Exya 14

1Inn'-asăn Ɣisa ḍarăt-a-wen: "Wăr rammăɣnet ulhawăn-năwăn, amĕnăt s-Măssinăɣ, amĕnăt săr-i, 2ehăn n-Abba-nin, han-t idăggan ăjjootnen, ĕnnăr wăr-itbet a-wen, wăr hawăn-jĕnneɣ ĕgleɣ i-ad-hawăn-sĕmmĕjnuɣ edăgg, 3afăl ĕgleɣ har hawăn-ăsmăjneɣ edăgg, ad-kăwăn-dd-ăqqĕlăɣ, ĕḍkĕlăɣ-kăwăn, tĕmlĕm diha t-ĕlleɣ. 4Edăgg daɣ wa ĕkkeɣ, tĕssanăm tabarăt-net." 5Iggăd-dd ănăṭṭalib wa s-isĕm-net Tomi, inn'-as: "Ălɣalim, năkkăneḍ lab, wăr nĕssen siha s-tĕkked, ĕndek ĕmmĕk wa s-mad-nĕlmĕd tabarăt-net?" 6Inn'-as Ɣisa: "Năkk a-s tabarăt, năkk a-s tidĕt, năkk daɣ a-s tămudre, wăr t-illa făw ere ăddooben aggaḍ n-Abba ar s-ad-hi-ija ĕssĕbab n-a-wen. 7Šămad daɣ năkk tĕzzayăm-ahi, ad-tĕzzĕyăm Abba-nin, šămad tĕzzayăm-t, adiš, tĕnhăyăm-t." 8Iggăd-dd wa s-isĕm-net Fĕlibb, inn'-as: "Ălɣalim, sĕkĕn-anăɣ ɣas Abba, igdăh-anăɣ a-wen-dăɣ." 9Inn'-as Ɣisa: "Ɣas Fĕlibb, a-wa-dăɣ jeɣ iket-net ărtayăɣ dăr-wăn, wăr hi-tĕzzeyăd? Wa hi-inhăyăn, inhay Abba, ɣas ĕndek ĕmmĕk wa s-jănned: 'săkĕn-anăɣ Abba'. 10Ajăn wăr tomenăd a-s năkk ărtayăɣ d-Abba, irtay dăr-i daɣ ĕnta, heeɣ-t, ih'-ahi? A-wen-dăɣ a făl imĕjridăn wi hawăn-tăjjăɣ, wădden a dd-ĕkkasăɣ dăɣ-eɣăf-in ɣas, Abba-i dăr-i irtăyăn a ămoosăn ĕssĕbab n-ijităn wi tamašalăɣ iket-năsăn. 11Amĕnăt a-s năkk ărtayăɣ d-Abba, irtay dăr-i daɣ ĕnta, heeɣ-t, ih'-ahi. Kunta daɣ wăr tomenăm s-măjrăd-in, amĕnăt bănnan s-ijităn-wi tamašalăɣ. 12Ălleɣeɣ-awăn s-tidĕt tădduuttet a-s ere săr-i omănăn-dăɣ, ad-ăj ĕnta-dăɣ ijităn-wi jeɣ, ăj făw-i tăn-ĕknanen mijraw ed năkk, ĕkkeɣ Abba. 13A-wen-dăɣ a făl a tĕttărăm-dăɣ s-isĕm-in, ad-t-ăjăɣ i-ad-ijrĕw Abba ălxurmăt dăɣ-tĕssĕba n-Rure-s. 14A tĕttărăm-dăɣ s-isĕm-in, ad-hawăn-t-ăjăɣ." 15"Kunta tidĕt-dăɣ a-s tărham-ahi adiš, ĕṭṭĕfăt fărĕḍăn-in, 16ad-hawăn-ădĕlăɣ Abba i-ad-kăwăn-ăkf ănabdid iyyăn ɣur-wăn e-illan hărkuk, 17ĕnta a-s Unfas wa s-tidĕt ɣas a t-dd-zajjărăt, wăr tăddoobăt ăddunya ad-t-tăqbĕl făl-a-s wăr tăddobăt ahănay-net wăla muzĕyăt-net măšan, kăwăneḍ, tĕzzayăm-t ed ăherăj dăr-wăn, izzaɣ daɣ dăɣ-ulhawăn-năwăn. 