1 Kăl-Kurĕnta 2

1Ayĕtma, ašăl wa d-kăwăn-in-oseɣ i-ad-hawăn-ăjăɣ isălan n-ĕddăraj wa dd-ăsnăfalăl Măssinăɣ, wăr hawăn-jeɣ iman-in ere ojărăn ăddinăt wi iyyăḍnen musnăt n-măjrăd, wăla ere tăn-ojărăn sărho. 2A-wa ĕkkăsăɣ ĕlleɣ jere-wăn, wăr t-illa anĕzjum hi-dd-ijjašăn kunta wădden wa n-ad-hawăn-ăjăɣ isălan n-isĕm n-Ɣisa Ălmasex d-tamăttant ta ija făll-tajĕttewt; a-wa săl a-wen-dăɣ, wăr hawăn-ĕjješăɣ isălan-net. 3Ăsrăkkămăɣ-awăn iman-in, jeɣ tarĕmmeɣt-ta-dăɣ făl aškĕḍkĕḍ a tajjăɣ, 4a-wa ĕnneɣ d-a-wa ăxṭăbăɣ, wăr-insa făll-musnăt n-măjrăd wăla făll-tihusay-net s-ĕmmĕk wa s-tăjjăn dăgg-adĕm a-wen i-ad-ăkkărrăsăn imidiwăn-năsăn, ănn-ak, a-wa hawăn-ĕnneɣ, tărna ta ihăkk Unfas Šăddijăn a făll insa 5i-ad-ăns immun-năwăn făll-tărna ta n-Măssinăɣ wădden făll-sărho n-tayĕtte wa n-dăgg-adĕm. 6Ădduuttăt a-s ăddinăt wi ĕrhanen afăham d-tikawt n-s-data dăɣ-immun, ămoos-asăn a-wa hawăn-nĕxaṭṭăb sărho măšan sărho-wen-dăɣ, wăr-oher hărăt d-sărho wa făll-tĕgl' ăddunya wăla wa făll-ĕglăn imĕṣṣuha n-ăddunya-ta-dăɣ-i s-a ijăn-dăɣ, ilkam ad-tăt-iba. 7Năkkăneḍ, sărho wa dd-ifălăn Măssinăɣ a-s nĕxaṭṭăb, a-wen, ĕddăraj a-s kăla t-ămoos s-ašăl-i-dăɣ, ăsnăfalăl-dd Măssinăɣ ălmăɣna-net; ĕnta-den-dăɣ a-wa hanăɣ-dd-ăsmăjnăt Măssinăɣ hărwa wăr dd-tăxlek ăddunya i-ad-nĕkrĕš idĕm ɣur-s. 8Wăr t-illa dăɣ-imĕṣṣuha n-ăddunya-ta-dăɣ-i ijrawăn sărho-wen-dăɣ ed ĕnnăr săr-s ĕssanăn, wăr tĕyyĕn Emăli-i n-măssi-s n-ănnur ătiwăṣlăb făll-tajĕttewt. 9Ămoos a-wen a ăssiitbătăn a-wa innă ĕlkĕttab n-Măssinăɣ a-s innă: "A-wa s-wăr kăla t-tĕnhăy tiṭṭ, wăr kăla has-tĕslă tamĕẓẓujt, wăr kăla dd-ijjăš ulh n-ăgg-adĕm făl tĕmɣăre n-tihusay-i-dăɣ ija, ĕnta-den-dăɣ a-wa dd-ăsmăjnăt Măssinăɣ i-imărhan-net." 10A-wen, ăsnăfalăl-anăɣ-t-dd Măssinăɣ s-tărna n-Unfas-net, ĕnta-i s-wăr t-illa a-s wădden isafăyk'-e-hi-dd, isafăyk-dd wăla a-wa ikittĕw Măssinăɣ. 11Ǝndek ɣas dăɣ-dăgg-adĕm-i issanăn inĕzjam n-amidi-net? Wăr t-illa ere tăn-issanăn kunta wădden ĕnta iman-net, ĕmmĕk-wen-dăɣ daɣ a-s, wăr t-illa ere issanăn a-wa ihăn inĕzjam n-Măssinăɣ, kunta wădden Unfas n-Măssinăɣ iman-net. 12Năkkăneḍ, wădden unfas wa n-ăddunya a nĕjraw, Măssinăɣ a hanăɣ-ikfăn Unfas-net i-ad-nĕlmĕd s-isuf wi ăhuuskătnen hanăɣ-ija. 13A-wen-dăɣ a făl a-wa nĕxaṭṭăb, wădden sărho iglan făll-tayĕtte ta n-dăgg-adĕm, sărho hanăɣ-ihakk Unfas Šăddijăn a-s nĕtamăjrad, nĕsaɣra ăddinăt a-wa ămoos Unfas Šăddijăn s-ĕmmĕk wa s-irha Unfas Šăddijăn iman-net ad-nĕsiwĕl dăɣ-isălan-net. 14Ăwadĕm wa iglăn făll-iman-net, wăr-iha Unfas Šăddijăn ulh-net, wăr-ăddoobăt ad-ijrăh a-wa innă Unfas n-Măssinăɣ ed wăr t-ija hărăt, wăr-ăddoobăt ad-ijrăh isălan-en ed hărătăn wi n-Unfas n-Măssinăɣ, tărna n-Unfas Šăddijăn a-s tăn-ijarrăh ăwadĕm. 15Ăwadĕm wa s-iha Unfas Šăddijăn ulh-net, ijraw musnăt n-hărăt iket-net, issan ebăḍḍi n-hărătăn, wăr t-illa ere t-madăn-išĕnnĕmĕšrĕy. 16Ǝnta-den-dăɣ a-wa ăsdăttăt Măssinăɣ a-s innă: "Mi issanăn a-wa ihăn inĕzjam n-Măssinăɣ băršeɣ ad-has-umas enĕsdebbăr?" Năkkăneḍ-i omănnen, ikf'-anăɣ Ălmasex ĕnniyăt wa t-ihăn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\