LUKA 3

1E Yesus tlaut mnam a venloot to lRom Ngalaip to ka munik e Taibirias tkol lRom nga ngaekam to ngma mon te, e Sisa. A venloot to endo ta vle te, e Taibirias tkol a ngaeha to kam nho mang lRom tgus kngae kais ko o pnes ruk loktiek he hori orom a nhar ngat nop. Va mnam a pnes to endo ko ta nho mang ngar kais ko tok, e Taibirias kalkayie to e Pontius Pailet tkol a ngaeha to kam nho mang a mhe to e Yudea. Va e Herot te ktua nho mang a mhe to e Galili va knopia to e Pilip, te ktua nho mang alo mhe ruk e Iturea va e Trakonitis va a mhel langto yok, endo e Lisanias te ktua nho mang a mhe to e Abelene kat. 2Va mnam a venloot to endo kat o pris ruk laol ngalotaip ruk e Anas kre Kaiapas nginta nho mang o pris tgus. Ii, her a venloot to enda arhe E Nut tkael a re mnam e Sekaraia khal to e Yoanes ko ma kalputmok. 3He ekam tok, e Yoanes tkaikkiem a re to endo tok, he kngae mnam o mhetor tgus ko rkieng a ye to e Yodan he ka tger o mia te, “Mguak kaitgung mularo kerkeknen he kparrur orom E Nut ka munik, he nang muk kam mrua khenam muk mruo ma mmok tok te, mut mi itgung mularo kerkeknen, nang E Nut kam lol patgiang ngaiting he kikiangae mang ngar.” 4Ii, her e Yoanes to tpis tok arhe kmikkiem enang ko a propet to e Aisaia ta ktar kpavap mang tennik te, “A mhel langto ta vle ko ma kalputmok he ktetger o mia kam re la vlorum ngang ngar mang ngaro kerkeknen te, ‘Mguak verang a ngaelaut ekam Ngoldaip, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen va mguak hopeng kero kleimkor ekam kat. 5Va mguak koveet o vlik va o kharmai ngpirik, nang khopeng o tonglou ruk laol ngpalmai, mar kam mo is he ksirsir enang a sirsirmok. Va mguak sirsrim o tutummok kam sir he kaeharom o kernonhommok kam kta sir kat. 6Mguak kaeharom tok, he o gi vrong mia tgus ngar mia vokom Endo ko E Nut nera sulgim mar kam hong ngar pum ngaro kerkeknen vgum en.’” 7E Yoanes nam kaeharom tok, va o mumu kavurgem ngta veet ngok kim, en kam parrum mar kat. Tvokom mar, to thera kner mar kam re te, “Laro inkuol ruk muk orom mularo naprai alomin ko muta pat re te, mut kais kam gia parrur kuo mang mularo gi pkor enangthe kam pet a kapnes to E Nut tre kmen ngang nguk, nang kle kat kaeknik kmeharom o kerkeknen? 8Te ho mi kut nop hak, ko mguak kle va kaeharom o keknen lyar ruk ngta khenam ngang o mia te, lmien te, mut mi itgung mularo kerkeknen. Ii, va mguak or kam pat te, mut kais kam pe gi mrua koon mang nguk mruo orom mularo mur rhek kam tok orom mar kam re te, ‘Ngot pal mnam a ngausie ka pun to mkor ngorores to e Ebrehem, he ekam tok, ngrer lua kol a kapnes to endo e.’ Kmanker muk? Te mut si pal mnam a ngausie to mkor ngores to e Ebrehem vanie, ko kua havaeng nguk te, si o gi krek ruk endri va E Nut tkais kam hortgem mar, mar kam pis te, e Ebrehem kaores msim ruk mar kat, mar kam le gi liepum muk ormar. 9Kua mien, ko langto langto mnam muk tmi kut kaenang a ho to nam kaehi orom karo miel ruk nong lyar. He ekam tok, E Nut ketasuo en kam hong pum a ho to endo he. Ko gi tete ta, ka kom ther toto mang karo kavgot, ko ta paneng endruk tgus ngaro miel ruk nong lyar kmovverik he kokovgom mar kngam mar kuo kia paei.” 10E Yoanes ta re tok, to o mia kavurgem ngta mamnganang te, “Vanang ngruak kaeharom anito he nang E Nut kam lo kaen a kapnes to ner kaen ngang ngor?” 11Va e Yoanes tkaekon ngang ngar te, “Endo kalo yet alomin, nak kaen tang ngang kaela to en nop, va endo ta vi naka nngiar ngang klenar ruk nop o ol ngang ngar.” 12Ta re tok, to o ker mia ruk ngam kaelha klol o takis ngat kaol ngok kim e Yoanes, en kam parrum mar kat. Va ngata mnganang kat te, “Pattermia, vanang mor, ngruak kle kut kaeharom anito he nang E Nut kam lo kaen a kapnes to ner kaen ngang ngor?” 13Va e Yoanes tkoripang ngar te, “A tong to lRom ngtel, o mia kmikkiem kam ngam o takis kais ko tok, mguak or kmaur kim o mia kam grap mang a tong to endo.” 14Va akuruk mnam lRom ruk ngma kar va tomten ngat le kaol kmikie kam kta mnganang vat te, “Vanang nngia mang ngor? Ngruak kaeharom anito he nang E Nut kam lo kaen a kapnes to ner kaen ngang ngor?” Va e Yoanes tkoripang ngar te, “Mguak or kam kol a