Matiyu 8

1Kaaɗi Jesu wuri sham aɗeng jwak ni, ɓe ɗuu ki̶ gurum mo ɗes mo so ndang wuri. 2Ɗangɓe mee nguloghom j`i pe Jesu ɗi, ɓe wuri kurum ntoghom kì̵ Jesu, ɓe wuri sat nee, "Daa, katɗang a riɓet, ɓe wughan mmak bar wan." 3Ɗangɓe Jesu zan sar fi̶ri, wuri tuwaas gwar ni, ɓe wuri sat nee, "Wan riɓet, a ɗee a ɗiibi̶bar." Abet ɓe loghom fi̶ri ni kyes. 4Ɗangɓe Jesu sat ngwar ni nee, "A tap, taji a sat mee mbii mmee gurum kas. Amma a so, a kám sak fugha mpris, ku wuri naa bar fugha ɗi. Aɓwoon mi̶ni, ɓe a cín zughum ɗi Mosis sat ni, mpee c`in langting ngurum mo ne aa ɗee a ɗiibi̶bar." 5Kaaɗi Jesu ɗel ndi̶ghi̶n yil nKaparnahum, ɓe mee ngo ɗiiɗes nkaa sooja mo, wuri j`i pe Jesu ɗi. Ɓe wuri ɗang pu Jesu. 6Wuri sat nee, "Daa, ki̶rom fi̶na wurii saam ntulu ki̶ shin ɗi ni kuram, ki̶ wurii shwaajeel zam." 7Jesu sat nsooja ni nee, "Wan ndung j`i kun bar wuri ɗi." 8Amma ngo ɗiiɗes nkaa sooja ni mo, wuri lap sat nJesu nee, "Daa, ba ɗin ndi̶re fi̶na ni mak ku wugha ɗel nlu fi̶na kas, amma a sat a po ɓejee, ɓe ki̶rom fi̶na wurin mbar. 9Mpeeɗi wan zak, wan a nder ki̶ nyem ɗi mo ki̶ iiko met nwan, ki̶ wan ki̶ sooja mo nder fi̶na zak. Katɗang wan sat ngwar ɗiisi nee, 'A so,' ɓe wurin nso. Katɗang wan sat mmemee zak nee, 'A j`i', ɓe wurin nj`i. Katɗang wan sat ki̶rom fi̶na nee, 'A c`in mbii ɗiisi, ɓe wurin nc`in ni.' " 10Kaaɗi Jesu wuri ki̶lingpo mi̶ni, ɓe ni aapo nwuri. Wuri sat nyem ɗi mon ndang wuri nee, "Azeen-nzeen ki̶n sat nwun, koo a ndi̶ghi̶n Isreil, ɓe ba wan kyam kat mee gurum cínzeen ɗiiɗes kaa gwar ɗiisi si kas. 11Wan sat nwun nee, gurum mo ɗes nkoghop puuskàa, ki̶ nkoghop puusru, mon nj`i tong sese ashak ki̶ Abraham, ki̶ Aizik, ki̶ Jekop ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan. 12Amma nyem ɗi ni ret ku a mon nɗel ndi̶ghi̶n mulki kì̵ Naan, ɓe mon nfwo a mo ndi̶ghi̶n peenkoo ɗiirap shek-shek a peeɗi mon nwal ki̶ sum aghas ɗi, mi̶ni." 13Jesu wuri sat ngo ɗiiɗes nkaa sooja ni mo nee, "A so waa, mbii ɗi a cínzeen nni, ɓe nin ngam ɗi nwugha." Ki̶rom fi̶ri ni bar ntiit ki̶ peeɗi Jesu satpo ni. 14Kaaɗi Jesu wuri ɗel ntulu kì̵ Pita, ɓe wuri kat ni̶ghi̶nkaam kì̵ Pita wuraa saam agok ki̶ cilem. 15Jesu wuri yaa sar fi̶ra, ɓe cilem ni kyes nwura. Wura yaghal c`in mbiise mmo. 16Kaaɗi kansi̶ghi̶n c`in, ɓe gurum mo j`i ki̶ nyemgok mo ɗes pe Jesu ɗi, ɗi pak mo ki̶ riin ɗiibish mo. Jesu wuri ceen riin ɗiibish ni mo. Shi po ɓe wuri bar nyemgok ni mo jir. 17Mpeku po ni gam mbii ɗi mo kì̵ ten sat ni nsar kì̵ ngusatpo kì̵ Naan Aizaya nee, "Wuri shikáa fi̶ri, wuri hi̶r jeel funu mo, ki̶ wuri hi̶r shwal funu mo zak." 18Kaaɗi Jesu wuri naa ɗuu gurum mo ɗes, mo neer wuri cighi̶rkaat, ɓe wuri sat njeplop fi̶ri mo, ku mo can am ɗel mɓin ɗiisí. 