Psaltaren 4

1För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. 2När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön. 3I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela. 4Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom. 5Vredgens, men synden icke; eftersinnen i edra hjärtan, på edra läger, och varen stilla. Sela. 6Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN. 7Många säga: “Vem skall låta oss se det gott är?” Upplyft du över oss ditt ansiktes ljus, o HERRE. 8Du giver mig glädje i hjärtat, större än andras, när de få säd och vin i myckenhet. 9I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\