Tănăfalilt 21

1Ǝnhăyăɣ ḍarăt-a-wen išĕnnawăn ăynaynen d-ăkall ăynayăn. Ăb' išĕnnawăn wi ărĕwnen, ăba daɣ ăkall wa ărĕwăn, ăb'-in daɣ ejărew wa sĕmmăn. 2Ǝnhăyăɣ ḍarăt-a-wen aɣrĕm wa ăynayăn šăddijăn n-Yărussălam dd-ăzizăbbăt Măssinăɣ, ifal-dd išĕnnawăn. Aɣrĕm wa ĕnhăyăɣ, ăsisahăɣ ašăl šund tămaẓlayt dd-tĕẓlayăt s-ăhalĕs-net. 3Ǝsleɣ ălwăqq-wen i-emăsli ăṣṣoohen dd-ifalăn tasăqqaymut ta n-Tĕmmĕnĕya, innă: "Edăgg wa n-Măssinăɣ šăddijăn a-wa; Măssinăɣ, izzăɣ-dd ămăra tamĕtte, măl-dd tamĕzzuyt n-Măssinăɣ jer-tamĕtte-net. 4Ad-hin-irsĕy imeṭṭawăn-năsăn, iba tamăttant, iba uḍĕf n-iba; iba tahăla; iba tisnant făl-a-s, ădduuttăt a-s a-wa n-ibda ărĕwăn, ibbĕdăy, ijjĕwăy." 5Innă ălwăqq-wen wa ăqqiimăn făll-tasăqqaymut ta n-tĕmmĕnukĕla: "Ămăra, hărăt iket-net, ad-iynay." Inn'-ahi ḍarăt-a-wen: "Ǝktĕb a-wen ed măjrăd-wa-dăɣ, oɣad, ădduuttăt." 6Olăs daɣ, inn'-ahi: "Isălan, ĕmdăn! Năkk a-s Tizarăt, năkk a-s Tilkamăt, năkk a-s Sănto, năkk a-s Sămdo; ere ăffudăn-dăɣ, ad-t-săswăɣ bănnan dăɣ-aman n-erĕs wi hakkănen tămudre ta n-tidĕt. 7Ere irnăn-dăɣ, ad-has-ăjăɣ ălhăk wa n-ad-has-umasăɣ Măssinăɣ, umas rure-ɣ 8măšan, dăɣ-isălan n-imĕjjiwaḍ d-wi wăren la ălxal d-wi n-imĕkkĕrukaḍ d-imăjjan n-iman d-inămašrayăn d-imăššăɣăwăn d-imăṣṣănămăn, ĕntăneḍ, edăgg-năsăn žohănnăma, a-wen tebănɣăwt ta n-ĕlkăbrit s-hărkuk ăhijăljăl; ĕnta-den-dăɣ a-wa ămoosăn: tamăttant ta s-sănatăt." 9Inn'-ahi iyyăn dăɣ-ănjălosăn wi n-ĕssa s-kăla ĕṭṭăfăn ĕssa alkasăn wi ĕḍkărnen ĕssa ălmăṣṣibatăn wi ĕšrăynen: "Ǝyyăw, ad-kăy-săknăɣ tămaẓlayt ta n-hănne-s n-Ašăɣol." 10Irmăs-ahi Unfas Šăddijăn, izzĕwăt-ahi ănjălos s-afălla n-aḍaɣ iknan aḍkul, issĕkn'-ahi Yărussălam ta tăynayăt, šăddijăt dd-ăzzăbbăt Măssinăɣ tĕfal-dd išĕnnawăn, 11ăsisămăɣmăɣ-tăt ănnur n-Măssinăɣ, ja asmăɣmăɣ wa tăjj tamăɣwant dăɣ-ti n-tilăllaten, šund tekădăyt ta n-žasĕb s-tăddobed ad-săr-s tĕnhĕyăd iman-năk šund tăšoka. 12Ǝnhăyăɣ ăɣalla-net ikna tĕššĕjrĕt, ila mărawăt tishar d-sănatăt, hak emm-dăɣ, ogaẓ-t ănjălos iyyăn. Tishar-ĕnnin, ĕktabăn fălla-snăt ismawăn n-mărawăt tiwsaten d-sănatăt ti n-Iṣrayil. 13Hak tamdujt-dăɣ, ĕnnaḍnăt săr-s kăraḍăt tishar: kăraḍăt s-emăynăj, kăraḍăt s-afălla, kăraḍăt s-ajus, kăraḍăt s-atăram. 14Ăɣalla-i-hi, ăssas-net, iday s-mărawăt tihun d-sănatăt s-hak iyyăt-dăɣ, iktab fălla-s isĕm n-iyyăn dăɣ-inĕmmušal wi n-măraw d-ĕssin n-Ašăɣol. 