Första Moseboken 16

1Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar; 2och Sarai sade till Abram: “Se, HERREN har gjort mig ofruktsam, så att jag icke föder barn; gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne.” Abram lyssnade till Sarais ord; 3och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land. 4Och han gick in till Hagar, och hon blev havande. När hon nu såg att hon var havande, ringaktade hon sin fru. 5Då sade Sarai till Abram: “Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. HERREN döme mellan mig och dig.” 6Abram sade till Sarai: “Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott.” När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne. 7Men HERRENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur. 8Och han sade: “Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?” Hon svarade: “Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.” 9Då sade HERRENS ängel till henne: “Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne.” 10Och HERRENS ängel sade till henne: “Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.” 11Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: “Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande. 12Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.” 13Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: “Du är Seendets Gud.” Hon tänkte nämligen: “Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?” 14Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered. 15Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael. 16Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\