TITO 3

1Ubizukija babize bidohya u ku batongeeji, na bigwi u ku basugi; babize bachaguku ku buli nimo gwawiza. 2Yaya u kubiza badukani nuulu bayombo; babize biyumilija, hangi booleche widohya butaale ku banhu bose. 3Nguno na a bise i kale twali bachilu-chilu, na bashitiigwa. Twali mu bulemva-lemva wa kutumamila buli mbika ja kwikumva, na kwiyeja mu mihayo ya malofu. Na twali banhu ba wilu na ba kwikala twikolagwa bise benekili na benekili. 4Aliyo u wiza nu butogwa bo ng'wa Mulungu Mpija wise aho wilonga, 5utupija. Kwike iti kulwa nguno twali twabeeja shitile sha butungilija, aliyo kulwa shigongo shakwe. Utupija mu nzila ya kutooja kulwa kubyalwa bupya, na kwitwa kubiza bapya mu nzila ya ng'wa Moyo Ng'wela, 6uyo akatwitiila muli Yesu Kilisto Mpija wise. 7Nose yubiza giki, u mu kubalilwa butungilija kulwa shigongo shakwe, tubize bingiji git'umo kuli u kwisagilwa kwa bupanga bo welelo na welelo. 8U gwenuyu guli mhayo gwa kusanyiwa. Huna luulu natogilwe wisomboole mu bugaliili pyi i yose yeniyi, abo banzunije Mulungu bakalalwe kugatumamila a makanza gabo mu shitwa shawiza. I mihayo yeniyi pyi i yose ili yawiza, hangi ili na solobo u ku banhu. 9Aliyo i ya buhalali wa nyachilu-chilu na ya kwihela kwa mashibyalilwe, nuulu ya wilemeelwa na kwikenya kulwa nguno ya shilagilo, lekanaga nayo i yeniyo, nguno iti na solobo na hangi miduhu. 10U munhu uyo atogilwe mihayo ya wilemeelwa nghugulage kamo nuulu kabili, hama lekanaga nanghwe! 11Managa giki u munhu giti ng'wenuyo akwitaga yabubi nguno ahuganile, niyo akwilamulaga wei ng'wenekili. 12Ulu nalantume Alitema nuulu Tikiko kwiza uko uli, u bebe nzugu wangu Nikopoli; nakubiza kwenuko nguno naabonile nakulimalila kwene i likanza lya mbeho ya mu shiyaga. 13U Zena u mani wa shilagilo nu Apolo, batumage bize wangu, na hangi balola-lolelage sha kwigunaanila mu nzila, batizukoya. 14Niyo a banhu bise ni bilangage kwita yawiza, bayugunaana aho buliho bugehelwa, batizubiza bati na matwajo. 15Pye abo bali hamo nane balikugisha. Bagishage abo batutogilwe mu kuzunya. Shigongo shibize hamo ning'we bose: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\