'O ROMA 15

1Ngone gee nanga ngo-ngaku 'ikua-kuata salingou pakiriwo 'o nyawa gee manga ngo-ngaku koikua-kuatuwa manga singina ma dubuso. 'Uwa ngone pomau ka ngone ma sirete posanangi. 2Koge'enali mita ngone moi-moi salingou posisanangi nanga 'esa moi manga singina, ma ngale to 'ona manga laha, la manga ngo-ngaku 'ifoloi 'ikuata. 3Sababu ma Kristus mita kowanonuwa ma ngale ka 'una ma sirete wosanangi. 'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku ma ngale ma Kristus 'una koneda, " 'O sagala sigurubungu ma dumutu ngonaka Jo'oungu ma Dutu 'idaenokau ngoiku." 4'Iodumu gee ma sirasi 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka ge'ena 'imadadi to ngone nanga do-dotoko la de 'o do-dotoko gee 'o Buku 'Itebi-tebinoka ge'ena ngone 'inadiai potongosono de pokuata sigado ngone 'idadi pomasinganono ma Jo'oungu ma Dutuka. 5Tanu ma Jo'oungu ma Dutu gee wosikua-kuata 'o nyawa manga ngo-ngaku de 'o nga-ngaru ma titi, winiriwo ngini ma ngale nio'ahu ka 'o singina moi, moteke kokia naga gee ma Kristus wido-domoteke yadaene yadiai. 6La de ka 'o singina moi ngini nioodumu 'idadi winisiarene ma Jo'oungu ma Dutu to ngone nanga Jou Yesus Kristus 'awi Dea. 7Sababu ge'ena tanu ngini 'Esa moi nimakadawongo moi de moi de 'ania singina 'isa-sanangi, 'isoka ma Kristusoli winidawongo ngini ma ngale winisitedene ma Jo'oungu ma Dutu. 8Niongano-nganono, ma Kristus wakileleaniokau 'o Yahudioka ma ngale wosidumutu 'ato ma Jo'oungu ma Dutu tatapu watotomo 'awi jaji nanga edete de nanga dotumika. 9'O Yesus mita wodiai la 'o nyawa 'iregu ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene ngano 'awi singina ma sure 'onaka. Ma ngale ge'ena 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "Sababu ge'ena ngoi 'asa tonisiarene naga 'o sagala nyawa manga sigoronaka, de ngoi 'asa tonyanyi tonisiare-arene ngona." 10Ma ngale ko 'o Yahudiokawa, naga 'isilefoku koneda mita, "Ee sagala nyawa, salingou niomore-morene de ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati gee wakiiri-iriki!" 11De nedali mita, "Winisiarene ma Jo'oungu ma Dutu ee nyawa 'iodumu, tanu 'o nyawa 'iodumu wisiarene 'una!" 12De nedali mita 'o Yesaya wosidemo, " 'O Isai 'awi waatino 'asa wimoi woboa gee dua wodadi Koana ma ngale wapareta 'o sagala nyawa. 'Unakau ge'ena 'o sagala nyawa go'ona dua yomanganono." 13Tanu ma Jo'oungu ma Dutu 'o singina nganono ma titi wadiai 'ania singina 'imore-morene de niosanangi sababu ngini niongaku 'unaka. La de 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma kuasa, 'ania singina nganono ma Jo'oungu ma Dutuka kaidogo-dogo. 14'Esa moi riaka dodoto ka 'o ngo-ngaku moi! Ngoi tanako naga 'o gudai yaowa-owa nginioka. Ngini nianako 'okia sonaa 'o gudai, de mita 'idadi nimakadotoko moi de moi. 15Ma naga 'o ngai muruo naga ngoi tinisinganono tositi-tiaika 'o suratioka ne'ena, ngano ma Jo'oungu ma Dutu woikulakau 'o manarama ge'ena. 16'Una woigorakokau ngoi todadi ma Kristus Yesus 'awi ro-riwo ma ngale woisuloko 'o nyawa-nyawaka gee ko 'o Yahudiokawa. De ngoi tosihabari 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuono 'isoka 'o 'imam. La 'o nyawa-nyawa gee ka 'o Yahudiokawa 'idadi ma Jo'oungu ma Dutu wakidawongo 'isoka 'o su-suba moi gee 'awi singina yadae-daene, gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebini yakisitebinokau. 