Andra Moseboken 17 | Bible.is
Andra Moseboken 17

1Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen Sin och tågade från lägerplats till lägerplats, efter HERRENS befallning. Och de lägrade sig i Refidim; där hade folket intet vatten att dricka. 2Då begynte folket tvista med Mose och sade: “Given oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: “Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?” 3Men eftersom folket där törstade efter vatten, knorrade de ytterligare emot Mose och sade: “Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst?” 4Då ropade Mose till HERREN och sade: “Vad skall jag göra med detta folk? Det fattas icke mycket i att de stena mig.” 5HERREN svarade Mose: “Gå framför folket, och tag med dig några av de äldste i Israel. Och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden, och begiv dig åstad. 6Se, jag vill stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan, och vatten skall då komma ut ur den, så att folket får dricka.” Och Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7Och han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frestat HERREN och sagt: “Är HERREN ibland oss eller icke?” 8Därefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i Refidim. 9Då sade Mose till Josua: “Välj ut manskap åt oss, och drag så åstad till strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden, med Guds stav i min hand.” 10Och Josua gjorde såsom Mose hade tillsagt honom, och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur stego upp överst på höjden. 11Och så länge Mose höll upp sin hand, rådde Israel, men när han lät sin hand sjunka, rådde Amalek. 12Och när Moses händer blevo tunga, togo de en sten och lade under honom, och på den satte han sig; sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så höllos hans händer stadiga, till dess solen gick ned. 13Och Josua slog Amalek och dess folk med svärdsegg. 14Och HERREN sade till Mose: “Teckna upp detta till en åminnelse i en bok, och inprägla det hos Josua, ty jag skall så i grund utplåna minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under himmelen.” 15Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner. 16Och han sade: “Ja, jag lyfter min hand upp mot HERRENS tron och betygar att HERREN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\