Sughun 15

1Wan naa, mee alama ɗiiɗes, ɗi ni ɗee a mbii aapo ndi̶ghi̶n ɗengnaan. Wan naa nyemlop kì̵ Naan mo povul, ki̶ jeel ɗi mu kyes ni mo povul zak. A shi jeel ɗiisi mo, ɓe Naan wuri woo kyes kì̵ tughup fi̶ri. 2Aɓwoon mi̶ni, ɓe wan naa, mee mbii ɗi nin ntiit ki̶ am bahar mu gi̶las, ɗi mo riyeep ni ashak ki̶ wus. Nyem ɗi mo se koghorong nkaa luwa sí, ki̶ nkaa muriin fi̶ri, ki̶ nkaa gwar ɗi sum fi̶ri a namba, moo ɗar ɗi mpo dung ni. Mo ki̶ nɗeng-nɗeng mo nsar furu, ɗi Naan wuri kì̵ cín ni mmo. 3Mo c`in kook mu Mosis ki̶rom ki̶ Naan, ki̶ kook mu Laatum ni, mo c`in kook ni nee: "Ɗak fugha ni mo, a ɗiinan-nan mo, ɗi mo aapo, wugha Daa Naan ɗi a ɓal met mbii mo jir. Ar fugha ni mo a ɗin ndi̶re, ki̶ mo azeen-nzeen zak. Wugha a Mishkagham mu gurum ɗi mon ndi̶ghi̶n yil ni mo jir. 4A we nki̶i̶r wugha kas ye? Ki̶ zak, a we nnook kwoop sum fugha ye? Daa a wugha mmi̶sak, a ɗiiɓang. Gurum ɗin ndi̶ghi̶n yil mo jir, mon nj`i seyil nwugha. Mpeeɗi gurum mo jir, mo naa ɗak fugha ɗiiret ni mo." 5Aɓwoon ɗiisi, ɓe wan naapee aɗengnaan, ɓe wan naa mo wangpee ɗiiɓang mu Tent mu Naan, ɗi ni a langting kì̵ po ɗi gyet Naan wuri kì̵ ten tuwoor ni. 6Nyemlop kì̵ Naan mo povul, ɗi mo ki̶ jeel mu kyes ɗiipovul si, mo j`i pwat ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes, ɗi ni a mu tent ni. Mo jwal a lée ɗiiɓang, fuwaat ɗiimi̶lep mo, ɗi moo mangyit. Mo ɓwaghat tughur furu mo shi beel ɗi mo ɗak mo a shi zinariya. 7Memee ndi̶ghi̶n mbii ɗiifeer ɗi mo ki̶ seen sí, mo cín ɗaa mu zinariya mo povul, nyemlop kì̵ Naan ɗiipovul ni mo. Ɗaa ɗiisi ni mo gam kì̵ tughup kì̵ Naan ɗi wuri kì̵ seen ɗiiso ngaa-ngaa. 8Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni gam ki̶ ɗiyeel mu ɗiiɗes fi̶ri, ki̶ iiko fi̶ri zak. Ba mee gurum mak ɗel ndi̶ghi̶n Lu kì̵ Naan ɗiiɗes ni kas, see aɓwoon ɗi jeel ɗiipovul ni mo gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\