२ कोरिन्‍थी 8:19

19चुदे जे आहिन, मण्‍डलीसे ह्रुप लबा भेटी यरूशलेमरी भोर्बा धुइरी चु आलेदा ङन्‍देन छ्‌यामनोन निगै भिसी धम्‍बा मुला। चु ज्‍यबा गे ङन्‍से प्रभुला मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी ओच्‍छे आरेबागदेदा ह्रो लबा सेम ङन्‍दा मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी लबा हिन्‍ना।

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More