe kufuma kale na kale kulwa nguno y'ikujo lyakwe? 24I shiseme shenisho tuli bise benekili, abo wamala kutwitana; iti ba kufuma mu Bayudaya duhu, aliyo na a ba kufuma mu mahanga gangi. 25Git'umo alihayila muli Hosea giki, "Nakubitana banhu bane abo bati banhu bane, nu yuyo wali ati na wa kuntogwa nakung'witana nganja. 26Nu kuko bawilagwa giki, 'A bing'we muti banhu bane,' bakwitanwa bali baana ba ng'wa Mulungu mpanga." 27U Isaya nanghwe alilila akubahayaga a Baisilaeli giki, "U wingi wa Baisilaeli nuulu bukabiza buli giti maseni ga ha nyanza, nahene bukupila bushiigo wabo duhu! 28Nguno u Seeba alibeeja mhayo uyo akugushikilija wangu u mu si." 29Hama na hangi git'umo u Isaya ng'wenuyo wali wahaya a ha wandijo giki, "Ulu ni atatulekelile bushiigo u Seeba wa mabita, ni twabiza giti Sodoma, ni tuli ba kugelanijiwa na Gomola!" 30I gisi luulu tuhaye ginehe? Guli giki, a banhu ba mahanga abo baali batabukoobaga u butungilija, u butungilija baabupandikile; kwike butungilija bo kufuma mu kuzunya. 31Lelo a Baisilaeli abo bakugemaga kukooba butungilija bo kufuma mu shilagilo, a bene baduumile u kushishikilija i shilagilo. 32Nibuli? Ili kulwa nguno batutumamilaga kuzunya, aliyo bakugaganijaga kukooba mu nzila ya shitwa; huna luulu bipamile a h'iwe lya kwipamya. 33Ili git'umo gwandikilwe, "Managa giki, nalituula mu Sayuni iwe lya kwipamya; shiganga sha kugwisha, uyo ulisanya atuding'wa minala."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\