hagie mang o mia, mar kmen o krek ngang nguk. Nangko mgua le gia sirei mang a kre to muma kpom. Va mguak or kam ppiak mang o mia ko kim endruk ngma vongnek kim o rhek.” 15Va ekam ko o mia ngat gia toot kam nho mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen, ngat kaungtu mang e Yoanes, he kpat re te nok her endo arhe. 16Vanangko e Yoanes ta srim mar mang en mruo te, “A mhel langto ner kaol knaek mang dok, vanangko en tlaut mang dok. Ka serppak tho mi kut laut kir kim dok he klo vu is mang en hak. Si dok kam hong ka lo nhar ngina lo ngausie mkor va dok klo vu eveep is e, en kam ppir orom en mruo, nang dok kam hong min mkor. Dok, koma parrum muk orom a gi ye e, vanang Endo Ner Kaol knaek mang dok, en ner le ktua parrum o mia akuruk mnam muk orom E Nunu A Totur ka munik. Vanang akuruk mnam muk ner kle kngam mar oguo kia paei. 17Ii! Her en tuk to tkais kmeharom ka ngaeha enang tok arhe, ko ka ngaeha ta vle enang a mhel to ta kpom a kriar ko ta re kam sngam a paei kam mrot o hi ngo khek. Nera mrot to le klol endruk lyar petgim endruk nong lyar, nang kle klol endruk lyar he kaelik kun ma rek langto. Vanang endruk nong lyar nera ngam mar oguo kia paei to a vleir kam hera raom mar tgus ngatngae.” 18Ii, kmikkiem enang tok, e Yoanes nma tetger o mia orom karo rhek kavurgem kam hahavae mang a re to mang e Yesus tok. 19Vanang tesgun e Yoanes nma mon lRom ngalaip kalkayie to e Herot orom karo kerkeknen ngo mamten tgus. To mnam a kolkha langto e Yoanes ta kner e Herot pum ka kerkeknen langto, ko e Herot tparem ktavlom, nang kle klei orom knopia to e Pilip ktavlom to e Herodias. 20To e Herot teharom a kerkeknen langto kuo mang karo kerkeknen tgus ruk tesgun. Va ka kerkeknen to endo tkernonho hak kir kim endruk tgus tesgun, endo kmenpasiker e Yoanes kmel kun ma hengor. 21Nangko ktar mang ko ngat lo enpasiker e Yoanes kun pa hengor vop, e Yoanes tparrum o mia tgus to le kparrum e Yesus kat. To e Yesus ta ngarkie ko tok, va a volkha tmommenik, 22he E Nunu A Totur to tmur ellik mang a giu ta grung he kar kuon mang. To E Nut ka ktui tkottek kun kuon ma volkha he kre te, “Ko hal to yin. Kom vu kaelongtok mang in va ko sei kam higiang in.” 23Enang tok, e Yesus karo pnes ngat kais te, a mhelom he lo ktiek ko tkaelha kmeharom karo reha. Nang o mia ngma pat re te, e Yesus, e Yosep khal msim. Va e Yosep e Hilai khal, 24e Hilai e Mattat khal, e Mattat e Livai khal, e Livai e Melki khal, e Melki e Yanai khal, e Yanai e Yosep khal, 25e Yosep e Matatias khal, e Matatias e Emos khal, e Emos e Nahum khal, e Nahum e Eslai khal, e Eslai e Nagai khal, 26e Nagai e Meat khal, e Meat e Matatias khal, e Matatias e Semein khal, e Semein e Yosek khal, e Yosek e Yoda khal, 27e Yoda e Yoanan khal, e Yoanan e Resa khal, e Resa e Serababel khal, e Serababel e Sealtiel khal, e Sealtiel e Nerai khal, 28e Nerai e Melki khal, e Melki e Edai khal, e Edai e Kosam khal, e Kosam e Elmadam khal, e Elmadam e Er khal, 29e Er e Yosua khal, e Yosua e Elieser khal, e Elieser e Yorim khal, e Yorim e Mattat khal, e Mattat e Livai khal, 30e Livai e Simion khal, e Simion e Yuda khal, e Yuda e Yosep khal, e Yosep e Yonam khal, e Yonam e Elaiakim khal, 31e Elaiakim e Melia khal, e Melia e Menna khal, e Menna e Mattata khal, e Mattata e Natan khal, e Natan e Devit khal, 32e Devit e Yesi khal, e Yesi e Obet khal, e Obet e Boas khal, e Boas e Salmon khal, e Salmon e Nason khal, 33e Nason e Aminadap khal, e Aminadap e Ram khal, e Ram e Hesron khal, e Hesron e Peres khal, e Peres e Yuda khal, 34e Yuda e Yakop khal, e Yakop e Isak khal, e Isak e Ebrehem khal, e Ebrehem e Tera khal, e Tera e Nahor khal, 35e Nahor e Seruk khal, e Seruk e Reu khal, e Reu e Pelek khal, e Pelek e Eber khal, e Eber e Sela khal, 36e Sela e Kenan khal, e Kenan e Arpaksat khal, e Arpaksat e Sem khal, e Sem e Noa khal, e Noa e Lamek khal, 37e Lamek e Metusela khal, e Metusela e Inok khal, e Inok e Yaret khal, e Yaret e Mahalalel khal, e Mahalalel e Kenan khal, 38e Kenan e Inos khal, e Inos e Set khal, e Set e Adam khal va e Adam E Nut khal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\