15Iṭṭaf ănjălos wa hi-immĕjrădăn taskĕt n-orăɣ s-itĕkkat aɣrĕm d-tishar-net d-ăɣalla-net. 16Ăɣrĕm-ĕnnin, ărribăɣ, ogdăhăn išrutăn-net iket-dăɣ-năsăn. Ikăt ănjălos aɣrĕm s-tăborit-net, os'-e, išrutăn-net ikkĕẓăn, ogdăhăn, hak iyyăn dăɣ-săn ikat ĕssin afḍăn n-kelumetăr d-sănatăt timaḍ d-sănatăt timĕrwen, a-wen-dăɣ daɣ a dăr-togdăh tebădde-net. 17Ikăt daɣ ăɣalla, os'-e tebădde-net, temeḍe n-aɣil d-ĕkkoẓăt timĕrwen d-ĕkkoẓ s-taskĕt ta s-itĕkkat. 18Ăɣalla, ikna s-tăhunt ta n-telăllit s-itawănna žasĕb, aɣrĕm iman-net iday s-orăɣ šăddijăn, orăɣ-en daɣ, ăddoobăt ăwadĕm ad-săr-s inhĕy iman-net šund tăšoka făl asmăɣmăɣ-i-dăɣ ija. 19Tihun ti n-ăssas n-ăɣalla n-aɣrĕm, ĕdlajnăt s-ănnuɣ n-tihun ti n-tilăllaten lănen ălqim iket-năsnăt: tăhunt ta tăzzarăt, tĕkna dăɣ-tăhunt ta n-telăllit s-itawănna žasĕb; ta s-sănatăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna safir; ta s-kăraḍăt tĕkna dăɣ-ta s-itawănna zakkăt; ta s-ĕkkoẓăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna amărod; 20ta s-sĕmmosăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna onikĕs; ta s-săḍisăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna sarĕdwan; ta s-ĕssayăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna kărẓolit; ta s-ĕttamăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna beril; ta s-tĕẓẓayăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna tobaẓ; ta s-mărawăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna, kărizobăraẓ; ta s-mărawăt d-iyyăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna, tirkăwaẓ; ta s-mărawăt d-sănatăt, tĕkna dăɣ-ta s-itawănna, amatist. 21Hak tashărt-dăɣ-tin-dăɣ n-mărawăt d-sănatăt, tamăɣwant; hak tashărt-dăɣ, tĕddas s-ănnuɣ n-tamăɣwant iyyăn. Tišarriten n-aɣrĕm-wa-dăɣ, ĕknanăt s-orăɣ s-ăddoobăt ăwadĕm ad-săr-s inhĕy iman-net šund tăšoka. 22Aɣrĕm-i-hi, wăr dăɣ-s ĕnheyăɣ ehăn n-ămudd wa măqqărăn făl-a-s Emăli Măssinăɣ-i ilăn tărna iket-net d-Ašăɣol a-s ehăn n-ămudd-net. 23Wăr-ămɣatăr aɣrĕm s-tăfukt wăla s-ewăr i-ad-săr-săn inhĕy ăwadĕm făl-a-s, ăsimălăwlăw-t ălxurmăt n-Măssinăɣ. Ašăɣol iman-net a-s, tefătelt-net. 24Ănnur-net a-s ărjašăn ĕddĕwĕlăn, Măssinăɣ a-s dd-tiwĕyăn săr-s imănokalăn tirĕzzaɣ-năsăn d-semɣar-năsăn. 25Tishar n-aɣrĕm, ad-ămerănăt ašăl iket-net, wăr-ilkem făw ad-ăɣfalnăt ed, wăr-ilkem ad-fălla-s ija ehăḍ. 26Ad-săr-s dd-awĕyăn ĕddĕwĕlăn a-wa lăn ăhusken d-tirĕzzaɣ-năsăn d-semɣar-năsăn 27măšan, aɣrĕm-i-dăɣ, wăr t-dd-e-ijjĕš enămmăḍăs wăla ere ĕšlanăt tilušawen wăla ănăsbahu; wăr t-dd-e-ijjĕš ɣas ar ăddinăt wi s-ĕktăbăn ismawăn-năsăn dăɣ-ĕlkĕttab wa n-tămudre-i s-ĕnta a-s ĕlkĕttab wa n-Ašăɣol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\