2 PETRUS 1

1'Esa moi riaka dodoto gee nia ngo-ngaku 'ikua-kuata 'isoka ngomi! Ma Yesus Kristus ge'ena la ma Jo'oungu ma Dutu de nanga Koana Wonasilaha-laha wodiai ngone pongaku 'unaka, sababu 'una wodiai 'iti-tiai. 'O surati ne'ena ngoi 'o Simon Petrus tosidingoto, ngoi ma Yesus Kristus towile-leleani de 'awi su-suloko. 2Tanu ma Jo'oungu ma Dutu winikula 'o co-catu de 'o sanangi kaidogo-dogo, sababu ngini wininako ma Jo'oungu ma Dutu de 'o Yesus, to ngone nanga Jou. 3Ma Jo'oungu ma Dutu de 'awi kuasa wonakula 'o sagala moi-moi gee popa-paraluu ma ngale po'ahu 'itiai de de 'una. 'Una wadiai ne'ena, ma ngekomo powinakokau ma Yesus Kristus gee wona'asokokau, la ngone pomadamake 'awi kumati de 'awi singina ma sure. 4Ma ngekomo ge'enau ma Jo'oungu ma Dutu wonakula 'o co-catu 'ila-laagomo de 'iba-baraguna gee wosijaji-jajiokau. De ma co-catu moi-moiou ge'ena, ngini nisimada 'o nyafisuu ma dorouoka gee yatorou 'o dunia ne'ena; de nginioka naga de ma 'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi gokokie de wi gogeruku. 5Sababu ge'ena salingou niongaku de ma goungu ma Kristusika de nia ngo-ngaku ge'ena niosikuata de 'ania 'ahu yaowa-owa. 'Ania 'ahu yaowa-owa ge'ena salingou niositotomo de 'o barija. 6De 'o barija salingou niositotomo de 'o guata ma ngale niapareta nia singina de nia roese. 'Iregu de ge'ena, salingou niotahani niodaari 'okia sonaa moi-moi. De niotahani niodaari 'okia sonaa moi-moi, salingou nio'ahu moteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau 7De nio'ahu moteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau, salingou 'isitotomo de 'o dora nia 'esa moika gee ka 'o ngo-ngaku moi. 'Asa de nia dora nia 'esa moika gee ka 'o ngo-ngaku moi, salingou niosiganapu de nia dora 'o nyawa 'iodumika. 8'O gokokie koge'enau gee ngini niopa-paraluu. Nako 'o gokokie koge'ena kaidogo-dogo naga nginioka, ngini 'asa niomagae de ma sowoko de ma 'ena, de wininako 'ifoloiosi 'itiai ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou. 9Ma 'o nyawa gee 'onaka koi'iwa 'o gokoie koge'ena, to 'ona manga di-dibangi 'ipe'etoro; 'ona matero kayopiloko, de yamongoro 'ato manga sowono ma sirasi gee ma Jou kowosi-singinawau. 10Sababu ge'ena 'Esa moi riaka dodoto, nimariwo niosigou-goungu la 'ifoloiosi niosidumutu 'ato ngini ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wini'aso-'asokokau de winiirikokau. Nako ngini koge'ena niadiai ge'ena ngini 'asa nia ngo-ngaku tatapu 'ikua-kuata. 11De ge'enau ngini 'asa nikula 'o hak ma dutu ma Yesus Kristusino to ngone nanga Jou de nanga Koana Wonasilaha-laha ma ngale niowosanga 'awi pareta 'ika-kakalika. 12Ge'enau so ngoi kaitaurika tinisingano-nganono ge'ena, ngaro ngini nianakokau de posironga niongakuoka 'o do-dotoko ma Jo'oungu ma Dutuno gee niadawongokau ma. 13Ngoi kato'ahu-'ahuosi ge'ena toma-maoku salingou tinisinganono 'iodumu ge'ena. 14Sababu ngoi tanako koito'ingowau de tamadau 'o dunia ne'ena sababu ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou woisidemokau 'iwai-waiti. 15So ngoi 'asa tomariwo la dua ngaro tosongenokau ma ngini kaniongano-nganono 'iodumu ne'ena. 16Ma ngale gee ngomi miositota-totarokau nginika 'ato ma Yesus Kristus to ngone nanga Jou 'awi kumati de dua woboali, ge'ena koimaterowa de 'o jarita dongene gee 'o nyawa yoba-barija yodi-diai. Ma Kristus 'awi kumati ge'ena ngomiou miamakekau. 17Ngomi ge'enaka, ma 'orasi ma Kristus nanga Dea ma Jo'oungu ma Dutu wihoromati de wisitedene. Ma 'orasi ge'ena ngomi mio'isene woku-kumati ma sala wi 'ilingi 'ingose 'unaka, "Nu'una to ngoi 'ai Ngowaka towisiboso-bosono, 'una 'ai singina wasanangi!" 18Ngomi ma sirete mio'isene 'o 'ilingi ge'ena 'iboa 'o sorogaaku ma 'orasi ngomi de ma Kristus gee 'o gigie 'itebi-tebini ma dekuoka. 19Ge'enau so ngomi 'ifoloiosi miongaku 'o demo ma Jo'oungu ma Dutuno gee ma sirasi 'o nabii yosiha-habari. Yaowa nako ngini niaga-gao 'o habari ge'ena, sababu 'o habari ge'ena 'isoka 'o silo gee 'ikinitara 'o darusoka sigado yasaibibinuku, ge'ena ma ngale sigado ma Kristus woboali. De 'una dua woboali matero ka 'o wange 'ibaorie. De 'una 'asa wosikinitara nia singina matero ka 'o ngoma 'o koruku ma darangi 'isiwara 'o duniaku. 20'Ifoloiosi niongano-nganono ge'ena naneda: Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi besesongo gee ma sira 'o nabii yositota-totara ge'ena koidadiwa niosiwaiti moteke ka to ngini ma sirete nia mau. 21Sababu koma'iwa 'o besesongo ma Jo'oungu ma Dutuno 'isitotara ka de 'o nyawa ma mau. Ma 'o Ngomasa 'Itebi-tebini 'imanarama 'o nyawaka la yositotara to ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete 'awi habari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\