1 KORINTUS 2

1'Esa moi riaka dodoto ka 'o ngo-ngaku moi! Ma 'orasi ngoi toboa nginika de tinisitotara ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singinaka 'okia naga wadiai ma ngekomo ma Kristus gee ngini konianakowasi, ngoi kotapakewa 'o demo-demo gee duga ka 'o nyawa yo'isenika 'isanangi de kotosimole-molewa 'o barija. 2Sababu ngoi taputusokau 'ato kokia naga ma do'ingo ngoi de de ngini, ngoi 'asa kotinisitotaruwa 'okia sonaa 'ikakaregu-regu, duga ka ma Yesus Kristus wonasilaha-laha wosongene ma ngale wisidele. 3Gee ngoi tomanoa de de ngini, ngoi 'ai roese koikuatuwa de 'imodongo katoti-tirine. 4'O habari gee tositota-totara nginika, ge'ena kotopakewa 'o demo-demo gee duga ka 'o nyawa yo'isenika 'isanangi. Ngoi tositotara 'o habari ge'ena, de ma do-dagi gee 'isidumutu 'ato 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'ikuasa, 5la 'ania ngo-ngaku ma Kristusika 'uwa ma titi ka 'o nyawa ma barijaka, ma 'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi kuasaka. 6Ngaro koge'ena, ma naga 'o nyawa-nyawaka gee manga ngo-ngaku 'ikuatokau, ma goungu ngoi tositota-totara ge'ena 'o barija. Ma 'o barija ne'ena ko 'o duniawa ma barija, bolo koyopa-paretawa ma 'orasi ne'ena manga barija, gee manga kuasa ge'ena 'asa 'iisanga. 7'O barija gee tositota-totara, ge'ena ma Jo'oungu ma Dutuno. 'O barija ge'ena ma sira ma Jo'oungu ma Dutu kowosidumutuawasi 'o nyawaka, ma wasadiakou ka 'o dunia ne'ena ma koisidadiwasi, ma ngale to ngone nanga kumati de nanga sanangi. 8Yopa-pareta ma 'orasi ne'ena gee ka moi ma koyanakowa ma ngale 'o barija ge'ena. Sababu, nako la yanakokau, ma raiokau 'ona 'asa kowisideluawa ma Jou gee woku-kumati gu'una 'o salipoka. 9Ne'enau ma dumutu 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku, " 'Okia naga gee koma'iwa 'o nyawa yamake de yo'isene, de koma'iwa mita 'ibaoro manga singinaka, ge'enau ma Jo'oungu ma Dutu wadua-duangou ma ngale 'o nyawa-nyawa gee wisiboso-bosono 'unaka." 10Ma ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wosidumutokau ngoneno ma ngekomo 'awi Ngomasa 'Itebi-tebini. 'O Ngomasa 'Itebi-tebini ge'ena yalega 'isidi-diai 'okia sonaa moi-moi sigado ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau 'okia naga wodiai gee kowosidumu-dumutuawasi. 11Sababu gee yanako 'o nyawa moi-moi manga singina ma dodaka, ge'ena la 'ona ma sirete manga singina. Koge'enali mita ma Jo'oungu ma Dutu. Gee yanako to 'una 'awi singina ma dodaka, ge'ena duga ka to 'una ma sirete 'awi Ngomasa 'Itebi-tebini! 12De ngone kowonakulawa 'o dunia ne'ena ma di-dibangi, ma 'ena 'o Ngomasa ma Jo'oungu ma Dutuno, la ngone panako 'iodumu gee ma Jo'oungu ma Dutu wonakulakau. 13Sababu ge'ena nako ngomi miosiwaiti 'o nyawa-nyawaka gee 'onaka de ma 'ena 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, ngomi miositotara ko de 'o nyawawa ma barija, ma 'ena moteke 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma do-dotoko. 14'O nyawa gee 'onaka koi'iwa 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, 'ona koya'akunuwa yadawongo 'okia naga gee 'o Ngomasa ge'ena 'isidumutu. Sababu 'okia naga gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'isidumu-dumutu ge'ena 'ona yamaoku ka 'o haga-haga bolo ma faedaa koi'iwa. 'Isoka koge'ena dau ge'ena 'idadi yasahe duga ka 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiriwo. 15'O nyawa gee 'onaka de ma 'ena 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, 'idadi yasahe 'o do-dotoko ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu, ma 'o nyawa gee 'onaka koi'iwa 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, 'ona koidadiwa yasahe 'o nyawa gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakiparetano manga di-dibangi. 16Naga 'o Buku 'Itebi-tebini ma dodaka 'isilefoku konee, "Komoiwa yosikanako ma Jo'oungu ma Dutu 'awi di-dibangi, de komoiwa 'idadi widongose." Ma ngonekau ne'ena de ma 'ena ma Kristus 'awi di-dibangi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\