2 Koronti 4

1A Naan wuri cín ɗak mu satpo fi̶ri ɗiiret mo mun ndi̶ghi̶n ɗiiret mu kussuk fi̶ri. Mpeemi̶ni, ɓe taji ni waam wun kas. 2Mu kwar c`in ɗak ɗiibish mo, ki̶ mbii naashoop ɗii a si̶sok, ki̶ mbii ɗi moo le naashoop ngurum mo jir. Ba mun nc`in ɗung ngurum mo, koo sat ɗung nkaa po kì̵ Naan kas. Amma mu sat zeen ni agaak, mpeku koo weye, ɓe wuri naa zeen funu ni ɗi, ndi̶ghi̶n ɗyen fi̶ri, nyit kì̵ Naan. 3Katɗang ɓe po kì̵ Naan ɗi muu sat ni a ɗiipi̶paa, ɓe ni a pi̶paa a mpee nyem ɗi mo a ar lagham ɓejee ɗak. 4Ba mo cínzeen kas, a mpeeɗi mishkagham ɗiibish mu yil ɗiisi wuri kì̵ paa yit furu mo, mpeku taji mo naa peeɓang mu po ɗiiret mu Kristi kas, ɗi wuri a ɗiimi̶ndong kì̵ Naan. 5Mpeeɗi ba muu satpo ni ngurum mo a nkaa sun funu kas, amma muu sat a po nkaa Jesu Kristi, ɗi wuri a Daa, ki̶ mun shikáa funu ɓe mu ɗee a ki̶rom fuu mo mpee sum kì̵ Jesu. 6Naan wuri kì̵ ten sat nee, peeɓang ni put a ndi̶ghi̶n peenkoo, ku ni ɓangpee ɗi. A wuri le ku ni ɓang putughup funu mo, mpeku ni cín peeɓang ɗi mmun, ki̶ mpeku mu man ɗiiɗes kì̵ Naan ɗi, ndi̶ghi̶n yit kì̵ Jesu Kristi. 7Mun ki̶ long ɗii mu Riin kì̵ Naan ni, a ndi̶ghi̶n tughulwan. Shii kì̵ mi̶ni, a sun funu mo, mpeku mo kám iiko ɗiiɗes ɗiisi ni ɗi, agaak nee, ni a mu Naan, ki̶ ba ni a munu kas. 8Moo ti̶reng mun koo a nkoghop ɗiiɗang ye, jir ki̶si, ɓe ba mo mpyan mun kas. Moo wuk mun, jir ki̶si ɓe ba ki̶i̶rmuut yaa mun kas. 9Gurum mo lejeel mmun, jir ki̶si, ɓe pak gurum moo wal mmun. Moo hi̶r mun car nyil, jir ki̶si, ɓe ba mu murap kas. 10Koo a pi̶rang ye, ɓe mun a ndi̶ghi̶n jeel mu muut, kaa kiyeet kì̵ muut ɗi gyet Jesu c`in si, mpeku gurum mo naa mi̶se kì̵ Jesu ni ɗi ndi̶ghi̶n sun funu mo. 11Kaaɗi mun ɗi mmeen si, ɓe muu tong a tong mu muut mpee Jesu, mpeku mo kám mi̶se kì̵ Jesu ni ɗi, ndi̶ghi̶n sun funu, ɗi mo a mu muut si. 12Ɗiisi ni kám nee, muut ni nkaa c`in ɗak ndi̶ghi̶n mun, amma seen ni nkaa c`in ɗak ndi̶ghi̶n wun. 13Mo kì̵ ten ran ndi̶ghi̶n takarda kì̵ Naan nee, "Wan cínzeen, a ni le ɗangɓe wan katpo". A mpeeɗi mun mu cínzeen nNaan aasi, a ni le ɗang muu katpo zak. 14Mu man nee, ngo ɗi wuri yaghal kì̵ Daa Jesu a peemúut, wurin nyaghal ki̶ mun ashak kì̵ Jesu aasi zak, ki̶ wurin nj`i ki̶ mun ashak ki̶ wun ntoghom fi̶ri zak. 15Mbii ɗiisi mo jir a mpee wun, mpeku ɗiiret kì̵ Naan ni wul ɗi mɓut ngurum mo ɗes, ki̶ mpeku gurum mo ɗes mo pi̶lang Naan ɗi mpee ɗiiɗes fi̶ri. 16Mpeemi̶ni, ɓe ba ni waam mmun kas. Koo ɗi mun ki̶ sun ɗi ni a mu gurum, ɗi nii wam, amma jir ki̶si, ɓe koo puus ɗiiɗang ye, ɓe moo le riin funu mo ɗee a ɗiipoo. 17Mpeeɗi rep jeel ɗi muu shwaa ni a mpee rep pee lee ɗak, nin nki̶lak ki̶ ɗel so, ki̶ nin nj`i ki̶ ɗiiɗes ɗi ni so ngaa-ngaa, ɗi ni met mu sat, ni met jir. 18Ba muu leyit funu mo nkaa mbii ɗi gurum moo naa ni yaksi kas, amma muu leyit funu mo a nkaa mbii ɗi ba mu mak naa ni yaksi si kas. Mpeeɗi mbii ɗi gurum mo mak naa mo shi yit yaksi, ɓe a mo a mbii ɗi mon nki̶lak ki̶ ɗel so. Amma mbii ɗi ba gurum mo mak naa mo yaksi shi yit kas, a mo a mbii ɗi moo tong ɗi har ngaa-ngaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\