18Wăr kăwăn-mad-ăyyăɣ tăjohălăm, ad-kăwăn-dd-ăqqĕlăɣ, 19ăqqim-in a ĕnḍărrăn i-ad-ăbas hi-hannăy ăddunya măšan kăwăneḍ, a hi-hannăyăm făl-a-s, ĕddarăɣ, tĕddarăm. 20Ašăl-wen-dăɣ ad-mad-tĕlmĕdăm a-s năkk ărtayăɣ d-Abba, tărtayăm dăr-i kăwăneḍ, ărtayăɣ dăr-wăn daɣ năkk. 21Ere wa iknăn uḍĕf n-fărĕḍăn-in, ĕnta a-s emărh-in, ere daɣ wa hi-irhăn, ad-t-ărh Abba-nin, ărhăɣ-t năkk-dăɣ, sĕnnĕfilĕlăɣ-as-dd daɣ iman-in." 22Inn'-as ănăṭṭalib wa s-isĕm-net Hudd iẓleyăn d-Yăhudĕs wa n-Isxaryut: "Ălɣalim, ĕndek ĕmmĕk wa s-mad-hanăɣ-dd-sĕnnĕfilĕlăd iman-năk wăr tăn-dd-tăsnăfalălăd i-ăddunya?" 23Inn'-as Ɣisa: "Ere hi-irhan, ad-agĕẓ măjrăd-in, dihen, ad-t-ărh Abba-nin, nidaw-dd săr-s, nĕzzăɣ ɣur-s. 24Ere wa hi-wărăn-irha, wăr mad-iṭṭĕf măjrăd-in. Măjrăd wa s-tĕslăm ɣur-i, wădden a dd-ĕkkasăɣ dăɣ-eɣăf-in ɣas, Abba-nin-i hi-dd-ăšmašălăn ahi-ikfăn turhajăt n-tĕnna-net. 25Ɣas, ĕkkasăɣ-kăwăn dăɣ-taɣdărt hărwa ĕlleɣ jere-wăn, 26ănabdid daɣ wa s-hawăn-ĕnneɣ, a t-ămoosăn Unfas Šăddijăn, ad-hawăn-t-dd-isĕssiwĕy Abba s-isĕm-in, afăl hawăn-t-dd-ăssawăy, ad-kăwăn-isăɣăr hărăt iket-net, isĕktĕw-kăwăn-dd a-wa hawăn-ĕnneɣ iket-net. 27Ămăra, oyyeɣ ɣur-wăn ălxer, ălxer daɣ wa s-năkk ɣas a t-ihakkăn a ɣur-wăn oyyeɣ ed năkk, isuf-wi hawăn-tăjjăɣ, wăr-olehăn d-wi hawăn-tăjj ăddunya, wăr tăšăwwašnet ulhawăn-năwăn, wăr rămmăɣăt. 28Wădden, sallăm-ahi a-s hawăn-ĕnneɣ: 'Ǝgleɣ dăɣ-tĕssĕba n-ad-kăwăn-dd-ăqqĕlăɣ', ɣas ĕnnăr hi-tărham, ijrĕẓ-awăn a-wa hawăn-ĕnneɣ ed Abba-i ĕkkeɣ, ojăr-ahi. 29Hărătăn-wi-dăɣ, janneɣ-awăn-tăn ămăra-dăɣ i-ad-kăwăn-ĕkkĕsăɣ dăɣ-taɣdărt hărwa wăr jen, dihen afăl jăn, ad-tamĕnăm săr-i. 30Igdăh dăɣ-măjrăd diha-dăɣ ămăra făl-a-s, Iblis-i n-ămănokal n-ăddunya, imal-dd. Ǝlmĕdăt a-s wăr făll-i ila tărna 31măšan, ărheɣ ad-tĕlmĕd ăddunya a-s năkk ărheɣ Abba, wăr tĕmišilăɣ daɣ ɣas ar erhet-net. Ǝnkărăt ămăra, ăflăt-anăɣ edăgg-wa-dăɣ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\