Sakarja 2 | Bible.is
Sakarja 2

1Sedan lyfte jag upp mina ogon och fick då se fyra horn. 2Då frågade jag ängeln som talade med mig: “Vad betyda dessa?” Han svarade mig: “Detta är de horn som hava förstrött Juda, Israel och Jerusalem.” 3Sedan lät HERREN mig se fyra smeder. 4Då frågade jag: “I vad ärende hava dessa kommit?” Han svarade: “De förra voro de horn som förströdde Juda, så att ingen kunde upplyfta sitt huvud; men nu hava dessa kommit för att injaga skräck hos dem, och för att slå av hornen på de hednafolk som hava lyft sitt horn mot Juda land, till att förströ dess inbyggare.” 5Mannen med mätsnöret. 5Sedan lyfte jag upp mina ögon och fick då se en man som hade ett mätsnöre i sin hand. 6Då frågade jag: “Vart går du?” Han svarade mig: “Till att mäta Jerusalem, för att se huru brett och huru långt det skall bliva.” 7Då fick jag se ängeln som talade ned mig komma fram, och en annan ängel kom emot honom. 8Och han sade till denne: “Skynda åstad och tala till den unge mannen där och säg: ‘Jerusalem skall ligga såsom en obefäst plats; så stor myckenhet av människor och djur skall finnas därinne. 9Men jag själv, säger HERREN, skall vara en eldsmur däromkring, och jag skall bevisa mig härlig därinne.’” 10Upp, upp! Flyn bort ur nordlandet, säger HERREN, I som av mig haven blivit förströdda åt himmelens fyra väderstreck, säger HERREN. 11Upp, Sion! Rädda dig, du som u bor hos dottwrn Babel! 12Ty så säger HERREN Sebaot, han som har sänt mig åstad för att förhärliga sig, så säger han om hednafolken, vilka plundrade eder (ty den som rör vid eder, han rör vid hans ögonsten): 13”Se, jag lyfter min hand mot dem, och de skola bliva ett byte för sina forna trälar; och I skolen så förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig.” 14Jubla och gläd dig, du dotter Sion; ty se, jag kommer för att aga min boning i dig, säger HERREN. 15Och då skola många hednafolk sluta sig till HERREN och bliva mitt folk. Ja, jag skall taga min boning i dig; och du skall förnimma att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. 16Och HERREN skall hava Juda till I sin arvedel i det heliga landet, och ännu en gång skall han utvälja Jerusalem. 17Allt kött vare stilla inför HERREN; ty han har stått upp och trätt fram ur sin heliga boning.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\