Kăl-Gălasya 1

1A-wa năkk Bulĕs wa s-tumast-net i-ănămmašul wăr dd-tĕfel tărha n-ăgg-adĕm, wăr has-dd-issĕbăb daɣ ăgg-adĕm wăl' iyyăn, Măssinăɣ-i n-Abba dd-issĕnkărăn Ɣisa Ălmasex jer-inĕmmuttan d-Ɣisa Ălmasex iman-net a hi-ăsnăfrănăn i-ămašal-wen-dăɣ. 2Ăhuulăɣ-kăwăn-in, năkk d-ayĕtma-ɣ wi ɣur-i-t-ĕllănen dăr-oharăɣ immun s-Emăli Ɣisa Ălmasex a hawăn-in-ĕktabnen kăwăneḍ-i hănen ălkănisăten ti n-Gălasya. 3Ǝttarăɣ s-Măssinăɣ-i n-Abba-nănăɣ d-Emăli-nănăɣ Ɣisa Ălmasex a kăwăn-ikfăn ănnuɣmăt d-ălxer. 4Ɣisa Ălmasex, iman-net a ikfa i-ad-nĕjrĕw tenăšše n-ibăkkaḍăn-nănăɣ, ištăf-anăɣ dăɣ-a-wa lăbasăn făll-tĕglă ăddunya, ăẓẓehăẓ-anăɣ-dd d-iman-net, ĕnta-den-dăɣ a-wa ihan erhet n-Abba-nănăɣ Măssinăɣ-i 5ănihăjjăn hărkuk d-tĕmmal. Amin! 6Kăwăneḍ ya tĕjraw-ahi tăkunt n-armuḍ wa dăr-tăqqălăm ḍarăt wa kăwăn-dd-iɣrăn s-ănnuɣmăt-net i-ad-tĕlkĕmăm i-Ălĕnžil iyyăn săl wa-net. 7Ăyyăt-ahi ad-kăwăn-sĕlmĕdăɣ a-s wăr t-illa ar iyyăn n-Ălĕnžil, a t-ămoosăn wa n-Ălmasex. He kăwăneḍ, wăr toyyem erk ăddinăt wi tattărnen tikărras-năwăn, samăskalăn-awăn Ălĕnžil wa n-iyyăn iha ĕlɣĕllas. 8Ǝnneɣ-awăn: ere kăwăn-dd-osăn, kud-irha umas iyyăn dăɣ-năɣ wăla ănjălos dd-ifalăn išĕnnawăn, ad-hawăn-ixaṭṭăb Ălĕnžil săl wa hawăn-năxṭăb, inẓăy-t Măssinăɣ. 9A-wen, ăru d-hawăn-tăn-nĕnnă, nĕjann'-awăn-t daɣ ămăra, ere hawăn-ixṭăbăn Ălĕnžil săl wa n-iyyăn hawăn-năxṭăb, tăqbălăm, inẓăy-t Măssinăɣ. 10Ămăra, ajăn dăgg-adĕm a-s tattărăɣ ad-ĕkrĕšăɣ idĕm data-săn meɣ Măssinăɣ? Făw! Meɣ tordam a-s tattărăɣ ad-ẓĕjrĕẓăɣ iman-in i-dăgg-adĕm? Făw! Ǝnnăr tattărăɣ ad-ẓĕjrĕẓăɣ iman-in i-dăgg-adĕm, wăr tumasăɣ akli ixdamăn i-Ălmasex. 11Ayĕtma, ĕlmĕdăt a-s Ălĕnžil wa hawăn-ăxṭăbăɣ, wădden a dd-ikkas ăgg-adĕm dăɣ-eɣăf-net, 12wădden ăwadĕm a hi-t-issăqbălăn, wăla ăwadĕm a hi-t-issăɣrăn, Ɣisa Ălmasex iman-net a hi-t-dd-ăsnăfalălăn i-ad-t-ĕfhĕmăɣ. 13Ḍarăt-a-wen daɣ, han-kăwăn isălan n-a-wa s- kăla t-heɣ ibda a-s ĕlkamăɣ i-ăddin wa n-kăl- Ălyăhud. Ăqquzzăbeɣ ălkănisăt n-Măssinăɣ s-a-wa ăddobeɣ iket-net, wăr t-illa a ăsidărhănăɣ ar ad- tăt-in-alĕmăɣ făll-ărori n-ăkall. 14Ăzzăman-en, ojărăɣ imigdăhăn-in dăɣ-tumast-in uḍĕf n-ăddin wa n-kăl-Ălyăhud, ojărăɣ-tăn s-a ăjjeen dăɣ-tărha n-igguẓ n-ălɣadatăn wi hanăɣ-dd-oyyăn imărawăn-nănăɣ. 15Măšan, Măssinăɣ, dăɣ-tărha ta hi-ija, ăsnăfrăn-ahi hărwa wăr-ĕweɣ, osă-dd ašăl wa issĕbdăd i-a-wen ɣas, iɣr'-ahi-dd s-iman-net dăɣ-ănnuɣmăt-net i-ad-umasăɣ akli-net, 16ăsmăqqăs-ahi d-Rure-s wa dd-ifălăn išĕnnawăn i-ad-ăjăɣ isălan-net i-inĕẓẓulam. Ija a-wen ɣas, ĕgleɣ, wăr t-illa ere dăɣ-ĕttarăɣ ăddăbara n-a-wa wăla a-wa. 17Wăr-ĕkkeɣ wăla Yărussălam i-ad-dăɣ-s ĕnmĕzzĕyăɣ d-meddĕn wi hi-ăzzarnen s-tumast n-inĕmmušal, ĕkkeɣ ăkall wa n-arabăn, tĕzzar, ăqqălăɣ-dd aɣrĕm wa n-Dămašăq. 18Šămad okayăn kăraḍ iwĕtyan ḍarăt-a-wen-dăɣ, ad-ĕkkeɣ Yărussălam, ănmăzzayăɣ d-Bĕṭrus-i ɣur-ăzzubbeɣ har jeɣ măraw išilan d-sĕmmos. 19A-wa săl ĕnta-en-dăɣ, wăr-ĕnheyăɣ dăɣ-inĕmmušal ar Yaqub wa n-ă/n/na-s n-Ɣisa. 20Isălan-wi-dăɣ hawăn-in-kattăbăɣ, Măssinăɣ a-s tajuhe-nin, tidĕt wădden bahu. 21Fălăɣ dihen ɣas, ĕkkeɣ tajiwen ti n-Surya d-Silisi. 22A-s ităjj a-wen-dăɣ, wăr kăla ĕnhăyăn ălmăssexităn wi ĕzzăɣnen teje ta n-Ălyăhudĕyăt idĕm-in, 23măsăllăt ɣas a jăn n-a-s ăhalĕs wa s-kăla itiɣĕzzĕbut ălkănisăt, ĕnta-da-dăɣ ămăra s-ĕnta iman-net a ixaṭṭăbăn immun wa s-kăla itattăr ad-t-in-alĕm făll-ărori n-ăkall. 24Ad-timĕlĕn Măssinăɣ dăɣ-tĕssĕba n-a-wa hi-ija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\