Jems 3:13

13Enti aŋ luluŋam lo iŋ kankan milaen anda, agod maŋau uyan anda yak i? Tamol ago tap, iŋsan madok uyan ak lo sen ikubiai dop tile wa. Iŋsan kankan milaen an nuŋon tap, san nuŋon man mos kagin. Ago tap, mos kagin an lo urat sensen igane dop tile wa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More