Joel 3

1Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttra skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner; 2också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 3Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 4Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 5Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna skola höra de som HERREN kallar. 6Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, 7då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land. 8Ja, de hava kastat lott om mitt folk, gossarna hava de givit såsom betalning åt skökor, och flickorna hava de sålt för vin, som de hava druckit upp. 9Och du, Tyrus, och du, Sidon, och I, Filisteens alla kretsar, vad förehaven också I mot mig? Haven I något att vedergälla mig för, eller är det I som viljen begynna något mot mig? Snart och med hast skall jag låta det I haven gjort komma tillbaka över edra egna huvuden, 10eftersom I haven tagit mitt silver och mitt guld och fört mina skönaste klenoder in i edra palats, 11och eftersom I haven sålt Judas och Jerusalems barn åt Javans barn, till att föras långt bort ifrån sitt land. 12Se, jag skall kalla dem åter från den ort dit I haven sålt dem; och det som I haven gjort skall jag låta komma tillbaka över edra egna huvuden. 13Jag skall sälja edra söner och döttrar i Juda barns hand, och de skola sälja dem till sabeerna, folket i fjärran land. Ty så har HERREN talat. 14Ropen ut detta bland hednafolken, båden upp dem till helig strid. Manen på hjältarna, må alla stridsmännen komma och draga framåt. 15Smiden edra plogbillar till svärd och edra vingårdsknivar till spjut; den svagaste må känna sig såsom en hjälte. 16Skynden att komma, alla I folk har omkring, och samlen eder tillhopa. Sänd, o HERRE, ditned dina hjältar. 17Ta, må hednafolken resa sig och draga åstad till Josafats dal; ty där skall jag sitta till doms över alla folk häromkring. 18Låten lien gå, ty skörden är mogen. Kommen och trampen, ty pressen är full; presskaren flöda över, så stor är ondskan där. 19Skaror hopa sig i Domens dal; ty HERRENS dag är nära i Domens dal. 20Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mista sitt sken. 21Och HERREN upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem later han höra sin röst, så att himmelen och jorden bäva. Men för sitt folk är HERREN en tillflykt och för Israels barn ett värn. 22Och I skolen förnimma att jag är HERREN, eder Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats och främlingar skola icke mer draga ditin. 23På den tiden skall det ske att bergen drypa av druvsaft och höjderna flöda av mjölk; och alla backar i Juda skola flöda av vatten. Och en källa skall rinna upp i HERRENS hus och vattna Akaciedalen 24Men Egypten skall bliva en ödemark, och Edom skall varda en öde öken därför att de hava övat våld mot Juda barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land. 25Sedan skall Juda trona evinnerligen, och Jerusalem från släkte till släkte. 26Och jag skalI utplåna deras blodskulder, dem som jag icke allaredan har utplånat. Och HERREN skall forbliva boende på Sion.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\