19Ɗangɓe mee ngukám Waar kì̵ Mosis, wuri j`i sat nwuri nee, "Ngukám, koo pee ɗiiɗang ye ɗi a so ɗi, ɓe wan nso ndang wugha." 20Jesu sat nwuri nee, "Ngau mo ki̶ tughun furu mo, ki̶ ny`er mo, ki̶ tish furu mo, amma ba Làa kì̵ Gurum wuri ki̶ mee peeɗi wurin nle kaa fi̶ri ɗi kas." 21Memee mɓut nyemso ndang Jesu ni mo, wuri sat nJesu nee, "Daa, a yit wan shee so ntulu, kun wum puun fi̶na ɗi aku," 22Amma Jesu sat wuri nee, "A j`i ndang wan. A yit ku nyem ɗi ba mo cínzeen kas mo wum nyemmuut furu mo ɗi." 23Kaaɗi Jesu wuri ɗel ndi̶ghi̶n mee jirgi am, ɓe jeplop fi̶ri mo so ndang wuri. 24Kaaɗi mo nkaa so ni, ɓe mee kut ɗiiɗes ni yaghal nkaa am ni, har am ni ɗel ɗoghom paa jirgi ni. Amma Jesu ɗee nsaam ndi̶ghi̶n jirgi ni. 25Jeplop fi̶ri ni mo so mii wuri, mo sat nee, "Daa, a ɓam mun, mun ndung lagham nɗiisi", ɓe Jesu wuri yaghal. 26Wuri sat mmo nee, "A me le ɗang, ki̶i̶rmuut yaa wun ye? Rep cínzeen fuu ni a lee-lee ɓejee ɗak." Ɗangɓe wuri gwak kut ni ki̶ am ni, ɓe mo ɗokshik titik. 27Ni aapo ngurum mo, mo sat nee, "A mee gwar ɗiiɗang nɗiisi ye? Ɗi har kut ki̶ am moo c`in ɗyen fi̶ri ye?" 28Kaaɗi Jesu wuri wul nkoghop mɓin ɗi̶ghi̶r mu yil kì̵ nyem Gadarin mo, ɓe mee das mo vul, ɗi mo ki̶ riin ɗiibish mo, mo kaat ki̶ wuri, mo pwat a ndi̶ghi̶n goghot ki̶cir. Moo le ki̶i̶rmuut gurum mo, har ba mee gurum ki̶ mak ɗel ar kus ki̶ ki̶cir mi̶ni mo kas. 29Kaaɗi mo naa Jesu, ɓe mo le or shiɓal mo sat nee, "A me kaat mun ki̶ wugha ye? Wugha Làa kì̵ Naan. A j`i mpee ɗiisi mpeku a lejeel ɗi nkaa mun, ɓe ba pee ni kì̵ wul kas aa?" 30Kus ki̶ mo, ɓe mee kuur kì̵ tughus mo nkaa se shit ɗi. 31Ɗangɓe riin ɗiibish ni mo ɗang pu Jesu nee, "Katɗang a ceen mun pwat, ɓe a yit mmun, ku mu so mu ɗel ndi̶ghi̶n ɗuu kì̵ tughus si mo." 32Jesu wuri sat mmo nee, "Wu so ɗak." Ɗangɓe mo pwat ndi̶ghi̶n das ɗiivul ni mo, mo so ɗel ndi̶ghi̶n tughus ni mo. Ɗuu kì̵ tughus ni mo jir, mo swa sham ɓeer ndi̶ghi̶n am bahar ni, har mo murap mɓut am ni. 33Nyem naa tughus ni mo swa so ndi̶ghi̶n birni ni, mo sat ngurum mo mbii ɗi ni c`in jir, ki̶ kaaɗi Jesu wuri pwat ki̶ riin ɗiibish ndi̶ghi̶n das ɗiivul si mo. 34Ɗangɓe nyem birni ni mo jir, mo pwat so kaat ki̶ Jesu, kaaɗi mo naa wuri, ɓe mo ɗang yaghal wuri, ku wuri put aku ndi̶ghi̶n yil furu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\