17De sababu ngoi de ma Kristus mimarimoikau, so ngoi kaidadi tamaoku 'ai singina 'iamoko de 'ai manarama ma ngale towileleani ma Jo'oungu ma Dutu. 18Ngoi tomoroini tobicara koge'ena duga ka gee 'okia naga ma Kristus wadiaiokau ma ngekomo ngoi, la gee ko 'o Yahudiokawa yosingounu ma Jo'oungu ma Dutuka. Ge'ena dau tadiai ge'ena de 'ai demo-demo de 'ai di-diai, 19de 'o no-nako 'ihera-herangi de 'okia sonaa kobiasawa, 'iodumu ge'ena 'o Ngomasa 'Itebi-tebini ma kuasa. So 'o Habari ma Owa ma ngale ma Kristus 'iodumu tositotarokau 'o nyawa-nyawaka 'ikurue 'o Yerusalemuoka sigado 'o Ilirikum. 20To ngoi 'ai singinaka, ge'ena la tosihabari 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno gee kiaka naga 'o nyawa kowigi'isenuawasi ma Kristus. Sababu ngoi tooluku tosidowanga 'o manarama gee 'o nyawa 'iregu yosikuruekau, 'isoka 'o woa yosigoko 'o nyawa 'iregu manga fandaside. 21'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku, " 'O nyawa-nyawa gee koma'iwasi yadawongo 'o habari ma ngale 'una, 'asa yamake, de 'ona gee koma'iwasi yo'isene, 'asa yasahe." 22Sababu 'ai manaramou ge'ena so koidadiwasi taika tinilega. 23Ma ma 'orasi ne'ena 'ai manarama ma daeraaka ne'ena 'iduangokau. De 'o taunu muruonou naga ngoi tomau taika nginika. 24Ngoi 'ai singinaka dua totuluokasi nginika gee 'ai do-dagi ma sigoronaka tosikaika 'o Spanyolika, la pomakamake de de ngini de pomasido-domorenokasi 'o 'orasi moi. Ge'ena 'ipasa de niriwosi ma ngale tosigila 'ai do-dagi 'o Spanyolika. 25Ma ne'ena ngoi 'o Yerusalemukasi totagi ma ngale ta'asa 'o ro-riwo 'o pipi ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umatika doka. 26Sababu 'o jamati 'o Makedoniaka de 'o Akhayaka yaputusokau ma ngale yokula 'o ro-riwo ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umatika gee yosusa-susa 'o Yerusalemuoka. 27'Ona de manga singina 'isa-sanangi yaputusu ma ngale yokula 'o ro-riwo. Ma goungu yadaene 'ona yakiriwo nanga 'esa moi yosusa-susa 'o Yerusalemuoka go'ona, sababu 'o Yahudi ma nyawanou ge'ena so ko 'o Yahudiokawa yamakekau 'o co-catu ma Jo'oungu ma Dutuno. So ko 'o Yahudiokawa mita yadaene yakiriwo 'o Yahudi ma nyawaka de 'o sagala co-catu ma rupa 'o barangi. 28Nako ngoi taduangokau 'ai manarama ne'ena, de tokulakau 'o ro-riwo gee 'ilomu-lomunou ge'ena 'o nyawa yosusa-susaka 'o Yerusalemuoka, ge'ena ngoi dua totagi 'o Spanyol ma tonaika, taboa to ngini 'ania kotano. 29Nako ngoi taika nginika, ma raiokau tosiboa 'o co-catu 'o gudai ma Kristusino ma ngale ngini. 30De nanga Jou Yesus Kristus, de 'o dora gee 'o Ngomasa 'Itebi-tebinino, ngoi toga'asoko tosigou-gounguku nginika, tanu ngini de de ngoi polahidoa posigou-gounguku ma Jo'oungu ma Dutuka ma ngale nisilahidoa ngoi. 31Niolahidoa la ma Jo'oungu ma Dutu woisipidili 'o nyawa koyongaku-ngakuwa 'o Yudeaka manga giama ma soatoka, de 'ai manarama ma ngale ta'asa 'o ro-riwo 'o Yerusalemuka ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati ge'enaka doka 'idadi yadawongo de manga singina 'isa-sanangi. 32La nako ma Jo'oungu ma Dutu wosimoteke, ngoi 'idadi taika nginika de 'ai singina 'isa-sanangi. De ngoi 'asa tamao 'ai singina 'ikuata gee ngoi nginioka naga. 33Tanu ma Jo'oungu ma Dutu 'o sanangi ma titi, naga de de ngini 'esa moi nioodumu. 'Amin. Koge'enau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\